Op de Belgische gereglementeerde spaarrekeningen stond eind maart 2023 zo’n 300 miljard euro geparkeerd. Dat bedrag is begin september 2023 wellicht iets gedaald. Belgen tekenden massaal in op de Belgische staatsbon die één jaar loopt tot 4 september 2024. Er werd bijna 22 miljard euro opgehaald. Veel Belgen hebben misschien wel de eerste stap naar een betere spreiding van hun spaarreserves gezet. Een goede zaak want nu de rente stijgt, zijn er meer beleggingsmogelijkheden voor defensieve(re) beleggers.

Spaarrekening = financiële reserve


Onverwachte schade aan uw auto, een huishoudtoestel dat het plotseling begeeft… We krijgen allemaal wel eens te maken met onverwachte kosten. Om ze te kunnen opvangen, bouwt u best een financiële buffer op. Over de hoogte ervan verschillen de meningen, maar een goede leidraad is 3 à 6 maanden nettoloon die u aanhoudt op een spaarrekening.


Werk met een vervaldagkalender


Wie kiest voor beleggingen met een vervaldag, doet er goed aan die vervaldagen te spreiden in de tijd. Bouw geleidelijk een vervaldagkalender op. Wie intekende op de staatsbon op 1 jaar, kan voor een nieuwe belegging kijken naar iets langere looptijden. Meestal is die rente hoger dan die op kortere looptijden. Logisch: investeerders vragen een hogere vergoeding op langere termijn omdat ze hun geld langer moeten missen.


Vandaag ligt - in België, maar ook in Duitsland en andere landen - de rente op korte looptijden tot 2 jaar echter hoger dan die op langere looptijden. Dat is best uitzonderlijk. Door de hoge inflatie moest de Europese Centrale Bank de officiële kortetermijnrente fors verhogen, maar de langetermijnrente steeg minder sterk. Dit komt omdat investeerders vrezen dat de economie de komende maanden wel eens fors zou kunnen afkoelen. Is dat het geval, dan zal de ECB de rente wellicht verlagen.


Het geeft bijkomende gemoedsrust om voor de komende 5 of 10 jaar elk jaar een vervaldag in te plannen. Naast uw financiële reserve weet u dat er elk jaar een belegging vrijkomt die u indien nodig kan gebruiken voor een aankoop of een investering. Hebt u de tegoeden niet nodig, dan kan u elk jaar nieuwe beleggingsopportuniteiten bekijken. Zo kan u korter op de bal spelen wanneer de rente wijzigt.


Ons aanbod aan schuldinstrumenten


Obligaties

Elke maand zijn nieuwe obligaties1, uitgegeven door Belfius Financing Company of andere uitgevers (overheden, bedrijven), beschikbaar. U kan ze tegen een vaste prijs aankopen gedurende een bepaalde periode.


Na de initiële uitgifte op de primaire markt zijn de obligaties beschikbaar op de secundaire markt, waar beleggers ze kunnen aankopen of opnieuw verkopen vóór hun eindvervaldag. In functie van de koers op het moment van de aan- of verkoop kan het bedrag hoger of lager zijn dan de oorspronkelijke prijs. Er is een ruim aanbod beschikbaar in euro, maar ook in vreemde valuta.


Een obligatie geeft gewoonlijk recht op een rentevergoeding en op de terugbetaling van het belegde kapitaal op de vervaldag. Uw kapitaal is evenwel niet gegarandeerd. Bijvoorbeeld wanneer de uitgever op de vervaldag niet in staat is zijn schulden terug te betalen, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt niet te recupereren en het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen.2 Daarnaast bestaan er ook andere risico’s, zoals het wisselkoersrisico en het inflatierisico. Daarom raden we u aan om het Basisprospectus en de productfiche te lezen alvorens te beslissen om te beleggen in obligaties.


Het aanbod primaire en secundaire obligaties kan u makkelijk bekijken in uw Belfius-app of Belfius Direct Net. U kan online of in uw kantoor aankopen.

Gestructureerde schuldinstrumenten

Naast obligaties bieden we ook gestructureerde schuldinstrumenten1 met een vaste looptijd. Hun potentieel rendement is afhankelijk van de evolutie van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandelenindex. Het zijn producten met volledig, gedeeltelijk of zonder recht op terugbetaling van het belegde kapitaal. Nu de rente hoger is, kunnen we opnieuw meer producten aanbieden met recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag.


Aan gestructureerde schuldinstrumenten zijn risico’s verbonden (bv. krediet-, liquiditeits-, marktrisico en andere). Deze producten vragen dus een extra woordje uitleg en worden daarom enkel aangeboden in uw kantoor. U dient over voldoende kennis en ervaring te beschikken om, in het licht van uw financiële situatie, de voordelen en risico's van een dergelijke belegging te kunnen inschatten.


Beleggingsverzekering tak 21


Wil u op lange termijn beleggen – u hebt bij voorkeur een beleggingshorizon van minimaal 8 jaar - dan is een tak 21-beleggingsverzekering misschien een optie. Een tak 21-verzekeringscontract is een beleggingsverzekering met een gewaarborgde rentevoet en een recht op de terugbetaling van elke gestorte nettopremie. Een tak 21 is fiscaal interessant: geen roerende voorheffing bij opnames uitgevoerd meer dan 8 jaar na afsluiting van het contract3. Met een beleggingsverzekering beschermt u uw dierbaren door de aanwijzing van een of meer begunstigden in geval van overlijden van de verzekerde.


Aan beleggingsverzekeringen zijn risico’s verbonden (bv. krediet-, liquiditeits-, marktrisico en andere).3 Het afsluiten van een beleggingsverzekering kan enkel in kantoor.


Uw adviseur begeleidt u graag bij het kiezen van een combinatie van producten en opties die het best bij u passen.
1 Meer weten over obligaties, staatsbons of gestructureerde schuldinstrumenten:
Een obligatie aankopen - Belfius
Een gestructureerd schuldinstrument kopen - Belfius

2 In geval van faillissement of herstructurering (bijv. Bail-in) in toepassing van richtlijn 2014/59/EU van de emittent en/of de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt niet te recupereren en het aanvankelijk belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen.

3 Op basis van de huidige fiscale wetgeving (oktober 2023), die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Meer weten over beleggingsverzekeringen tak 21: Beleggingsverzekering tak 21 - Belfius
Alvorens te beleggen is het belangrijk dat u kennisneemt van de volledige inhoud van het Essentiële informatiedocument, (Key Information Document, KID), van de precontractuele SFDR-informatie en van de algemene voorwaarden zodat u de kenmerken en de risico’s ervan goed begrijpt.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Die bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille.