In een poll van Reuters voorspelde ongeveer 60% van de bevraagde economen een recessie binnen het jaar. Vandaag is dit cijfer gezakt naar slechts 40%1. Deze verschuiving kan worden toegeschreven aan een reeks positieve ontwikkelingen zoals een sterke arbeidsmarkt, hoge consumptiecijfers, stevige bedrijfswinsten en positief verrassende groeicijfers.

De arbeidsmarkt koelt af, maar houdt stand


De arbeidsmarkt in de VS vertoont duidelijke tekenen van afkoeling door het strikte beleid van de Federal Reserve. De werkloosheidsgraad steeg in augustus voor het eerst sinds februari 2022 naar 3,8%. Deze stijging werd voor een groot stuk veroorzaakt door een stijging van de participatiegraad. De arbeidsmarkt groeide met maar liefst 736.000 mensen. Toch gingen in bepaalde sectoren wel degelijk jobs verloren. In de transportsector bijvoorbeeld gingen maar liefst 37.000 banen verloren, een gevolg van het faillissement van het transportbedrijf Yellow Corporation2.


Hoewel de arbeidsmarkt dus afkoelt, houdt deze tezelfdertijd relatief goed stand. Het wekelijkse aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde begin september voor de 4e opeenvolgende keer naar het laagste niveau sinds februari. Dit scenario, waarbij de arbeidsmarkt lichtjes afkoelt maar relatief goed standhoudt, wordt positief onthaald door de markten. De inflatie kan op die manier rustig dalen, zonder dat de economie in een harde recessie terechtkomt.


De consument blijft sterk


De positieve groeicijfers in 2023 worden voor een groot stuk beïnvloed door de Amerikaanse consument. Daar waar de consument zich in het begin van de pandemie voornamelijk richt op de aanschaf van goederen, heeft hij nu zijn focus verlegt naar de dienstensector. Ondanks de verwachting dat de spaartegoeden die tijdens de pandemie werden opgebouwd veel sneller zouden slinken, blijft de consument volop consumeren. Dit vertaalt zich in een dienstensector die aanzienlijk sneller groeit dan de industrie.


Bedrijfswinsten verrassen positief


Bovendien overtrof het vorige winstseizoen, waarin bedrijven hun winsten voor het 2e kwartaal bekendmaakten, de verwachtingen. Ongeveer 80% van de bedrijven in de S&P500® presteerde met hogere winsten beter dan wat analisten hadden voorspeld. Vooral de technologiesector en de gezondheidszorg konden mooie cijfers voorleggen, waar meer dan 9 op de 10 bedrijven de verwachtingen overtroffen.

Zachte landing


Terwijl begin dit jaar nog gevreesd werd voor een recessie of zelfs een harde landing, hebben analisten hun verwachtingen de voorbije maanden bijgesteld. Vandaag gaat men eerder uit van een zachte landing van de economie in 2024. Natuurlijk blijven voorspellingen altijd slechts voorspellingen, maar de recente ontwikkelingen bieden reden tot optimisme.
1 https://www.reuters.com/markets/us/with-gallic-shrug-fed-bids-adieu-recession-that-wasnt-2023-08-16/

2 De vermelde ondernemingen dienen enkel ter illustratie en zijn geen aankoopaanbeveling.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Die bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille.