Rust of ruzie?   Bedrijf in topvorm   Uw nieuw hoofdstuk  
U kan op ons rekenen om uw levenswerk succesvol over te dragen rue Familiale vrede rue Gelijkberechtiging van alle familieleden rue Uw bedrijf moet klaar zijn voor de overname rue Wie zal de overname betalen? En hoe? rue Bent u klaar voor een leven na uw bedrijf? rue Wacht niet te lang
Continuïteit en langetermijnvisie    Gelijke behandeling   Wie betaalt?   Begin op tijd!

Familiale vrede is primordiaal

"Familievrede of familievetes? Ook bij een overdracht komt de familiale verstandhouding op de eerste plaats"  
Johan Baetens, Wealth Analysis & Planning

Bij de overdracht van uw bedrijf kunnen de emoties hoog oplopen. Misschien twijfelt u aan de capaciteiten van de volgende generatie. Of willen uw beide kinderen in uw voetsporen treden. Hoe maakt u de juiste keuze? Objectiverende ingrepen, zoals het opstellen van een familiaal charter of de oprichting van een adviesraad kunnen u helpen bij uw beslissing. 

Begin tijdig aan de voorbereiding van de overdracht van uw familiebedrijf. En laat ons u helpen om ook van dit project een van uw succesverhalen te maken.