Internationale financieringstechnieken

De internationale handel is een complexe activiteit die heel wat risico's inhoudt en waarop u goed voorbereid moet zijn. De keuze van een financiële partner zoals Belfius Bank biedt u de betrouwbaarheid die noodzakelijk is voor de financiering en de betaling van uw contracten. Bovendien hoeft u zich dankzij de verschillende veilige formules niet langer zorgen te maken over een niet uitgevoerde levering of betaling.

DocumentairKredietAndIncasso F05

Documentair krediet en incasso

Hoe moet u uw invoer financieren? Hoe bent u verzekerd van de betaling van de verzonden goederen? Het documentair krediet en collections bieden zowel de invoerder als de exporteur een efficiënte bescherming.

Ontdek onze oplossingen
WaarborgPandAvalkrediet F05

Waarborg, pand en avalkrediet

Uw handelspartners willen er zeker van zijn dat u uw verbintenissen zult nakomen? Belfius Bank kan zich in het kader van een transactie borg stellen om te waarborgen dat u aan uw verplichtingen zult voldoen.

Ontdek onze oplossingen
StandbyLetterOfCredit F05

Standby letter of credit

U voert producten in? En u moet aan uw leverancier een bescherming bieden in geval van niet-betaling? Belfius Bank kan u helpen om bij het niet naleven van uw verplichtingen de betaling van een welbepaald bedrag aan de verkoper te waarborgen.

Ontdek onze oplossingen
koperskrediet F03

Koperskrediet

Hoe uw grote, complexe exportdossiers financieren? Met het koperskrediet bieden we rechtstreeks een financiering aan uw buitenlandse klant aan, met tussenkomst van kredietverzekeraar Delcredere. Bovendien nemen we alle onderhandelingen en de administratieve opvolging voor onze rekening.

Ontdek onze oplossingen
Leverancierskrediet F03

Leverancierskrediet

U wilt uw buitenlandse koper uitstel van betaling geven voor geleverde goederen of diensten, zonder dat dit op uw eigen thesauriebehoefte weegt? Met het leverancierskrediet wordt dit betalingsuitstel door ons geherfinancierd én door kredietverzekeraar Delcredere gedekt.

Ontdek onze oplossingen