Belastingvermindering door kosten voor kinderopvang

Uw kosten voor kinderopvang komen in aanmerking voor een belastingvermindering, berekend aan een vast tarief van 45%.


Alleenstaande ouders met kinderen ten laste kunnen mogelijk nog een bijkomende belastingvermindering genieten voor hun kosten voor kinderopvang. Deze maatregel geldt enkel voor echte ’alleenstaanden’ en niet voor ‘feitelijk samenwonenden’. Daarom werd een code 1101 ingevoerd. Om recht te hebben op deze voordelen moet uw netto beroepsinkomen tussen ongeveer 3.490 euro en 20.740 euro liggen (inkomsten 2022.)


Het bedrag dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering, is begrensd tot 14 euro per dag en per kind.

Betaling van de oppaskosten


De kosten voor kinderopvang moeten betaald worden door één van de ouders of door beide ouders met beroepsinkomsten, voor een kind ten laste jonger dan 14 jaar, in het kader van de opvang van het kind buiten de normale schooluren.


Die kosten moeten aan een erkende instelling betaald worden (bv. Kind en Gezin, ONE, lokale overheden).

Goed om te weten


Bij een gemeenschappelijke aangifte


Worden de kosten voor kinderopvang evenredig opgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot of partner ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van beide echtgenoten of partners.


Bij een afzonderlijke aangifte


Worden de kosten voor kinderopvang aangegeven door de partner die het kind ten laste heeft en de kosten zelf betaalt. Als de ouders hebben gekozen voor fiscaal co-ouderschap, kunnen ze allebei de kosten voor kinderopvang aangeven, op voorwaarde dat ze die effectief betaald hebben.


Voor een gehandicapt kind


Zijn er grotere belastingvoordelen. Lees meer over de fiscale steun voor gehandicapte kinderen.

Opmerking: hou de bewijsstukken die toelaten om na te gaan of alle voorwaarden voor een belastingvermindering vervuld zijn ter beschikking van de administratie. Lees meer over de belastingvermindering voor kinderopvang op de site van de FOD Financiën.