.

De autoverzekering die zich aanpast aan uw behoeften

 

De autoverzekering die zich aanpast aan uw behoeften

Een aangepaste bescherming voor u


De basisbescherming, een Mini of een Full Omnium? Of u nu een nieuwe of een tweedehandsauto koopt, een hybride of een elektrisch model, Belfius biedt u de bescherming die perfect bij uw behoeften past.


24/7 onmiddellijke
bijstand

Hebt u een verkeersongeval in België of tot 30 km voorbij de grens? Bel dan Belfius op 02 286 70 00 en we helpen u verder, dag en nacht. We takelen uw geïmmobiliseerde voertuig en brengen uw passagiers naar huis.


Een schadegeval?
Regel alles via uw app!

Gebruik uw app om uw schade aan te geven, uw garage te kiezen en zelfs om de herstellingen in real time te volgen.

Uw basisbescherming (Burgerlijke Aansprakelijkheid)

Als u een auto hebt, bent u wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Hebt u een ongeval, dan vergoedt deze verzekering de schade die u met uw auto aan derden toebrengt, maar niet de schade aan uw eigen auto.

De BA-verzekering geldt in België en in alle landen die niet doorstreept zijn op uw internationale verzekeringskaart (= verplicht boorddocument).


 

Wat dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid?


 • De medische kosten van derden en uw passagiers, voor de lichamelijke letsels die u met uw auto veroorzaakte.
 • De materiële schade die u met uw auto toebracht aan andere voertuigen, fietsen, kledij en persoonlijke bezittingen.
 • De sleping van uw auto na een ongeval en het vervoer van uw passagiers naar de woonplaats van één van hen in België. 

Wat dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid onder andere niet?


 • Lichamelijke schade geleden door de aansprakelijke van het schadegeval (daarvoor is er de bestuurdersverzekering).
 • Schade aan het verzekerde voertuig (daarvoor is er de omniumverzekering) en aan vervoerde goederen.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid van de dief of heler.

Voor meer info over de uitsluitingen en beperkingen raden we u aan om het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de algemene voorwaarden te lezen.


De BOB-waarborg, inbegrepen bij uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Met de BOB-waarborg hebt u alles om een verantwoordelijke bestuurder te blijven. Als de hoofdbestuurder, in staat van dronkenschap bijvoorbeeld, het verzekerde voertuig aan een BOB toevertrouwt:

 • is de BOB-bestuurder gedekt indien hij lichamelijke letsels oploopt (tot max. 150.000 euro). Ook de materiële schade aan het voertuig is gedekt (tot max. 30.000 euro)
 • voor de materiële schade is de Engelse franchise van toepassing, m.a.w. er is een financiële tussenkomst wanneer de schade meer dan 500 euro bedraagt
 • de BOB-waarborg geldt zelfs als de BOB-bestuurder een ongeval veroorzaakt en hij in fout is of de auto beschadigt als gevolg van, bijvoorbeeld, een glad wegdek

Wat dekt de BOB-waarborg onder andere niet?

 • Schade aan het voertuig wanneer de schade uitgesloten is in de Omniumverzekering
 • Lichamelijke letsels wanneer die uitgesloten zijn in de verzekering Bestuurder
 • Voertuigen die bij een andere verzekeraar in Materiële Schade verzekerd zijn

Voor meer info over de uitsluitingen en beperkingen raden we u aan om het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de algemene voorwaarden te lezen.

Uw opties


Elke situatie is uniek en iedereen heeft zijn eigen gewoonten op het vlak van mobiliteit. Kies uw opties om uw autoverzekering op uw behoeften af te stemmen.

Uw Omniumverzekering

Uw Omnium-
verzekering


Wil u uw auto de best mogelijke bescherming bieden, dan kan u kiezen voor één van onze Omniumformules. Zo kan u ook uw eigen auto beschermen tegen schade en met een gerust hart de weg op gaan.

Mini Omnium

Uw auto heeft al enkele jaren op de teller.


Wat dekt de Mini Omnium?


De Mini Omnium biedt u alle waarborgen van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, met daarbovenop extra dekkingen.

 • Glasbreuk: schade aan zowel de voorruit, de zijruit en de achterruit als aan het glazen of kunststoffen gedeelte van het schuifdak van uw auto
 • Schade door natuurkrachten (bijvoorbeeld hagel) en door aanrijding met dieren (bijvoorbeeld wild, steenmarter)
 • Diefstal en schade door inbraak
 • Brand veroorzaakt door onder andere vuur, ontploffing, bliksem, kortsluiting.
 • U hebt recht op een vervangwagen bij diefstal en bij een ongeval in recht wanneer u voor de herstelling van uw auto kiest voor een door ons erkende garage.Wat dekt de Mini Omnium onder andere niet?


 • Glasbreuk: gepantserd glas en dubbel glas.
 • Diefstal: schade veroorzaakt wanneer het voertuig niet correct is afgesloten.
 • Rijden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of soortgelijke toestand.

Voor meer info over de uitsluitingen en beperkingen raden we u aan om het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de algemene voorwaarden te lezen.


Full Omnium

U hebt een nieuwe of recente tweedehandsauto.


 

Wat dekt de Full Omnium?


De Full Omnium biedt u alle waarborgen van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en van de Mini Omnium, met daarbovenop een dekking voor materiële schade aan uw auto, met een vaste franchise in functie van de verzekerde waarde van uw voertuig.

Is de verzekerde waarde van uw auto (exclusief btw):

 • < 15.000 euro, dan is er een franchise van 400 euro
 • > 15.000 – < 24.999 euro, dan is er een franchise van 600 euro
 • > 24.999 euro, dan is er een franchise van 800 euro 

Wat dekt de Full Omnium onder andere niet?


 • Glasbreuk: gepantserd glas en dubbel glas.
 • Diefstal: schade veroorzaakt wanneer het voertuig niet correct is afgesloten.
 • De schade aan de banden, tenzij ze tegelijk met andere gedekte schade optreedt.
 • De schade veroorzaakt door overbelasting van het verzekerde motorrijtuig of zijn aanhangwagen.

Voor meer info over de uitsluitingen en beperkingen raden we u aan om het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de algemene voorwaarden te lezen.


Verzekering van de Bestuurder

Dankzij deze optie is de bestuurder van uw auto, uzelf of iemand anders verzekerd.


 

Wat dekt de Verzekering van de Bestuurder?


Als u het verzekerd voertuig bestuurt en slachtoffer bent van een ongeval, zelfs als u in fout bent, vergoedt deze verzekering u voor:

 • De lichamelijke letsels tot 500.000 euro/schadegeval
 • De morele schade
 • De kledijschade tot 500 euro 

Wat dekt de Verzekering van de Bestuurder onder andere niet?


 • De gevolgen van een opzettelijk schadegeval
 • Rijden onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of een daarmee gelijkgestelde toestand
 • De garagisten en andere professionals uit de sector aan wie het voertuig is toevertrouwd in het kader van hun functie

Voor meer info over de uitsluitingen en beperkingen raden we u aan om het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de Algemene Voorwaarden te lezen.


Voertuigbijstand

Geniet ook bescherming voor uw voertuig in België en in het buitenland

Onder ‘het buitenland’ verstaan we de landen, behalve België, die vermeld staan op uw internationale verzekeringsbewijs en niet uitdrukkelijk geschrapt zijn.


 

Mobiliteit Start


Sleping en pechverhelping, overal in België en in het buitenland, 24/7

Een vervangwagen van maximaal categorie B (stadswagen) voor maximaal 7 dagen in het buitenland

Of

Een mobiliteitsbudget (maximum €85/dag) waarmee u een alternatief vervoermiddel voor de klassieke vervangwagen kan kiezen, reserveren en betalen (openbaar vervoer, autodelen, zachte mobiliteit enz.).

Dekking van materiële schade aan een huurauto in België en in het buitenland (maximum €4.000/jaar).
 

Mobiliteit Go


Sleping en pechverhelping, overal in België en in het buitenland, 24/7

Een vervangwagen van maximaal categorie B (stadswagen) voor maximaal 7 dagen in België en in het buitenland

Of

Een mobiliteitsbudget (maximum €85/dag) waarmee u een alternatief vervoermiddel voor de klassieke vervangwagen kan kiezen, reserveren en betalen (openbaar vervoer, autodelen, zachte mobiliteit enz.).

Dekking van materiële schade aan een huurauto in België en in het buitenland (maximum €4.000/jaar).
 

Mobiliteit Go+


Sleping en pechverhelping, overal in België en in het buitenland, 24/7

Een vervangwagen van maximaal categorie D (gezinswagen) voor maximaal 15 dagen in België en in het buitenland.

Of

Een mobiliteitsbudget (maximum €85/dag) waarmee u een alternatief vervoermiddel voor de klassieke vervangwagen kan kiezen, reserveren en betalen (openbaar vervoer, taxi, autodelen, zachte mobiliteit enz.).

Dekking van materiële schade aan een huurauto in België en in het buitenland (maximum €7.000/jaar).

Bij een ongeval zonder immobilisatie halen we uw voertuig op en brengen we het u na de herstelling terug (maximaal 1 keer/jaar). 

Wat is onder meer niet gedekt:

 • De kosten voor onderhoud en herstelling van het voertuig
 • De immobilisatie van het voertuig op een weg die niet toegankelijk is voor de bijstandsverlener
 • Een defect dat de voorbije 12 maanden al twee interventies vereiste. De kosten voor de extra interventie komen ten laste van de verzekerde.

Voor meer info over de uitsluitingen en beperkingen raden we u aan om het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de Algemene Voorwaarden te lezen.

De verzekering Rechtsbijstand

U hebt de keuze tussen de formules Comfort of Prestige.


 

Wat dekt de verzekering Rechtsbijstand?


De formule Comfort

 • De verdediging van uw belangen door onze juristen
 • De vergoeding in geval van insolvabiliteit van de tegenpartij
 • De verdediging van uw belangen bij bepaalde contractuele geschillen (met uw garagist, uw concessiehouder… )

De formule Prestige

 • De verdediging van uw belangen door onze juristen
 • Hogere verzekerde bedragen
 • De verdediging van uw belangen als ze in strijd zijn met die van uw verzekeraar op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid
 • De verdediging van uw belangen bij contractuele geschillen (naar aanleiding van de aan- of verkoop van uw auto… )
 • Administratieve bijstand (bij de inschrijving van uw voertuig… )
 • De betaling van de strafrechtelijke borgtocht 

Wat dekt de verzekering Rechtsbijstand onder andere niet?


 • Straffen, boetes...
 • Strafrechtelijke verdediging in geval van misdrijven die u, als verzekerde, opzettelijk pleegt of in geval van al of niet gecorrectionaliseerde misdaden
 • Procedures voor internationale en supranationale hoven
 • Contractuele geschillen die betrekking hebben op het contract van rechtsbijstand zelf

Voor meer info over de uitsluitingen en beperkingen raden we u aan om het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de algemene voorwaarden te lezen.


U wordt beloond!


Bij Belfius belonen we onze klanten. Niet alleen voor hun trouw, maar ook voor hun inzet voor het milieu bijvoorbeeld. Hiermee willen we ons engagement voor klantentevredenheid en een betere toekomst kracht bijzetten.


Hecht u belang aan het milieu? We belonen u!
Bent u een goede chauffeur? Krijg tot wel 50% korting!
Hebt u meerdere verzekeringen bij Belfius?
Laat uw auto herstellen in een erkende garage en profiteer van extra voordelen.
Bent u jonger dan 30 jaar? Krijg dan 50 euro korting op uw cursus defensief rijden!
Bent u ergens anders verzekerd? Belfius kan de overname voor u doen.

Nuttige documenten en informatie


 • U sluit deze verzekering af voor 1 jaar. Het contract wordt op vervaldatum stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij een van de partijen het opzegt volgens de voorwaarden en omstandigheden in de Algemene Voorwaarden.
 • Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten: De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op belfius.be.

  U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

 • Belfius Car is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
 • Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring.

Meest gestelde vragen


 • Wat is mijn voordeel als ik mijn auto laat herstellen bij een door Belfius erkende garage?


  Om het u nog makkelijker te maken, bieden we u een netwerk van erkende garages. Laat u er uw auto herstellen, dan kunnen we u nog meer bieden:

  • een waarborg van min. 1 jaar op geleverde onderdelen en prestaties
  • een vervangwagen als u de verzekering Mini Omnium onderschreef of als u volledig in uw recht bent bij een ongeval:
   • voor de duur van de herstelling bij een schadegeval
   • gedurende 6 dagen bij totaalverlies
  • rechtstreekse betaling van uw factuur aan de garage
  • een verlaging van uw vaste franchise met 100 euro (niet van toepassing op de Engelse franchise)
  • Comfort+- service: de hersteller haalt uw auto bij u thuis op en brengt uw vervangwagen meteen mee
 • Wanneer kan ik profiteren van de korting 'Minder CO2 + Minder kilometers = Meer korting'?


  Je parcours peu de kilomètres par an avec ma voiture. Ik leg jaarlijks weinig kilometers af met mijn wagen

  Bedankt om bij te dragen aan een betere wereld met zuivere lucht!

  Als u minder dan 17.500 km/jaar rijdt, beloont Belfius ook uw engagement voor een wereld met meer zuivere lucht!
  Als uw wagen daarenboven een maximale CO2-uitstoot heeft van 135gr/km*, dan kan u profiteren van een korting tot -15% op uw basispremie Burgerlijke Aansprakelijkheid en Full Omnium!

  *Volgens de WLTP-normen (Worldwide Harmonized Light Vehicles; zie het gelijkvormigheidsattest of uw bestelbon) en voor wagens ingeschreven vanaf 1-9-2018.

  Ik heb een milieuvriendelijke wagen, van welke kortingen kan ik profiteren?

  U rijdt minder dan 17.500 km/jaar en u hebt gekozen voor een milieuvriendelijke wagen? Dan kan u profiteren van een korting tot -15% op uw basispremie Burgerlijke Aansprakelijkheid en Full Omnium!

 • Bestaat er een voorkeurtarief voor jongeren?


  Natuurlijk! Zij beginnen nog maar net aan hun bestuurderscarrière en bouwen stilaan rijervaring op. Speciaal voor jongeren bieden we:

  • een lagere premie onmiddellijk bij de start van de polis voor zij die al een eerste rijervaring hebben opgebouwd in de polis van de ouders;
  • 50 euro korting op het inschrijvingsgeld van een cursus Defensief Rijden (vraag ernaar in uw Belfius-kantoor of via Belfius Connect op 0800/12992)

 • Ik ben een goede chauffeur. Word ik daarvoor beloond?


  Uiteraard belonen we goede chauffeurs! Hebt u 5 jaar lang geen ongeval in fout in een Belfius Car-polis? Dan geven we u graag een Fidelity Award. Dat betekent dat uw bonus-malus niet stijgt na een 1e ongeval in fout.

 • Hoe kan ik mijn autoverzekering bij een andere maatschappij opzeggen en overstappen naar Belfius?


  Niets zo makkelijk als dat! Als u ons alle gegevens van de maatschappij en uw contract bezorgt, doen we het nodige en hoeft u verder niets te doen. Wij zeggen tijdig op vóór de vervaldag.

 • Waarom krijg ik een zwart-witte internationale motorrijtuigverzekeringskaart in plaats van een groene?


  • Vanaf 1 juli 2020 verdwijnt het klassieke groen langzamerhand. Uw nieuwe internationale motorrijtuigverzekeringskaart wordt zwart-wit i.p.v. groen.
  • Hebt u nog een groene kaart? Geen stress, ze blijft geldig tot de vervaldatum op uw kaart.
  • Op uw kaart vindt u alle landen terug waar u verzekerd bent voor uw voertuig.
 • Ik heb een autoverzekering bij Belfius en wil graag een motor kopen. Krijg ik dan korting op mijn motorverzekering?


  Hebt u al een autoverzekering bij ons, dan krijgt u een flinke korting op de premie van de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering voor uw motor.

Dit zal u ook interesseren...

Nuttige tips

U vertrekt binnenkort naar het buitenland?
Met onze tips bent u goed voorbereid!


.