Rust of ruzie?   Bedrijf in topvorm   Uw nieuw hoofdstuk  
U kan op ons rekenen om uw levenswerk succesvol over te dragen rue Familiale vrede rue Gelijkberechtiging van alle familieleden rue Uw bedrijf moet klaar zijn voor de overname rue Wie zal de overname betalen? En hoe? rue Bent u klaar voor een leven na uw bedrijf? rue Wacht niet te lang
Continuïteit en langetermijnvisie    Gelijke behandeling   Wie betaalt?   Begin op tijd!

Uw bedrijf moet klaar zijn voor de overname

"U bent er klaar voor om uw bedrijf over te laten. En uw bedrijf zelf, is dat ook in topvorm?"  
Mick Elegeert, Corporate Finance

Een overname is een mijlpaal in de geschiedenis van uw bedrijf. Uw levenswerk wordt in euro’s uitgedrukt. De financiële structuur, het business plan en de boekhouding worden tegen het licht gehouden. Er zijn specifieke oplossingen om uw bedrijf klaar te maken voor een overname, zodat alles vlot en transparant verloopt. Daarbij stellen we de financiële gezondheid en de continuïteit van het familiebedrijf voorop.

Begin tijdig aan de voorbereiding van de overdracht van uw familiebedrijf. En laat ons u helpen om ook van dit project een van uw succesverhalen te maken.