Standby letter of credit

De Standby letter of credit is het engagement dat de bank aangaat voor rekening van een derde (de initiator van de verrichting – hij die het order geeft) of voor eigen rekening, om aan een begunstigde (dienstverlener, verkoper, leverancier,…) een schadevergoeding te betalen als de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, en dit op vertoon, binnen een welbepaalde termijn, van documenten conform de vastgelegde bepalingen en voorwaarden.

De Standby letter of credit is de ideale oplossing indien u

 • bescherming wilt genieten bij de niet-betaling van een internationale transactie
 • een contract wilt sluiten waarvoor u een waarborg moet geven aan uw leverancier
 • de cash of andere zekerheden wilt verminderen die u aan de begunstigde zou moeten overmaken

Opteer voor een andere oplossing

 • indien u ook op zoek bent naar een betalingsoplossing

De voordelen voor uw onderneming

In het kader van uw internationale relaties kan Belfius Bank & Verzekeringen via Standby letters of credit uw transacties beveiligen. In tegenstelling tot het documentair krediet biedt de Standby letter of credit een bescherming bij niet-betaling, maar hij vormt geen betalingsmechanisme.

U vermindert uw lasten en behoudt uw cash

 • Het eenvoudige karakter van de Standby letter of credit en het feit dat hij beperkt is tot de bescherming in geval van niet-betaling, beperkt de kostprijs ervan.
 • U hoeft geen borg in speciën te blokkeren of vooraf de bestelde producten of diensten te betalen, waardoor u uw liquiditeiten kunt behouden voor andere projecten vóór de vervaldag waarop de betalingen moeten gebeuren.

U beschikt over een soepele en snelle oplossing

 • De Standby letter of credit kan een algemener karakter hebben en verschillende leveringen en/of diensten van dezelfde aard dekken.
 • De credit letter kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt: dekking van de aankoop van goederen, waarborg van het voorleggen, waarborg van de terugbetaling van het voorschot, waarborg van de goede uitvoering, waarborg van de terugkoop van risico's (verzekeringen) voor margeoproepen (financiële markten), waarborg van de terugbetaling van leningen,…

U bent zeker van een efficiënte behandeling

 • Deze eenvoudige en weinig dwingende administratieve formaliteit formaliseert de transactie door het contract op te stellen in een gestandaardiseerde vorm.
 • In tegenstelling tot de klassieke waarborgen, die vaak enkel onder de rechtsbepalingen vallen van het land van uitgifte, wordt de Standby letter of credit geregeld door de internationale regels en gebruiken van de Internationale handelskamer die alle betrokken partijen binden.

Wat houdt de Standby letter of credit in?

De Standby letter of credit is een mengeling tussen de waarborgbrief (gewaarborgde betaling enkel ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt) en het documentair krediet (overhandiging van documenten).

De Standby letter of credit kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt

 • dekking van de aankoop van goederen
 • waarborg van een offerte
 • waarborg van de terugbetaling van het voorschot
 • waarborg voor een goede uitvoering
 • waarborg voor het terugkopen van risico's (verzekering)
 • waarborg voor margeoproepen (financiële markten)
 • waarborg voor de terugbetaling van leningen

Uw beheer met BE=Trade by Belfius

Belfius Bank & Verzekeringen stelt u BE=Trade by Belfius voor, een gebruiksvriendelijk instrument waarmee u uw waarborgen kunt invoeren, wijzigen of raadplegen via Internet, de klok rond en 7 dagen op 7. En dit in alle eenvoud.

Een heel volledige en gepersonaliseerde service

Onze specialisten stellen hun vakkennis rond internationale betalingen en financiering tot uw beschikking en geven u advies over de handels- en politieke risico's die verbonden zijn aan het land waarmee u zaken doet.


Stand By Credit - Cargo ship

Wist u dit?

Belfius stelt u BE=Trade by Belfius voor, een gebruiksvriendelijk instrument dat u in staat stelt om op een eenvoudige manier uw documentaire kredieten in te voeren, te wijzigen of in real time te raadplegen.

Alternatieven

Documentair krediet

Belfius engageert zich om voor rekening van de koper aan de verkoper het bedrag van zijn schuldvordering te betalen als die conforme documenten voorlegt.

Meer info

Documentair incasso

Belfius engageert zich voor rekening van de verkoper om het overmaken van documenten aan de bank van de koper te beveiligen.

Meer info

Acceptatiekrediet

U trekt een wissel op Belfius Bank voor een welbepaald bedrag en voor een vastgelegde periode.

Meer info

Waarborg-, pand- en avalkrediet

Belfius Bank stelt zich borg voor de betaling van internationale transacties.

Meer info