Leverancierskrediet

Leverancierskrediet

Een leverancierskrediet maakt het mogelijk om uw buitenlandse koper uitstel van betaling te geven, zonder dat dit op uw eigen thesauriebehoefte weegt. Het betalingsuitstel wordt door de bank geherfinancierd en gedekt door kredietverzekeraar Delcredere.

Het leverancierskrediet is de ideale oplossing indien

 • het over een exportdossier van kleine omvang gaat (tot 3 miljoen euro);
 • u zelf kunt instaan voor de administratieve formaliteiten en de onderhandelingen met uw eindklant en kredietverzekeraar Delcredere;
 • u de financieringskosten en kredietdocumentatie zo beperkt mogelijk wilt (of moet) houden.

Opteer voor het koperskrediet indien

 • uw exportdossier complex en van grote omvang is (3 miljoen euro of meer);
 • dat dossier intensieve onderhandelingen en administratieve opvolging vereist;
 • het over een project met een lange uitvoeringsperiode gaat.
Lees meer over het koperskrediet

De voordelen voor uw bedrijf

 • Uw thesauriebehoefte wordt niet aangetast.
  U kunt betalingsuitstel geven aan uw buitenlandse koper, zonder dat dit weegt op het werkkapitaal van uw onderneming. Door de verdiscontering wordt u immers onmiddellijk uitbetaald.

 • Uw kredietrisico blijft beperkt.
  Via de tussenkomst van Delcredere geniet u een risicoverzekering van maximaal 95-98%. In bepaalde gevallen neemt de bank ook (een deel van) het restrisico voor haar rekening. U draagt dus slechts een beperkt financieel risico op uw klant.

 • U kunt rekenen op onze ondersteuning.
  Wij nemen het voortouw bij het opmaken van de vereiste documenten. Ook bij dossiers van beperkte omvang is Belfius bereid om u te assisteren bij de communicatie met Delcredere, het vervullen van formaliteiten en de administratieve afhandeling.

Meer info van een specialist ter zake?

Onze experts ontwikkelen financieringsstructuren op maat voor u. Bovendien volgen zij de risico’s van landen, banken en bedrijven op waar u mee in aanraking komt.

Nuttige Links