Promo: krijg 2 maanden van ons

De brandverzekering
voor eigenaars

De app-normale woonverzekering
op maat voor eigenaars
Promo: krijg 2 maanden van ons

De brandverzekering
voor eigenaars

De app-normale woonverzekering
op maat voor eigenaars

Uw bescherming, uw gemoedsrust

Uw bezittingen worden gedekt tegen alle risico's (brand, wateroverlast…), net als uw aansprakelijkheid tegenover derden.

Tijdelijke verblijven


U bent ook gedekt voor schade aan uw tijdelijke verblijven, zoals uw gehuurde vakantiewoning (ook in het buitenland), het studentenkot van uw kind…

24/7 bijstand dankzij Home Assistance

Doe beroep op deze dienst wanneer een plotse & onvoorzienbare gebeurtenis een dringende interventie noodzakelijk maakt of een schadegeval kan voorkomen.

.
Promo: doe uw voordeel & krijg nu uw app-normale woonverzekering met 2 maanden (1) van ons

Bereken uw prijs

Promo: doe uw voordeel & krijg nu uw app-normale woonverzekering met 2 maanden (1) van ons

Bereken uw prijs
 

Basiswaarborgen:

 

Basiswaarborgen:

.

Wat wordt gedekt door de basiswaarborgen voor eigenaars?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze waarborg vergoedt de schade aan derden door uw gebouw of door de verzekerde inboedel.


Schade aan het verzekerde gebouw


Uw verzekering komt tussen voor alle materiële schade door wateroverlast, brand, explosie, glasbreuk… aan vaste en/of aan de grond verankerde constructies (zoals het gebouw, de garage, de ingerichte badkamer, de keuken inclusief ingebouwde toestellen…).

Schade aan privé inhoud


De schade aan goederen die u privé bezit of die aan u werden toevertrouwd, is gedekt.Schade aan motorrijtuigen

De schade aan motorrijtuigen met minder dan 4 wielen en met een cilinderinhoud van minder dan 50cc, en aan gemotoriseerde rolstoelen voor mindervaliden is gedekt.

Schade aan een tijdelijk verblijf


Veroorzaakt u of één van uw gezinsleden schade aan een tijdelijk verblijf (vakantiewoning, studentenkot…), een hotelkamer of een gehuurde feestzaal? Geen nood, de schade is gedekt, ook in het buitenland.


Beschadiging door diefstal (of poging tot)


De schade aan uw woning die wordt veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal is verzekerd.24/7 bijstand dankzij Home Assistance


Hebt u een lek of kan u uw woning niet binnen (al dan niet door verlies of diefstal van uw sleutels), dan hebt u 24/7 recht op bijstand.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de opties. U kan de volledige lijst terugvinden in de algemene voorwaarden van de app-normale woonverzekering.

Wat wordt niet gedekt door de app-normale woonverzekering voor eigenaars?

Gevolg van blikseminslag op elektrische apparaten


De schade aan software en de kosten voor de materiële wedersamenstelling van gegevens op een gegevensdrager worden niet gedekt. (Tip: hiervoor kan u de optie ‘Media’ afsluiten.)

Schade door huisdieren
De schade die uw huisdier veroorzaakt aan derden, valt niet onder de waarborgen. (Tip: dit wordt wel gedekt door de app-normale familiale verzekering.)

Uitsluitingen Home AssistanceU kan geen beroep doen op deze bijstand voor onderhoudswerken, het ontstoppen of ledigen van ondergrondse leidingen, noch voor het onderbreken van de energie- en waterafvoer door de leveranciers.

Voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden


Schade veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk aan voorwerpen die zich buiten bevinden (behalve tuinmeubelen en barbecues) en aan tuinen (gedekt door Optie Tuin) (zie IPID)

.

 

Optionele waarborgen:

 

Optionele waarborgen:

.

Mogelijke opties voor meer ‘maatwerk’

Diefstal


Deze optie verzekert uw inboedel tegen diefstal en vandalisme, maar ook als die wordt ontvreemd (of poging tot) buiten het gebouw en onder bedreiging.

Engelse franchise


U betaalt 0 euro franchise als het bedrag van uw schade groter is dan 298 euro (2) .

Media


Verzeker uw elektronische toestellen, zoals uw computer, laptop, tablet (behalve smartphones) en toestellen met een scherm (min. 19 inch), zowel voor privé als professioneel gebruik, maar ook de toestellen in het studentenkot van uw kind, of in uw vakantie- of 2e verblijf.

Geparkeerd voertuig


Verzeker u voor schade aan uw voertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50cc die zich op het verzekerde adres bevinden (of in een privégarage op een ander adres).

BusinessDeze optie verzekert het materieel, de koopwaar en de waarden die te maken hebben met uw professionele activiteit.

Onrechtstreekse verliezen


Hebt u een verzekerd schadegeval, dan wordt de schadevergoeding met 10% verhoogd om uw extra verliezen, kosten en nadelen te dekken.

TuinDeze optie vergoedt de schade aan o.a. constructies die niet verankerd zijn in een betonnen sokkel, in een muur of in fundamenten, uw tuinmeubelen en -toebehoren, tuingereedschap…, behalve zwembaden, zwemvijvers en jacuzzi’s die zich buiten bevinden (wel gewaarborgd via de ‘Optie zwembad’).

ZwembadDe optie Zwembad verzekert de schade aan uw binnen- en buitenzwembaden, inclusief accessoires, jacuzzi’s die zich buiten bevinden en zwemvijvers. Natuurlijke vijvers vallen hierbuiten, maar kunnen verzekerd worden via de optie ‘Tuin’.

.

Wat zegt onze expert over de app-normale woonverzekering?


Wat is er belangrijker dan uw thuis? Niets toch! Thuis is de plek waar we ons goed voelen, waar we graag zijn en waar we onszelf terugvinden. Een correcte bescherming is dan ook onze primaire keuze.

De app-normale woonverzekering dekt uw woning en bezittingen tegen allerlei risico's (brand, storm, wateroverlast…), en uw aansprakelijkheid tegenover derden. Bovendien kan u ze volledig afstemmen op uw eigen wensen (dankzij de vele opties) en verzekert u uzelf voor de gepaste risico’s.


Benieuwd wat ze kost?

Ja, ik wil mijn prijs berekenen
.

Xavier, onze specialist verzekeringen

.

.

.

.

.

.

"Uw woning is uw thuis en daarom een baken van vertrouwen. Daarom dat al méér dan 350.000 klanten vertrouwen op Belfius voor hun woonverzekering"

.

Dit kan u ook interesseren

.

 


Immovlan, de bakermat voor al uw immo projecten


Of u nog op zoek is naar een woning of appartement om te huren of te kopen, of u denkt eraan uw huidig goed te verkopen of te verhuren… Voor al uw projecten is Immovlan een trouwe partner aan uw zijde (ook in de Belfius-app)!

Maak gebruik van Immovlan

 


Immovlan, de bakermat voor al uw immo projecten


Of u nog op zoek is naar een woning of appartement om te huren of te kopen, of u denkt eraan uw huidig goed te verkopen of te verhuren… Voor al uw projecten is Immovlan een trouwe partner aan uw zijde (ook in de Belfius-app)!


Maak gebruik van Immovlan
 

Wil u een schadegeval melden?


Hebt u schade, dan staan we uiteraard voor u klaar! U kan uw schade op verschillende manieren aangeven:

  • via myBo, de slimme digitale assistent in uw Belfius-app
  • telefonisch op +32 2 286 70 00
Schade aangeven

.

Nuttige documenten en informatie

U sluit deze verzekering af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend voor 1 jaar verlengd.

Als u uw verzekering wil opzeggen, moet u dat minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van uw contract doen:

  • per aangetekende brief ter attentie van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel
  • via een gerechtsdeurwaarder
  • per opzegbrief tegen ontvangstbewijs

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De app-normale woonverzekering valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037.

Onze Klachtendienst, de verzekeringsbemiddelaar en de Ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. (https://www.europ-assistance.be/nl/privacy)

.

1. Aanbod geldig op de 1e jaarpremie voor alle nieuwe polissen van de app-normale woonverzekering, onder voorbehoud van aanvaarding van uw risico door Belfius Insurance NV.
  1. Dit aanbod is geldig op de 1e jaarpremie voor alle nieuwe polissen van de app-normale woonverzekering die afgesloten zijn tussen 16 januari 2023 en 16 april 2023 (inbegrepen), onder voorbehoud van aanvaarding van uw risico door Belfius Insurance NV.
  2. Het vermelde franchisebedrag is dat van 2022 en evolueert (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen (ABEX-index). De referentie-consumptieprijsindex is die van februari 2018 en bedraagt 265,42 euro.