1. Home
  2. Sleutelmomenten
  3. Belastingen
  4. Dagelijkse fiscaliteit
  5. Fiscaliteit en beleggingen
  6. Algemene informatie

Algemene info over fiscaliteit en beleggingen

Beleggingsproducten zijn complex en er zijn tal van wettelijke en fiscale bepalingen aan verbonden.

Enkele van de meest voorkomende begrippen.

Dividend

Bedrag dat wordt gestort aan de houder van een aandeel (eigendomstitel ter vertegenwoordiging van een deel van het kapitaal van een vennootschap), dat identiek is voor elk aandeel, en wordt betaald uit de nettowinst van de vennootschap. Het is dus een vergoeding op de deelname in het kapitaal van voormelde vennootschap.

Roerende voorheffing

Voorafbetaling van de belasting verschuldigd op roerende inkomsten. Het is een heffing die wordt verrekend bij de berekening van de eindbelasting en die in sommige gevallen kan worden terugbetaald. Voor natuurlijke personen is die voorheffing bevrijdend.

Taks op het langetermijnsparen (of anticipatieve taks)

Bevrijdende anticipatieve belasting op kapitalen van levensverzekeringen of pensioensparen, die in principe wordt ingehouden op de 60e verjaardag van de rekeninghouder of verzekeringnemer.

Taks op de verzekeringspremies

Taks op de brutostortingen van levensverzekeringen.

  • 2%: voor contracten van natuurlijke personen, behalve voor schuldsaldoverzekeringen gelinkt aan hypothecaire leningen die onderworpen worden aan een taks van 1,1%.
  • 4,4%: voor contracten van andere verzekeringnemers dan natuurlijke personen.

TOB (Taks Op de Beursverrichtingen)

Taks die wordt geïnd op elke verkoop- of aankoopverrichting van binnen- of buitenlandse openbare fondsen.

Belastingvermindering

Sommige uitgaven geven recht op een belastingvermindering. In dat geval wordt de berekende belasting verlaagd met het bedrag van de berekende vermindering, overeenkomstig de wet die op de betrokken maatregel van toepassing is.

Bijvoorbeeld: levensverzekering in het kader van langetermijnsparen, dienstencheques, bepaalde energiebesparende uitgaven (zoals dakisolatie).

Contacteer ons

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Belastingsimulator

versie 2017 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.