Belfius Funds Plan - langetermijnsparen

Tak 23 levensverzekering met fiscaal voordeel

Belfius Funds Plan - langetermijnsparen is een levensverzekering waarmee u kunt profiteren van belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen.

Lees de productfiche, de financiële informatiefiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen en de algemene voorwaarden voor u beslist om in te tekenen. U vindt de linken naar deze documenten hieronder, of vraag ernaar in uw kantoor.

Kenmerken

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement

Potentieel hoger rendement

Met deze tak 23-beleggingsverzekering neemt u meer risico met het oog op een hoger potentieel rendement

Flexibiliteit

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort (1). Dit kan via een fiscaal maximale doorlopende opdracht of via vrije stortingen.

Langetermijnbelegging

De minimumlooptijd is 10 jaar en de einddatum van deze spaarverzekering is ten vroegste uw 65e verjaardag.

Belastingvoordeel

Een belastingvermindering tot 30% van uw gestort bedrag. In 2018 bedraagt dit voordeel maximum €693.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde, zoals de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of (een) bloedverwant(en) tot en met de 2e graad. Een bijkomende overlijdensdekking is eveneens mogelijk.

In detail

Klachten?

Dienst Klachtenbeheer Belfius: Pachecolaan 44, 1000 Brussel of per e-mail: claim@belfius.be.

Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer info

TacticDynamic
 
  1. Wanneer u niet steeds het maximaal bedrag voor langetermijnsparen stort en vanaf de leeftijd 55 jaar de betalingen voor langetermijnsparen verhoogt, wordt de taks op het lange termijnsparen in principe pas ingehouden op de tiende verjaardag volgend op de dag waarop de verhoging ingaat.