Hebt u al gedacht aan pensioensparen?

Een goed voornemen voor 2021? Start met pensioensparen en krijg 40 euro!


Open vóór 28 februari 2021 een pensioenspaarrekening en krijg 40 euro.1

Hebt u er al één bij een andere bank? Breng ze dan vóór 28 februari 2021 gratis naar Belfius. We bieden u 100 euro2!

1 Meer info vindt u in het reglement.
2 Meer info vindt u in het reglement.

Hebt u al aan pensioensparen gedacht?

Pensioensparen bij Belfius biedt u zoveel meer dan gewoon sparen voor uw pensioen. Wanneer u een pensioenspaarfonds onderschrijft, belegt u in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties. Het is een verantwoorde belegging die bovenop het potentieel rendement ook rekening houdt met ecologische, sociale en ethische criteria (ESG). Daarnaast is het natuurlijk ook een fiscale spaarformule die u in principe elk jaar recht geeft op een interessante belastingvermindering.

Pensioensparen via een pensioenspaarfonds


Kenmerken


 • in principe een jaarlijks fiscaal voordeel
 • al mogelijk vanaf 25 euro
 • geen eindvervaldag
 • een potentieel hoog rendement op lange termijn
 • aan fondsen zijn risico’s en kosten verbonden, en het kapitaal en/of het rendement zijn niet gegarandeerd of beschermd

Kwaliteit gegarandeerd dankzij een onafhankelijk label

Het Towards Sustainability initiatief wil alle types van particuliere en institutionele beleggers helpen die op zoek zijn naar meer duurzame spaar- en beleggingsoplossingen. Ook wil het financiële instellingen stimuleren om een divers en kwalitatief aanbod van duurzame producten aan te bieden.
De kwaliteitsnorm wil het niveau van maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten optrekken en zorgen dat die beginselen ook gangbaar worden in traditionele financiële producten.
Het label wil potentiële beleggers het vertrouwen geven en geruststellen dat het financieel product wordt beheerd met duurzaamheid in gedachten en niet is blootgesteld aan zeer onduurzame praktijken, zonder dat de beleggers daarvoor zelf een gedetailleerde analyse moeten uitvoeren. Alle nodige elementen voor een dergelijke analyse moeten echter transparant zijn.
Onafhankelijk toezicht door het Centraal Labelling Agentschap (CLA) beschermt de integriteit van de kwaliteitsnorm en het label, en zal de verdere ontwikkeling ervan in goede banen leiden.

De vijf principes van de kwaliteitsnorm

 • Een duidelijke strategie gericht op duurzaamheid
 • Zeer schadelijke bedrijven of activiteiten worden uitgesloten
 • Een transparant beleid over maatschappelijk betwistbare praktijken (bv. kernenergie, belastingontwijking, de doodstraf)
 • Duidelijke, begrijpelijke en vergelijkbare informatie
 • De naleving van kwaliteitsnorm wordt op onafhankelijke wijze gecontroleerd

Wil u meer weten over dit label?

 • Het label is begin 2020 gecreëerd. Het label wordt toegekend voor een periode van 1 jaar. Producten die dit label dragen moeten dus jaarlijks herzien worden. Meer informatie vindt u op towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm
 • De pensioenspaarfondsen die door Belfius Bank worden verdeeld kregen dit label op 30 oktober 2020. U vindt ze terug op towardssustainability.be/nl
 • Het label is een kwaliteitsnorm die is opgesteld door Febelfin, dat de Belgische financiële sector vertegenwoordigt. Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel de portefeuille zelf als het beleggingsproces.
 • Het verkrijgen van dit label bij het compartiment betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Wat zijn de fiscale kenmerken?

 • de 'standaard' formule van 990 euro met een fiscaal voordeel van 30% (of 297 euro, te verhogen met 0 tot 9% gemeentebelastingen)
 • de nieuwe formule van1.270 euro met een fiscaal voordeel van 25% (of 317,50 euro, te verhogen met 0 tot 9% gemeentebelastingen). Deze formule moet u jaarlijks hernieuwen (1).


Welke zijn de belangrijkste risico’s?

 • Liquiditeitsrisico: het fonds kan beleggen in activa die niet vlot verhandeld kunnen worden op een markt. Dat kan de verkoop negatief beïnvloeden.
 • Kredietrisico: de emittent kan insolvabel worden, wat een volledig of gedeeltelijk verlies tot gevolg kan hebben van de waarde van de activa van het fonds.
 • Valuta- of wisselkoersrisico: het fonds kan beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.
 • Inflatierisico: een stijging van de inflatie kan een daling van de waarde van de activa van het fonds met zich meebrengen.

Hoe storten?

U kan kiezen uit 3 flexibele mogelijkheden:


 • de klassieke doorlopende betalingsopdracht, waarbij u zelf het bedrag bepaalt
 • een fiscaal maximale doorlopende betalingsopdracht, waarbij uw stortingen zich automatisch aanpassen aan het maximumbedrag
 • een vrije storting, waarbij u zelf de frequentie en het bedrag bepaalt (tot het jaarlijks maximumbedrag)

Kies voor uw eigen gemak en centraliseer uw bankzaken

Doet u al aan pensioensparen bij een andere bank, zet uw pensioenspaarrekening dan kosteloos over naar Belfius.


1. Start met pensioensparen bij Belfius.
2. Vul dit document in en mail het naar pension-saving@belfius.be.
3. Wij regelen alles.


Tip: Stortte u dit jaar al op uw huidige pensioenspaarrekening, stort dan ook het resterende bedrag. Enkel dan krijgt u dit jaar het maximale fiscale voordeel, want de fiscus aanvaardt maar 1 fiscaal attest/jaar.

Meer info

(1) Opgelet: Vanaf uw 55e verjaardag kan u uw stortingen niet meer verhogen om een ongunstige belasting te vermijden.