Pensioensparen via een tak 21-beleggingsverzekering

Belfius Life Plan

Wil u na uw pensioen uw levensstandaard behouden, dan is pensioensparen een goed idee. U bouwt een kapitaal op voor later en krijgt nu, onder voorwaarden, een jaarlijkse belastingvermindering. Pensioensparen is dan ook altijd de eerst aangewezen beleggingsstap.

U kan ermee starten zodra u voldoende loon ontvangt en inkomstenbelastingen betaalt. Weet u graag waar u aan toe bent, kies dan voor pensioensparen via een beleggingsverzekering (tak 21). Het biedt u volledige kapitaalbescherming en een vast en gegarandeerd rendement.

Lees de financiële informatiefiche alvorens te beleggen.

Kenmerken

Kapitaalbescherming

U krijgt uw kapitaal op de vervaldag volledig terug (na aftrek van de kosten en taksen).

Vast rendement

De rentevoet bij elke storting is geldig gedurende de hele looptijd van het contract, eventueel aangevuld met een niet-gegarandeerde winstdeelname die ieder jaar kan wijzigen.

Flexibiliteit

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort (1) . Dit kan via een fiscaal maximale doorlopende betalingsopdracht of via vrije stortingen.

Langetermijnbelegging

De minimumlooptijd is 10 jaar en de einddatum van deze pensioenspaarverzekering is ten vroegste uw 65e verjaardag.

Belastingvoordeel

Een belastingvermindering tot in principe 30% van uw gestort bedrag. Sinds inkomstenjaar 2018 kunt u ook kiezen voor een pensioenspaarsysteem van 1.310 euro met in principe een fiscaal voordeel van 25%.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde, zoals de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of (een) bloedverwant(en) tot en met de tweede graad. Een bijkomende overlijdensdekking is mogelijk.

In detail

 • Een product van Belfius Verzekeringen

  Belfius Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar.

 • Een gewaarborgd rendement

  De gegarandeerde rentevoet (2.00% sinds 02/05/2023) is van toepassing op de gestorte nettopremie en is voor die premie geldig voor de volledige looptijd van het contract.

  Uw rendement wordt eventueel jaarlijks verhoogd met een winstdeelname afhankelijk van de resultaten van Belfius Verzekeringen. Deze winstdeelname is niet gegarandeerd.

 • Flexibiliteit qua stortingen

  Kies zelf wanneer en hoeveel u stort, rekening houdend met uw persoonlijke situatie en beperkt tot het fiscale maximum van €1.020 op jaarbasis. U kunt sparen door een jaarlijkse premie te storten of door regelmatige kleine stortingen. Dit kan al vanaf €25 bij een doorlopende betalingsopdracht, €100 bij vrije storting en een eerste storting van minimum €500 bij een overlijdensdekking Formule Security.

 • Contract met einddatum

  Een contract loopt tot uw 65e verjaardag of minstens 10 jaar indien u het na uw 55e afsluit. Vroegtijdig opvragen is mogelijk maar kan fiscaal zeer nadelig zijn (33,31% belasting bij uitstap vóór uw 60e).

 • Fiscaliteit

  Sinds inkomstenjaar 2018 is het fiscaal systeem van pensioensparen veranderd. U krijgt nu de keuze tussen een ‘default-‘ keuzesysteem van maximaal 1.020 euro met in principe een belastingvermindering van 30% of een systeem van maximaal 1.310 euro met in principe een belastingvermindering van 25%. De uitdrukkelijke keuze voor dit laatste systeem moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de storting(en) die het maximum van 1.020 euro overschrijden, zo niet valt u onder het default-systeem van 1.020 euro.

  Belastingvoordeel: Als u voor 1.020 euro intekent, zal u in principe een belastingvoordeel van 306 euro (30%) genieten, nog te verhogen met de gemeentebelasting. Als u uitdrukkelijk koos voor het systeem van 1.310 euro en u voor 1.310 euro intekent, zal u in principe een belastingvoordeel van 327,50 euro (25%) genieten nog te verhogen met de gemeentebelasting. Het nieuwe fiscale systeem van 1.310 euro levert pas een hoger fiscaal voordeel op indien u minstens 1.224 euro stort.

  Deze belastingvermindering krijgt u voor alle stortingen tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt. De anticipatieve heffing, van 8% wordt van het opgebouwde kapitaal afgehouden op uw 60e of 10 jaar na de start van het contract als u dit bent aangegaan na uw 55e of 10 jaar na de verhoging van de premies als u uw premies verhoogd hebt na uw 55e. Deze heffing heeft een bevrijdend karakter waardoor uw kapitaal op einddatum vrijgesteld is van elke andere belasting

 • Bescherming van uw erfgenamen

  Bij de ondertekening duidt u de perso(o)n(en) aan die u wilt bevoordelen bij overlijden. Het kapitaal dat aan de begunstigde(n) gestort wordt, is de som van het initiële kapitaal en van alle gekapitaliseerde interesten tot op de dag van overlijden. Als u een belastingvoordeel wilt genieten door de gestorte premies, moet u uw echtgeno(o)t(e), uw wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant in de 2e graad als begunstigde aanduiden.

  Zorg voor een extra veiligheid via een aanvullende overlijdensdekking. U hebt de keuze uit:

  • Formule Security: u bepaalt een vast bedrag dat wordt uitgekeerd aan de begunstigden bij overlijden (min. €2.500 en max. €100.000)
  • Formule Plus 10: de uitkering aan de begunstigden bij overlijden is gelijk aan 110% van de waarde van het contract met een maximum van €100.000
 • Kosten

  • Verzekeringstaks: niet van toepassing in het kader van een pensioenspaarverzekering
  • Instapkosten: 3%
  • Afkoopvergoeding: 5% op de afkoopwaarde, 0% gedurende de laatste 5 jaar van het contract
  • Beheerskosten: elke maand 0,01% op de verworven reserve
Protected
 
 1. Vanaf uw 55e levensjaar mogen uw stortingen voor pensioensparen niet meer verhoogd worden om zo een nadelige taxatie te vermijden.