Rust of ruzie?   Bedrijf in topvorm   Uw nieuw hoofdstuk  
U kan op ons rekenen om uw levenswerk succesvol over te dragen rue Familiale vrede rue Gelijkberechtiging van alle familieleden rue Uw bedrijf moet klaar zijn voor de overname rue Wie zal de overname betalen? En hoe? rue Bent u klaar voor een leven na uw bedrijf? rue Wacht niet te lang
Continuïteit en langetermijnvisie    Gelijke behandeling   Wie betaalt?  

Wacht niet te lang

"Een goede overdracht is geen toevalstreffer, maar het resultaat van een zorgvuldige voorbereiding en professionele uitvoering. Reken op onze ervaring om uw familiebedrijf met een gerust hart over te dragen." 
Isabelle Verhulst, Wealth Analysis & Planning

Wacht niet op een crisis om te beginnen met familiale overdracht, maar begin tijdig aan de voorbereiding van de overdracht van uw familiebedrijf. De juridische en fiscale context is immers erg complex, en vaak beseft men niet hoe moeilijk het is om alle aspecten, ook de emotionele, duidelijk op papier te zetten. Laat ons u helpen om ook van dit project een van uw succesverhalen te maken.

Begin tijdig aan de voorbereiding van de overdracht van uw familiebedrijf. En laat ons u helpen om ook van dit project een van uw succesverhalen te maken.