Uw familiebedrijf overdragen: een scharniermoment

U leidt al jaren het familiebedrijf, maar waar ziet u zichzelf over pakweg vijf jaar? Blijft u zelf het roer vasthouden, of denkt u eraan het bedrijf de volgende generatie in te loodsen? 
Om een overdracht tot een succes te maken, moet u een goed zicht krijgen op verschillende belangrijke aspecten. In het schema hieronder vatten wij er alvast enkele samen.

  Rust of ruzie?   Bedrijf in topvorm   Uw nieuw hoofdstuk  
U kan op ons rekenen om uw levenswerk succesvol over te dragen rue Familiale vrede is primordiaal rue Gelijkberechtiging van alle familieleden rue Uw bedrijf moet klaar zijn voor de overname rue Wie zal de overname betalen? En hoe? rue Bent u klaar voor een leven na uw bedrijf? rue Begin tijdig aan de voorbereiding van de overdracht van uw familiebedrijf
Continuïteit en langetermijnvisie    Gelijke behandeling   Wie betaalt?   Begin op tijd!

"U kan op ons rekenen om uw levenswerk succesvol over te dragen"
Mario De Vry, Corporate Banking

Familiebedrijven zijn de hoeksteen van onze economie. Als Belgische bank doen we er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat uw levenswerk succesvol overgedragen wordt, zodat u met een gerust hart een andere fase in uw leven kan aanvangen. Een overdracht organiseren is immers niet meteen uw core business. Daarvoor kan u op ons rekenen.

Begin tijdig aan de voorbereiding van de overdracht van uw familiebedrijf. En laat ons u helpen om ook van dit project een van uw succesverhalen te maken.