Langetermijnsparen via een tak 23-beleggingsverzekering

Belfius Funds Plan

Denk ruimer dan pensioensparen en vooral: denk ook ‘op langere termijn’. Is uw woonkrediet gedeeltelijk of volledig afbetaald, overweeg dan langetermijnsparen via een individuele levensverzekering. U kan bv. beleggen in een tak 23-beleggingsverzekering die voor een groot deel in aandelen belegt en u een potentieel hoger rendement biedt.

Belfius Funds Plan is een levensverzekering waarmee u een belastingvermindering kan genieten in het kader van langetermijnsparen.

Lees de productfiche, de financiële informatiefiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen en de algemene voorwaarden alvorens te beleggen . U vindt de linken naar deze documenten hieronder. Of vraag ernaar in uw kantoor.

Kenmerken

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement

Potentieel hoger rendement

Met deze tak 23-beleggingsverzekering neemt u meer risico met het oog op een hoger potentieel rendement

Flexibiliteit

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort (1). Dit kan via een fiscaal maximale doorlopende opdracht of via vrije stortingen.

Langetermijnbelegging

De minimumlooptijd is 10 jaar en de einddatum van deze spaarverzekering is ten vroegste uw 65e verjaardag.

Belastingvoordeel

Een belastingvermindering tot in principe 30% van uw gestort bedrag.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde, zoals de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of (een) bloedverwant(en) tot en met de 2e graad. Een bijkomende overlijdensdekking is eveneens mogelijk.

In detail

Klachten?

Dienst Klachtenbeheer Belfius: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.

Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer info

TacticDynamic
 
  1. Wanneer u niet steeds het maximaal bedrag voor langetermijnsparen stort en vanaf de leeftijd 55 jaar de betalingen voor langetermijnsparen verhoogt, wordt de taks op het lange termijnsparen in principe pas ingehouden op de tiende verjaardag volgend op de dag waarop de verhoging ingaat.