Koperskrediet

Koperskrediet

Met een koperskrediet financieren we rechtstreeks uw buitenlandse klant, met tussenkomst van kredietverzekeraar Delcredere. Deze oplossing is gebruikelijk in het geval van grote of langetermijndossiers die intensieve onderhandelingen vergen en waarvan de administratieve opvolging complex is.

Het koperskrediet is de ideale oplossing indien

 • uw exportdossier complex en van grote omvang is (3 miljoen euro of meer);
 • dat dossier intensieve onderhandelingen en administratieve opvolging vereist;
 • het over een project met een lange uitvoeringsperiode gaat.

Opteer voor het leverancierskrediet indien

 • het over een exportdossier van kleine omvang gaat (tot 3 miljoen euro);
 • u zelf kunt instaan voor de administratieve formaliteiten en de onderhandelingen met uw eindklant en kredietverzekeraar Delcredere;
 • u de financieringskosten en kredietdocumentatie zo beperkt mogelijk wilt (of moet) houden.
Lees meer over het leverancierskrediet

De voordelen voor uw bedrijf

 • U loopt geen kredietrisico.
  Via de tussenkomst van Delcredere wordt het kredietrisico voor maximaal 95-98% afgedekt. De bank neemt het restrisico (grotendeels) voor haar rekening. Als exporteur draagt u dus geen (of een heel beperkt) financieel risico op uw klant.

 • Voor u zijn er geen kosten.
  Als exporteur zijn er aan het koperskrediet geen kosten verbonden. Ook de premie voor de kredietverzekering is ten laste van uw klant.

 • Wij onderhandelen voor u.
  We nemen de volledige financiële onderhandeling met uw eindklant voor onze rekening, evenals de communicatie en administratieve opvolging met kredietverzekeraar Delcredere. De bank is er bovendien verantwoordelijk voor dat alle voorwaarden voor de kredietverlening vervuld zijn.

 • U kunt tussentijds factureren.
  Bij een langere uitvoeringsperiode is het belangrijk dat u betaald wordt voor werken die al opgeleverd zijn. Met deze vorm van exportfinanciering kunt u zonder problemen tussentijds factureren aan uw buitenlandse klant.

 • We volgen uw dossier nauwgezet op.
  Wij volgen uw exportdossier van a tot z op: we vervullen alle administratieve formaliteiten en maken de nodige documenten voor u op.

Meer info van een specialist ter zake?

Onze experts ontwikkelen financieringsstructuren op maat voor u. Bovendien volgen zij de risico’s van landen, banken en bedrijven op waar u mee in aanraking komt.

Nuttige Links