Pensioensparen via een tak 21-beleggingsverzekering

Belfius Life Plan

Wil u na uw pensioen uw levensstandaard behouden, dan is pensioensparen een goed idee. U bouwt een kapitaal op voor later en krijgt nu, onder voorwaarden, een jaarlijkse belastingvermindering. Pensioensparen is dan ook altijd de eerst aangewezen beleggingsstap.

U kan ermee starten zodra u voldoende loon ontvangt en inkomstenbelastingen betaalt. Weet u graag waar u aan toe bent, kies dan voor pensioensparen via een beleggingsverzekering (tak 21). Het biedt u volledige kapitaalbescherming en een vast en gegarandeerd rendement.

Lees de financiële informatiefiche alvorens te beleggen.

Kenmerken

Kapitaalbescherming

U krijgt uw kapitaal op de vervaldag volledig terug (na aftrek van de kosten en taksen).

Vast rendement

De rentevoet bij elke storting is geldig gedurende de hele looptijd van het contract, eventueel aangevuld met een niet-gegarandeerde winstdeelname die ieder jaar kan wijzigen.

Flexibiliteit

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort (1). Dit kan via een fiscaal maximale doorlopende opdracht of via vrije stortingen.

Langetermijnbelegging

De minimumlooptijd is 10 jaar en de einddatum van deze pensioenspaarverzekering is ten vroegste uw 65e verjaardag.

Belastingvoordeel

Een belastingvermindering tot in principe 30% van uw gestort bedrag. Sinds inkomstenjaar 2018 kunt u ook kiezen voor een pensioenspaarsysteem van 1.260 euro met in principe een fiscaal voordeel van 25%.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde, zoals de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of (een) bloedverwant(en) tot en met de tweede graad. Een bijkomende overlijdensdekking is mogelijk.

In detail

Klachten?

Dienst Klachtenbeheer Belfius: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.

Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer info

Protected
 
  1. Vanaf uw 55e levensjaar mogen uw stortingen voor pensioensparen niet meer verhoogd worden om zo een nadelige taxatie te vermijden.