Belfius Life Plan - pensioensparen

Fiscaal voordelige tak 21-pensioenspaarformule

Belfius Life Plan - pensioensparen is een levensverzekering waarbij u kunt profiteren van een belastingvermindering in het kader van pensioensparen.

Raadpleeg de financiële informatiefiche vooraleer te beleggen.

Kenmerken

Kapitaalbescherming

U krijgt uw kapitaal op de vervaldag volledig terug (na aftrek van de kosten en taksen).

Vast rendement

De rentevoet bij elke storting is geldig gedurende de hele looptijd van het contract, eventueel aangevuld met een niet-gegarandeerde winstdeelname die ieder jaar kan wijzigen.

Flexibiliteit

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort (1). Dit kan via een fiscaal maximale doorlopende opdracht of via vrije stortingen.

Langetermijnbelegging

De minimumlooptijd is 10 jaar en de einddatum van deze pensioenspaarverzekering is ten vroegste uw 65e verjaardag.

Belastingvoordeel

Een belastingvermindering tot in principe 30% van uw gestort bedrag. Vanaf inkomstenjaar 2018 kunt u ook kiezen voor een pensioenspaarsysteem van 1.230 euro met in principe een fiscaal voordeel van 25%.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde, zoals de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of (een) bloedverwant(en) tot en met de tweede graad. Een bijkomende overlijdensdekking is mogelijk.

In detail

Klachten?

Dienst Klachtenbeheer Belfius: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.

Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer info

Protected
 
  1. Wanneer u niet steeds het maximaal bedrag voor pensioensparen stort en vanaf de leeftijd 55 jaar de betalingen voor pensioensparen verhoogt, wordt de taks op het lange termijnsparen in principe pas ingehouden op de tiende verjaardag volgend op de dag waarop de verhoging ingaat.