Algemene info over fiscaliteit en beleggingen

Beleggingsproducten zijn complex en er zijn een aantal wettelijke en fiscale bepalingen aan verbonden.

Enkele van de meest voorkomende begrippen verduidelijkt.

Dividend

Dit bedrag wordt gestort aan de aandeelhouder (eigendomstitel als vertegenwoordiging van een deel van het kapitaal van een vennootschap) als vergoeding voor zijn deelname in het kapitaal van de vennootschap. Het bedrag is identiek voor elk aandeel en wordt betaald uit de nettowinst van de vennootschap.

Roerende voorheffing

Dit is de voorafbetaling van de belasting verschuldigd op roerende inkomsten. Het is een heffing die wordt verrekend bij de berekening van de eindbelasting en die in sommige gevallen kan worden terugbetaald. Voor natuurlijke personen is deze voorheffing bevrijdend. Dat wil zeggen dat u het inkomen waarop de roerende voorheffing werd ingehouden, niet meer moet aangeven.

Taks op het langetermijnsparen (of anticipatieve taks)

Het gaat om de bevrijdende anticipatieve belasting op kapitalen van levensverzekeringen of pensioensparen, die in principe wordt ingehouden op de 60e verjaardag van de rekeninghouder of verzekeringnemer.

Taks op de premies van levensverzekeringen:

  • 2%: voor de contracten die door natuurlijke personen zijn afgesloten, behalve voor de tijdelijke overlijdensverzekeringen met afnemend kapitaal (‘schuldsaldoverzekeringen’) die afgesloten worden als waarborg van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden (die zijn onderworpen aan een taks van 1,1%)
  • 4,4%: voor de contracten die zijn afgesloten door verzekeringnemers die geen natuurlijke personen zijn

Spaarverzekeringen in het kader van pensioensparen zijn vrijgesteld van deze taks.

TOB (Taks Op de Beursverrichtingen)

De taks die wordt geïnd op elke verkoop- of aankoopverrichting van binnen- of buitenlandse openbare fondsen.

Belastingvermindering

Sommige uitgaven geven recht op een belastingvermindering, bijvoorbeeld een levensverzekering in het kader van langetermijnsparen, dienstencheques, kosten voor kinderopvang… In dat geval wordt de berekende belasting verlaagd met de vermindering, zoals omschreven in de wet die van toepassing is op de betrokken maatregel.

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Belastingsimulator

versie 2023 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.