Sparen voor uw pensioen met belastingvoordeel

Tot 30% (1) belastingvoordeel op uw gestorte bedragen!

Er bestaan verschillende formules om fiscaal interessant te sparen voor uw pensioen. Ze geven in principe allemaal recht op een belastingvermindering tot 30% (1) van uw storting. Een niet te missen voordeel!

Onze mogelijkheden om elk jaar het fiscale maximum te sparen

Raadpleeg de productfiche, het prospectus en het document "Essentiële beleggersinformatie" voor u beslist om hierin te beleggen (2) .

Fiscaal maximale doorlopende betalingsopdracht Doorlopende betalingsopdracht Vrije storting (3)
Kenmerken

Hierbij stort u automatisch en krijgt u altijd het maximaal fiscaal voordeel (1) !

U stort elke maand een vast bedrag.

U stort een bedrag naar keuze op een door u gekozen tijdstip.

Aanmaken

Aanmaken

Een storting doen

Voor welke producten mag u tot 980 euro storten in 2019?

Pensioenfondsen
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht beheerd door Belfius Investment Partners N.V.

Pensioenspaarverzekering
TAK 21 beleggingsverzekering

Pensioenfondsen
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht beheerd door Belfius Investment Partners N.V.

Pensioenspaarverzekering
TAK 21 beleggingsverzekering

Pensioenfondsen
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht beheerd door Belfius Investment Partners N.V.

Pensioenspaarverzekering
TAK 21 beleggingsverzekering.

Voor welke producten mag u tot 2.350 euro storten in 2019?

Langetermijnspaarverzekering
TAK 21 beleggingsverzekering

TAK 23 beleggingsverzekering

Langetermijnspaarverzekering
TAK 21 beleggingsverzekering

TAK 23 beleggingsverzekering

Langetermijnspaarverzekering
TAK 21 beleggingsverzekering

TAK 23 beleggingsverzekering

Fiscaal maximale doorlopende betalingsopdracht
Doorlopende betalingsopdracht
Vrije storting (3)

En u hoeft er zich niet voor te verplaatsen…

Bij Belfius kunt u uw fiscaal sparen volledig beheren en opvolgen met Belfius Direct Net, en uw pensioenspaarfonds zelfs ook via uw smartphone of tablet met de recentste versie van onze gratis mobile banking apps.

 • Risico’s

  Marktrisico: is het risico dat de markt waarop een welbepaalde activacategorie (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, grondstoffen, ...) wordt verhandeld, daalt, waardoor de prijs en de waarde van de in portefeuille gehouden activa mogelijk beïnvloed wordt wat mogelijks een negatieve impact kan hebben op de NIW van het fonds.

  Liquiditeitsrisico: is het risico dat een fonds er niet in slaagt om een effect/positie van het (deel)fonds te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers. 

  Liquiditeitsproblemen zouden er kunnen toe leiden dat het fonds (tijdelijk) niet in staat is om te voldoen aan haar verplichting tot terugkoop van de aandelen/rechten van deelneming op verzoek van de aandeelhouders van/deelnemers in het fonds.

  Risico op kapitaalverlies: de belegger wordt eraan herinnerd dat de waarde van zijn belegging (NIW) zowel kan stijgen als dalen, zodat hij, bij een uitstap uit het fonds, minder kan terugkrijgen dan hij initieel heeft ingelegd.

  Bovenvermelde lijst van risico's is niet limitatief. Meer info over de van toepassing zijnde risico's voor het fonds en de eventuele compartimenten van het fonds is beschikbaar in het prospectus, het document 'Essentiële beleggersinformatie' of op www.belfius.be/risicos-beleggingsproducten.

 • Doelstellingen en beleggingsbeleid

  Belangrijkste verhandelde activa: Aandelen en obligaties die voldoen aan de voorwaarden van de regelgeving inzake pensioensparen. 

  Beleggingsbeleid: Het fonds streeft over de aanbevolen beleggingsduur naar kapitaalgroei door gespreid te beleggen en daarbij aandelen en obligaties met elkaar in evenwicht te brengen. Binnen de in het beleggingsdoel en -beleid van het fonds gestelde grenzen maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op portefeuilleniveau, rekening houdend met eigen analyses van de kenmerken en ontwikkelingsvooruitzichten van de verhandelde activa en wiskundige modellen. In dat opzicht mag het fonds tijdelijk voor een gering deel belegd zijn in aandelen. 

  Terugbetaling van de rechten van deelneming: Op verzoek, dagelijks, in België. 

  Bestemming van de inkomsten: Kapitalisatie. 

  Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen vier jaar. Gezien het specifieke belastingstelsel van dit fonds in hoofde van de belegger is het niettemin aangewezen om minstens tot op de leeftijd van 60 jaar in het fonds te blijven.

  Looptijd : ongelimiteerd.

 1. U kan kiezen om 980 euro te sparen met een fiscaal voordeel van 30%, of 1.260 euro met een fiscaal voordeel van 25%. Kiest u voor het systeem van 1.260 euro, contacteer dan uw kantoor of Belfius Connect op 0800 999 11.

 2. Netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag – publicatie in De Tijd en L’Echo, alsook op www.belfius.be/fondsen.

  Geen minimale inschrijvingsprijs. Intekeningen gebeuren aan de NIW van de dag, elke bankwerkdag vóór 14.30 uur (plaatselijke tijd). Intekeningen na 14.30 uur gebeuren aan de NIW van de volgende bankwerkdag.

  Bovendien hebt u de mogelijkheid om via doorlopende betalingsopdracht bij te storten zodat uw betalingen gespreid worden over het ganse jaar.

 3. Vanaf uw 55e levensjaar mogen uw stortingen voor pensioensparen niet meer verhoogd worden om zo een nadelige taxatie te vermijden.