Ontdek de Belfius Car autoverzekering

Uw scherpe prijs in 2 minuten

Mijn prijs berekenen

Minder CO2 + minder kilometers = meer korting op uw verzekering


De wereld staat voor een pak nieuwe uitdagingen… We hebben een aantal weken van zuivere lucht kunnen genieten en dat willen we behouden en zelfs verder laten evolueren! Bij Belfius geloven we dat dit het ideale moment is om u aan te moedigen uw auto wat vaker thuis te laten. Hoe we dit willen realiseren? Als u minder kilometers rijdt en minder CO2 uitstoot met uw wagen, dan kan u genieten van een lagere verzekeringspremie. (1)

De autoverzekering op maat die u makkelijk online afsluit


Personaliseer uw Belfius Car-verzekering via uw Belfius-app!
Neem eerst enkele minuten de tijd voor een vrijblijvende simulatie:

 • geef de kenmerken van uw auto in
 • kies uw opties
 • verduidelijk welk soort bestuurder u bent

bereken uw scherpe prijs!

.Lagere CO2-uitstoot


Wil u het milieu beschermen en bijdragen aan een duurzame wereld? Dan is een nieuwe of gebruikte auto met een lage CO2-uitstoot dé oplossing. Belfius helpt u uw goede voornemens waar te maken met een extra korting op uw verzekeringspremie, op voorwaarde dat de CO2-uitstoot van uw auto niet meer dan 135 g/km* bedraagt.


*Volgens de WLTP-normen (Worldwide Harmonized Light Vehicles; zie het gelijkvormigheidsattest of uw bestelbon) en voor wagens ingeschreven vanaf 1/9/2018.


Minder afgelegde kilometers


Doet u meer aan telewerk? Hebt u geïnvesteerd in een elektrische fiets? Of verkiest u het openbaar vervoer? Er zijn veel manieren om uw kilometers te verminderen! Belfius wil uw inspanningen graag belonen door u een korting te geven als u minder kilometers per jaar rijdt.

.

Profiteer van deze voordelige premie op uw Belfius Car autoverzekering

Ik maak een afspraak in mijn kantoor

.

Wil u graag overstappen op een milieuvriendelijke auto?

Met de Belfius ECO of ECO+ autolening kan u uw nieuwe auto tegen een aantrekkelijk tarief financieren.

Meer info

.

Hebt u schade?

MMI schade Phone

Bel met ons


Geef uw schade telefonisch aan of voeg iets toe aan uw dossier via +32 2 286 70 00.
Van maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur.

.

Uw internationale motorrijtuigverzekeringskaart in uw Belfius-app

De verzekeringskaart van uw voertuig zal er een tikje anders uitzien: uw ‘groene kaart’ wordt immers een witte! Bij de volgende vervaldag ontvangt u dus een zwart-witversie van uw kaart.

U kan uw nieuwe, zwart-witte verzekeringskaart dan ook in uw Belfius-app terugvinden. Zo hebt u altijd een digitale versie van uw verzekeringsbewijs bij de hand!
(Meer > Documenten > Mijn Documenten > Internationale motorrijtuigverzekeringskaart)

.

In detail

Full Omnium

Mini Omnium

Inbegrepen waarborgen

.
.
Dekking van de lichamelijke letsels die u met uw auto toebracht aan derden  ja ja
Dekking van de materiële schade die u met uw auto toebracht aan derden  ja ja
Gratis pechverhelping bij ongeval in België  ja ja
Onmiddellijke bijstand, 24/7  ja ja
Materiële schade aan uw auto  ja ja
Glasbreuk  ja ja
Natuurkrachten & aanrijding met dieren  ja ja
Diefstal  ja ja
Brand  ja ja
Vervangwagen bij diefstal, bij herstelling  ja ja
Trouw wordt automatisch beloond  ja ja
Minder CO2 + minder kilometers = meer korting  ja ja

Optionele verzekeringen

.
.
Bestuurdersverzekering Optioneel Optioneel
Pechverhelping & bijstand Optioneel Optioneel
Rechtsbijstand Optioneel Optioneel
Mijn prijs berekenen Mijn prijs berekenen
Afspraak in kantoor maken Afspraak in kantoor maken

Full Omnium

 • Inbegrepen waarborgen

  .
 • Dekking van de lichamelijke letsels die u met uw auto toebracht aan derden 
  ja
 • Dekking van de materiële schade die u met uw auto toebracht aan derden 
  ja
 • Gratis pechverhelping bij ongeval in België 
  ja
 • Onmiddellijke bijstand, 24/7 
  ja
 • Materiële schade aan uw auto 
  ja
 • Glasbreuk 
  ja
 • Natuurkrachten & aanrijding met dieren 
  ja
 • Diefstal 
  ja
 • Brand 
  ja
 • Vervangwagen bij diefstal, bij herstelling 
  ja
 • Trouw wordt automatisch beloond 
  ja
 • Minder CO2 + minder kilometers = meer korting 
  ja
 • Optionele verzekeringen

  .
 • Bestuurdersverzekering
  Optioneel
 • Pechverhelping & bijstand
  Optioneel
 • Rechtsbijstand
  Optioneel

Mini Omnium

 • Inbegrepen waarborgen

  .
 • Dekking van de lichamelijke letsels die u met uw auto toebracht aan derden 
  ja
 • Dekking van de materiële schade die u met uw auto toebracht aan derden 
  ja
 • Gratis pechverhelping bij ongeval in België 
  ja
 • Onmiddellijke bijstand, 24/7 
  ja
 • Materiële schade aan uw auto 
  ja
 • Glasbreuk 
  ja
 • Natuurkrachten & aanrijding met dieren 
  ja
 • Diefstal 
  ja
 • Brand 
  ja
 • Vervangwagen bij diefstal, bij herstelling 
  ja
 • Trouw wordt automatisch beloond 
  ja
 • Minder CO2 + minder kilometers = meer korting 
  ja
 • Optionele verzekeringen

  .
 • Bestuurdersverzekering
  Optioneel
 • Pechverhelping & bijstand
  Optioneel
 • Rechtsbijstand
  Optioneel

 

Uitsluitingen en beperkingen

 • Mini Omnium

  • Diefstal: de schade is niet verzekerd als u het voertuig niet correct vergrendelde.
  • Glasbreuk: bepantserde en dubbele ruiten zijn niet gedekt.
  • Schade veroorzaakt door goederen- of dierentransport wordt enkel gedekt als ze het gevolg is van een aanrijding met een geïdentificeerd motorrijtuig.
 • Full Omnium

  • Ongevallen veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud of een technische tekortkoming aan het voertuig zijn niet gedekt.
  • Diefstal: de schade is niet verzekerd als u het voertuig niet correct vergrendelde.
  • Glasbreuk: bepantserde en dubbele ruiten zijn niet gedekt.
  • De schade veroorzaakt door goederen- of dierentransport wordt enkel gedekt als ze het gevolg is van een aanrijding met een geïdentificeerd object.
  • De vrijstelling Materiële schade geldt niet voor de waarborgen die de Mini Omnium dekt.
 • Burgelijke aansprakelijkheid

  • Schade waarvan de herstellingskosten geen 250 euro exclusief btw overschrijden.
  • Schade die zich voordoet wanneer het omschreven motorvoertuig op het ogenblik van het schadegeval bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat motorvoertuig te besturen, bijvoorbeeld een persoon die niet de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt, die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs of die van het recht tot sturen vervallen is verklaard.
  • Schade die zich voordoet terwijl de bestuurder zich bevindt in een staat van alcoholintoxicatie met meer dan 0,8 g/l bloed (0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht), van dronkenschap of een soortgelijke toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken. Deze uitsluiting wordt toegepast voor zover we een oorzakelijk verband aantonen tussen de toestand van de bestuurder en het schadegeval.
  • Opzettelijke schadegevallen veroorzaakt door een verzekerde en ook de verergering van de gedekte schade toe te schrijven aan de verzekerde.

.

Optionele verzekeringen

 • Bestuurdersverzekering

  We raden de bestuurdersverzekering absoluut aan. Ze vergoedt de bestuurder van het verzekerde voertuig als hij het slachtoffer is van een ongeval (ongeacht of hij in fout was of niet), en dit voor:

  • lichamelijke letsels:
   • tot 500.000 euro/schadegeval met een vierwielig voertuig
   • tot 25.000 euro/schadegeval met een tweewielig voertuig
  • morele schade
  • kledijschade tot 500 euro
  Uitsluitingen:
  • Gevolgen van een opzettelijk veroorzaakt schadegeval.
  • Rijden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of soortgelijke toestand.
 • Pechverhelping & bijstand

  • U geniet 24/7 bijstand na een ongeval, panne of diefstal. Daarbij kan u kiezen tussen:
   • bijstand in België
   • bijstand in België en in de landen vermeld op de internationale motorrijtuigverzekeringskaart (bewaar de internationale motorrijtuigverzekeringskaart in uw auto, zodat u altijd kan aantonen dat u correct verzekerd bent)
   • Extra voordeel in deze formule : is uw wagen door pech langer dan 24u onbeschikbaar? Er is steeds een vervangwagen in het buitenland inbegrepen!
  • Optioneel kiest u voor een vervangwagen in België of niet.
  Uitsluitingen:
  • De bijstand aan een voertuig dat ouder is dan 15 jaar wegens een panne, is uitgesloten van de waarborg.
  • De gewaarborgde prestaties die ons niet werden gevraagd of die niet georganiseerd werden door onze bijstandscentrale of met ons akkoord, geven a posteriori geen recht op terugbetaling of een compenserende vergoeding, behalve wanneer het voertuig werd getakeld in opdracht van de politie of indien de verzekerde werd vervoerd door een ziekenwagen.
 • Rechtsbijstand

  Comfort-formule Prestige-formule
  • verdediging van uw belangen door onze juristen
  • schadevergoeding bij insolvabele tegenpartij
  • verdediging van uw belangen bij bepaalde contractuele geschillen (met bv. garagist, autoverdeler…)
  • verdediging van uw belangen door onze juristen
  • hogere verzekerde bedragen, tot 75.000 euro
  • verdediging van uw belangen als die ingaan tegen die van uw verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid
  • verdediging van uw belangen bij contractuele geschillen (bv. bij aankoop of verkoop auto…)
  • administratieve bijstand (bv. bij inschrijving auto…)
  • het storten van de strafrechtelijke borgsom


  Uitsluitingen:
  • Straffen, boetes ...
  • Strafrechtelijke verdediging bij opzettelijk door de verzekerde begane misdrijven of al dan niet gecorrectionaliseerde misdaden.

.

Hoe deze verzekering makkelijk afsluiten?


Bereken uw scherpe prijs in 2 minuten en sluit uw Belfius Car autoverzekering af!

Met de hulp van een specialist van Belfius
Connect via de rode knop rechts onderaan
In uw kantoor, op afspraak
met uw financieel adviseur

.

Is uw auto ouder dan 4 jaar?


Kies voor de wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Wilt u extra bescherming voor uw auto, uw passagiers en uzelf als bestuurder? Dat kan met de MINI OMNIUM van de Belfius Car autoverzekering.

Meer lezen

.

Nuttige documenten en informatie


 • De autoverzekering sluit u af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar.
 • Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten: De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op belfius.be.

  U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

 • Belfius Car is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
 • Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. (https://www.europ-assistance.be/nl/privacy)

.

Meest gestelde vragen

 • Wat is mijn voordeel als ik mijn auto laat herstellen bij een door Belfius erkende garage?

  Om het u nog makkelijker te maken, bieden we u een netwerk van erkende garages. Laat u er uw auto herstellen, dan kunnen we u nog meer bieden:

  • een waarborg van min. 1 jaar op geleverde onderdelen en prestaties
  • een vervangwagen als u de verzekering Mini Omnium onderschreef of als u volledig in uw recht bent bij een ongeval:
   • voor de duur van de herstelling bij een schadegeval
   • gedurende 6 dagen bij totaalverlies
  • rechtstreekse betaling van uw factuur aan de garage
  • een verlaging van uw vaste franchise met 100 euro (niet van toepassing op de Engelse franchise)
  • Comfort+- service: de hersteller haalt uw auto bij u thuis op en brengt uw vervangwagen meteen mee
 • Wanneer kan ik profiteren van de korting 'Minder CO2 + Minder kilometers = Meer korting'?

  Ik leg jaarlijks weinig kilometers af met mijn wagen

  Bedankt om bij te dragen aan een betere wereld met zuivere lucht!

  Als u minder dan 17.500 km/jaar rijdt, beloont Belfius ook uw engagement voor een wereld met meer zuivere lucht!
  Als uw wagen daarenboven een maximale CO2-uitstoot heeft van 135gr/km*, dan kan u profiteren van een korting tot -15% op uw basispremie Burgerlijke Aansprakelijkheid en Full Omnium!

  *Volgens de WLTP-normen (Worldwide Harmonized Light Vehicles; zie het gelijkvormigheidsattest of uw bestelbon) en voor wagens ingeschreven vanaf 1-9-2018.

  Ik heb een milieuvriendelijke wagen, van welke kortingen kan ik profiteren?

  U rijdt minder dan 17.500 km/jaar en u hebt gekozen voor een milieuvriendelijke wagen? Dan kan u profiteren van een korting tot -15% op uw basispremie Burgerlijke Aansprakelijkheid en Full Omnium!

 • Bestaat er een voorkeurtarief voor jongeren?

  Natuurlijk! Zij beginnen nog maar net aan hun bestuurderscarrière en bouwen stilaan rijervaring op. Speciaal voor jongeren bieden we:

  • een lagere premie onmiddellijk bij de start van de polis voor zij die al een eerste rijervaring hebben opgebouwd in de polis van de ouders;
  • 50 euro korting op het inschrijvingsgeld van een cursus Defensief Rijden (vraag ernaar in uw Belfius-kantoor of via Belfius Connect op 0800/12992)
 • Ik ben een goede chauffeur. Word ik daarvoor beloond?

  Uiteraard belonen we goede chauffeurs! Hebt u 5 jaar lang geen ongeval in fout in een Belfius Car-polis? Dan geven we u graag een Fidelity Award. Dat betekent dat uw bonus-malus niet stijgt na een 1e ongeval in fout.

 • Hoe kan ik mijn autoverzekering bij een andere maatschappij opzeggen en overstappen naar Belfius?

  Niets zo makkelijk als dat! Als u ons alle gegevens van de maatschappij en uw contract bezorgt, doen we het nodige en hoeft u verder niets te doen. Wij zeggen tijdig op vóór de vervaldag.

 • Waarom krijg ik een zwart-witte internationale motorrijtuigverzekeringskaart in plaats van een groene?

  • Vanaf 1 juli 2020 verdwijnt het klassieke groen langzamerhand. Uw nieuwe internationale motorrijtuigverzekeringskaart wordt zwart-wit i.p.v. groen.
  • Hebt u nog een groene kaart? Geen stress, ze blijft geldig tot de vervaldatum op uw kaart.
  • Op uw kaart vindt u alle landen terug waar u verzekerd bent voor uw voertuig.
 • Ik heb een autoverzekering bij Belfius en wil graag een motor kopen. Krijg ik dan korting op mijn motorverzekering?

  Hebt u al een autoverzekering bij ons, dan krijgt u een flinke korting op de premie van de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering voor uw motor.

.

 1. De ECO-korting (CO2-voordeel) kan alleen toegekend worden aan nieuwe polissen Belfius Car of bij wijziging voertuig in een bestaande polis Belfius Car.
  Alle voertuigen die in het verkeer werden gebracht sinds 1 september 2018 én die minder dan 135g/km CO2 (WLTP-norm; zie het gelijkvormigheidsattest of uw bestelbon) uitstoten, komen in aanmerking voor deze korting (indien u minder dan 17.500 kilometers per jaar aflegt met dit voertuig).