Belfius Home & Family

Bescherm uw woning en uw gezin

Belfius Home & Family is een brandverzekering die u naar wens kan uitbreiden met een familiale verzekering en een verzekering Ongeval Privéleven.

Brandverzekering Belfius Home & Family

Uitgebreid en flexibel

Huurder, eigenaar? Belfius biedt u een bescherming die het best bij uw situatie past.

24/24 bijstand

Snelle hulpverlening en bijstand, zoals een slotenmaker, onderdak, meubelbewaring, dringende herstellingen.

Belfius Home Repair

Als u dat wil, herstellen we de gebouwschade aan uw woning. Efficiënt en voordelig! U hoeft geen hersteller te zoeken, geen cent voor te schieten en u betaalt geen vrijstelling.

Bescherming van uw pc

Struikelt u met uw pc in uw handen, bij u thuis (of studentenverblijf of vakantiehuis), dan vergoeden we de materiële schade tot EUR 1.500.

.

Hebt u schade?

Chat met myBo


Geef uw schade online aan of voeg iets toe aan uw dossier met behulp van myBo, uw slimme digitale assistent.
MMI schade Phone

Bel met ons


Geef uw schade telefonisch aan of voeg iets toe aan uw dossier via +32 2 286 70 00.

.

In detail

 • Online offerte

  U kunt online een offerte aanvragen. Uw aanvraag wordt dan automatisch verstuurd wordt naar het Belfius-kantoor van uw keuze. Daarna krijgt u een individuele offerte, volledig vrijblijvend. Uw verzekeringsspecialist begeleidt u en analyseert uw behoeften. Hij kan ook zorgen voor de opzegging en de overdracht van uw bestaande polis bij een andere verzekeraar.

 • Onmiddellijke bijstand

  Voor dringende bijstand bij een gedekt schadegeval, zoals het sturen van een slotenmaker of een professionele hersteller, kunt u altijd terecht bij Belfius Insurance Services op 02 286 70 00, 24/7 beschikbaar.

 • Interessante kortingen

  Korting gebouw in opbouw

  De verzekering van uw gebouw in opbouw is 6 maanden gratis.

  Korting jongeren

  Bent u jonger dan 30 en sluit u voor het eerst een familiale verzekering af, dan is deze verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid + rechtsbijstand) het 1e jaar gratis!

  Duokorting huurder/eigenaar van een eengezinswoning

  Sluit u samen met uw eigenaar of uw huurder een Belfius Home & Family af, dan genieten jullie beiden een korting van 20 % op jullie premie Gebouw of Huurdersaansprakelijkheid.

.

Inbegrepen waarborgen

 • Uitgebreide basiswaarborgen

  De brandverzekering beschermt u in geval van brand, storm, waterschade (ook als de schade een externe oorzaak heeft), glasbreuk en natuurrampen (aardbeving, grondverzakking of -verschuiving, overstroming en het overlopen/opstuwen van openbare riolen…).

  Ze dekt ook uw aansprakelijkheid als (een deel van) uw gebouw schade berokkent aan derden (bv. de brand van uw woning slaat over op aanpalende woningen of een dakpan van uw dak valt op het hoofd van een voorbijganger…).

  Ook tijdelijke, gehuurde verblijfplaatsen zijn gedekt, zoals:

  • uw vakantiewoning;
  • het kot van uw kind;
  • ...
 • Maximum aan extra's inbegrepen in uw basispolis

  U geniet verschillende extra waarborgen, voor een zorgeloos dagelijks bestaan.
  • Home Assistance
   Op uw vraag sturen we onmiddellijk een slotenmaker (verlies/diefstal van sleutels) of een vakman voor dringende en noodzakelijke herstellingen om de veiligheid van uw woning te garanderen (glasbreuk…).
  • Home Computer
   We komen tussen bij de aankoop van een nieuwe pc als de uwe door een ongeluk niet meer werkt, met een max. van 1 479 euro/schadegeval. (bv. u morst per ongeluk koffie op uw pc…)
  • Onrechtstreekse verliezen
   Bij een schadegeval ontvangt u een bijkomende vergoeding (max. 10 200 euro) voor de extra onkosten, zoals telefoon- en portokosten, vakantiedagen die u moet nemen... Ze verhoogt met het aantal jaren sinds uw contract of sinds uw laatste schadegeval (min. 5 % en max. 15 % van de basisvergoeding).
  • Tijdelijk onderdak
   Ook uw vakantiewoning of de studentenkamer van uw kind is automatisch verzekerd.
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen
   Hebt u ons evaluatierooster gebruikt om de verzekerde waarde van uw gebouw te bepalen (gebaseerd op het aantal vertrekken in uw woning), dan zijn ook uw zonnepanelen gedekt.
  • Home Repair
   Als u dat wenst herstellen wij de schade aan uw woning. Dat gaat sneller en is voordeliger: u hoeft geen hersteller te zoeken, geen cent voor te schieten en u betaalt geen vrijstelling.
 • Waarborg diefstal en andere optionele waarborgen

  Bovenop de basisdekking kunt u kiezen voor een facultatieve waarborg tegen diefstal, vandalisme en bedrijfsschade (voor een vrij beroep).

 • Rechtsbijstand

  De rechtsbijstandsverzekering helpt u de kosten terug te krijgen, gemaakt nadat een derde u schade berokkende in het kader van uw privéleven.
  (bv. als de werken in uw straat schade veroorzaken aan uw woning, behartigen we uw belangen t.a.v. de betrokken partijen, zoals de telecommaatschappij, de gemeente enz.).

  De meer uitgebreide Comfort-formule omvat niet alleen rechtsbijstand in het kader van uw privéleven, maar ook voor bepaalde zogenaamde contractuele geschillen.
  (bv. een geschil met uw loodgieter over een slecht uitgevoerde herstelling…)

.

Uitsluitingen en beperkingen


 • een algemene vrijstelling van 245,55 euro wordt afgetrokken en geldt alleen bij materiële schade en wordt slechts één keer toegepast voor het geheel van de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door hetzelfde schadegeval
 • schade door elektriciteit en blikseminslag voor zover de schade onder de waarborg van de fabrikant, de verkoper of de installateur valt
 • de waarborg Diefstal geldt alleen als de woning regelmatig wordt bewoond
 • elke poging tot diefstal gepleegd door of met medeplichtigheid van de verzekeringnemer, zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, hun ascendenten of descendenten en de echtgeno(o)t(e)s of partners van deze personen
 • schadegevallen veroorzaakt door deelname aan de jacht of door wild
 • schikkingenmet het Openbaar Ministerie, gerechtelijke geldboeten, minnelijke of administratieve schikkingen en kosten van strafvervolging

We raden u aan om onze algemene voorwaarden te lezen om onze uitsluitingen en beperkingen te kennen.

.

Optionele verzekeringen

 • Familiale verzekering

  De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid gezin’ komt tussen bij schade die u of een gezinslid toebrengt aan een derde in het kader van het privéleven.

  Dankzij het onderdeel ‘rechtsbijstand’ kunt u de gemaakte kosten na een schadegeval met stoffelijke en/of lichamelijke schade verhalen op een derde aansprakelijke. Kan er geen minnelijke schikking getroffen worden, dan nemen we de kosten voor een gerechtelijke procedure op ons.

  Ontdek de familiale verzekering

 • Verzekering ongeval privéleven

  Deze verzekering voorziet een schadeloosstelling bij invaliditeit of overlijden, de terugbetaling van uw medische kosten en bijstand, als u of een gezinslid een ongeval heeft met lichamelijke letsels in het kader van uw privéleven.

  De ideale aanvulling op uw familiale verzekering, die enkel de schadeloosstelling van derden dekt.

  Ontdek de verzekering ongeval privéleven

.

Hoe deze verzekering makkelijk afsluiten?


Ontdek de brandverzekering van Belfius en vraag vrijblijvend uw offerte op maat.

In uw kantoor, op afspraak
met uw financieel adviseur

.

Uw werken financieren? Deze kant op!

Tijd om uw keuken of badkamer te renoveren? Om uw huis te beveiligen of isoleren? Bereken uw (groene) renovatielening (1)  en ontdek uw aantrekkelijke rentevoet. U weet in 1-2-3 of uw plannen werkelijkheid worden.

Meer info

Let op: geld lenen kost ook geld.

.

Documenten en nuttige informatie


De verzekering wordt afgesloten voor één jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens voor één jaar stilzwijgend verlengd.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en op belfius.be.

Belfius Home & Family is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

.

Hebt u vragen?

Contacteer uw kantoor

Kies een kantoor

 1. Lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 1) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.