Pensioenspaarfonds

Open gratis een pensioenspaarrekening en kies een van de pensioenspaarfondsen

Sparen voor uw pensioen door te beleggen in pensioenspaarfondsen (1) is een goede zaak. Door de lange beleggingshorizon van een pensioenspaarfonds heeft uw belegging tijd om eventueel negatieve evoluties uit te vlakken.

Een kleine belegging maakt een groot verschil!

Kenmerken

Rendement gekoppeld aan de financiële markten

Een pensioenspaarfonds bestaat uit aandelen en obligaties waardoor de waarde van dit fonds onderhevig is aan schommelingen. Ze verhogen de kans op een potentieel interessant rendement, maar bieden geen garantie inzake kapitaal en opbrengst. Deze langetermijnformule, gecombineerd met regelmatige (maandelijkse of jaarlijkse) stortingen, geeft uw belegging meer tijd om eventueel negatieve prestaties uit te vlakken.

Flexibele stortingen

U kunt kiezen voor:
  • de klassieke doorlopende opdracht waarvan u zelf het bedrag bepaalt
  • een fiscaal maximale doorlopende opdracht waarbij het bedrag automatisch wordt aangepast bij een wijziging van het maximum fiscaal aftrekbare bedrag
  • een vrije storting (2) waarvan u zelf de frequentie en het bedrag bepaalt (tot het jaarlijks maximumbedrag)

Fiscaal interessant

U geniet in principe een fiscaal voordeel tot 30% van uw stortingen. Voor de inkomsten 2017-aanslagjaar 2018 komt dit neer op een maximaal voordeel van 282 euro voor een maximale storting van 940 euro (te verhogen met 0 tot 9% gemeentebelastingen).

Wanneer u uw pensioenspaarrekening opende vóór uw 55e verjaardag, wordt op uw 60e verjaardag een eindbelasting van 8% ingehouden op de netto-stortingen gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75 % (6,25 % voor stortingen van vóór 1-1-1992).
Deze belasting wordt verminderd met het eventuele bedrag van uw vervroegde inning van 1%. Vanaf 2015 t.e.m. 2019 wordt er namelijk elk jaar vervroegd 1% ingehouden op het spaartegoed van uw pensioenspaarrekening op 31 december 2014 (eventueel na aftrek van gedeeltelijke afkopen vanaf januari 2015). Deze eindbelasting van 8% wordt ingehouden 10 jaar na het afsluiten van uw pensioenspaarrekening indien u deze rekening hebt afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar; of 10 jaar na de verhoging indien u uw stortingen verhoogt vanaf de leeftijd van 55 jaar (3).

Voor u beslist in te tekenen, leest u best het prospectus, de essentiële beleggersinformatie voor de investeerder en de productfiche.

Kies een van de drie pensioenspaarfondsen

104064914

 

EUR
kapitalisatie
BE0943599804
3%
geen
1,16% waarvan max 0,90% beheerkosten
 

Meer info

Dit pensioenspaarfonds mikt op een aangroei van het kapitaal op basis van de aanbevolen looptijd en een spreiding van de belegging waarbij obligaties voorrang krijgen. 

104064914

  

EUR
kapitalisatie
BE6242862397
geen
geen
1,61% waarvan max 1,3% beheerkosten
 

Meer info

Dit pensioenspaarfonds mikt op een aangroei van het kapitaal op basis van de aanbevolen looptijd en een evenwichtige spreiding tussen aandelen en obligaties. 

 

EUR
kapitalisatie
BE0159537696
3%
geen
1,32% waarvan max 1,05% beheerkosten
 

Meer info

Dit pensioenspaarfonds mikt op een aangroei van het kapitaal op basis van de aanbevolen looptijd en een spreiding van de belegging waarbij aandelen voorrang krijgen.

161784542

Breng uw pensioenspaarfonds nu kosteloos naar Belfius en krijg 100 euro!

U krijgt 100 euro cadeau als u uw pensioenspaarfonds tussen 14-08-2017 en 31-01-2018 (inbegrepen) naar ons brengt. Vul dit formulier in. Aanbod onder voorwaarden.

Opent u uw pensioenspaarrekening bovendien online, dan krijgt u nog eens 25 euro extra. Aanbod onder voorwaarden.

Stortte u dit jaar al in uw pensioenspaarfonds bij een andere bank? Stort dan eerst het volledige bedrag dat u dit jaar wil beleggen bij die bank en open uw doorlopende opdracht bij Belfius vanaf 2018. U kan namelijk slechts 1 fiscaal attest per jaar bij uw belastingaangifte voegen.

We brengen uw bestaande tegoeden kosteloos over naar 1 van onze 3 pensioenspaarfondsen naar keuze. Rekent uw bank kosten aan voor de transfer, dan betalen we ze terug.

Uw spaart voor uw pensioen door te beleggen in het pensioenspaarfonds Star Fund, gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, beheerd door NN Investment Partners Belgium N.V.: klik hier voor de productfiche.

Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder
  1. Beleggingen om op lange termijn te sparen. Met in principe een fiscaal voordeel maar zonder kapitaalbescherming.

  2. Wanneer u niet steeds het maximaal bedrag voor pensioensparen stort en vanaf de leeftijd 55 jaar de betalingen voor pensioensparen verhoogt, wordt de taks op het lange termijnsparen in principe pas ingehouden op de tiende verjaardag volgend op de dag waarop de verhoging ingaat.

  3. Deze bepaling is niet van toepassing indien de verhoging voortvloeit uit de indexering van de fiscale barema’s of een aanpassing van het wettelijk maximumbedrag dat aanleiding geeft tot belastingvermindering.