Waarborg, garantie en avalkrediet

Het waarborg-, garantie- en avalkrediet is een bankgarantie, een overeenkomst, waarin Belfius Bank & Verzekeringen zich tegenover leveranciers of derden verbindt om de correcte financiële uitvoering van een contract voor zijn rekening te nemen als u in gebreke bent (aankoop van goederen, behoorlijke uitvoering van werken ...). Met deze handige en voordelige oplossing kunt u uw commerciële partners geruststellen en hoeft u geen geld op een geblokkeerde rekening vast te zetten.

Het waarborg, garantie en avalkrediet is de ideale oplossing als u

 • de naleving van uw contractuele verplichtingen wilt garanderen;
 • aan Belfius Bank & Verzekeringen wilt vragen om zich borg te stellen;
 • geen liquide middelen wenst te blokkeren.

De voordelen voor uw onderneming

U behoudt uw bedrijfskapitaal

 • U hoeft geen som geld vast te zetten op een geblokkeerde rekening. Uw geld blijft beschikbaar om de dagelijkse uitgaven of lonen te betalen.
 • Belfius Bank & Verzekeringen stelt zich borg voor uw wettelijke, contractuele en andere verplichtingen tegenover een derde.

U brengt zekerheid in uw commerciële relaties

 • Dankzij ons optreden beschikt uw leverancier over een stevige garantie

U vereenvoudigt uw beheer

 • Belfius Bank biedt u eveneens de e-Trade Finance applicatie aan, een gebruiksvriendelijke tool waarmee u uw garanties eenvoudig kunt invoeren, wijzigen of in real time raadplegen.

Wat houdt het waarborg, garantie en avalkrediet in?

Uw opdrachtgevers of commerciële partners willen zeker zijn dat u uw verbintenissen nakomt. Belfius Bank & Verzekeringen kan zich in dat geval borg stellen.

 • Wij stellen dan geen geld ter beschikking, maar wel onze solvabiliteit.
 • Als uw onderneming haar verplichtingen op de vervaldag niet nakomt, verbinden wij ons ertoe om het geëiste bedrag op de rekening van de opdrachtgever te storten.
 • Wij betalen dan na een grondig onderzoek.
 • De terugbetaling sluit de transactie af.
Bank Warranties Video

Contacteer ons

 • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dat?

U ontwikkelt uw activiteiten op internationale schaal? Met de internetapplicatie Belfius BE=Trade Finance kunt u de waarborgen die u aan uw commerciële partners geeft, invoeren, wijzigen of in real time raadplegen. In alle veiligheid.

Alternatieven

Standby kredietbrief

U ontwikkelt uw activiteiten op internationale schaal? Belfius garandeert de betaling van een welbepaald bedrag aan de buitenlandse verkoper wanneer de koper tekortschiet.

Meer informatie