Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, staat voor een loodzware opdracht: de hoge inflatie naar beneden halen zonder de economie in een (diepe) recessie te duwen. Of de Federal Reserve (Fed) hierin slaagt, zal voor een groot stuk het succes bepalen van Amerikaanse aandelen.

De moeilijke opdracht van Powell


Om de inflatie te bestrijden moet de Fed de druk op de arbeidsmarkt verlagen. De Amerikaanse werkloosheidsgraad schommelt rond historische laagtes, terwijl het aantal openstaande vacatures in 2022 een historisch hoogtepunt bereikte. Gevolg: per werkzoekende zijn er bijna twee openstaande vacatures. Daardoor krijgen bedrijven hun vacatures niet ingevuld en moeten ze steeds hogere lonen betalen. Die stijgende salarissen doen productiekosten stijgen, met hogere consumptieprijzen en dus inflatie als gevolg.


MMI Grafiek VacaturesDoor de economie af te remmen met hogere rentevoeten, hoopt de Amerikaanse centrale bank het aantal openstaande vacatures opnieuw te doen dalen. Ze wil echter vermijden dat de economie in een recessie terechtkomt en de werkloosheidsgraad aanzienlijk stijgt. Dat is dan ook de moeilijkheid van Powell’s opdracht: de economie genoeg afremmen zodat het aantal vacatures daalt, zonder dat te veel werknemers hun job verliezen.


Succes van de Fed is cruciaal voor aandelenmarkten


Als de Fed slaagt in haar opzet om een lagere inflatie te bekomen zonder de economie in een recessie te duwen, is dit waarschijnlijk goed nieuws voor aandelen. De Fed kan echter op twee manieren falen, beide risicovol voor de Amerikaanse aandelenmarkt.


Risico 1: Hardnekkige inflatie


Hoewel de Fed al grote stappen zette om de inflatie te bestrijden, is er toch een risico dat het niet voldoende is. De gevolgen van hogere rentevoeten laten zich namelijk pas met vertraging voelen.


Inflatie is vooral een probleem voor aandelenbeleggers omwille van de reactie van de centrale bank. Om de economie af te remmen en prijzen te stabiliseren, verhoogt zij de rente. Dit leidt uiteindelijk tot lagere bedrijfswinsten. De remedie tegen inflatie is dus mogelijk nog schadelijker voor aandelenmarkten dan inflatie zelf.

MMI Grafiek US InflationMomenteel lijken inflatiecijfers in de Verenigde Staten de goede richting uit te gaan. De dalende trend sinds juni 2022, mede veroorzaakt door lagere energieprijzen, is geruststellend. Het blijft echter uitkijken naar duidelijke tekens dat kerninflatie – de meer structurele inflatiecomponent – eveneens een neerwaartse trend volgt.


Risico 2: Economie in recessie?


Het is mogelijk dat de centrale bank te ver gaat in haar strikt monetair beleid. De economie wordt dan zodanig afgeremd dat ze in een recessie terechtkomt. Erger nog, er bestaat een risico dat inflatie zo hardnekkig is dat de Fed zelfs geen andere keuze heeft dan een recessie te veroorzaken. Jerome Powell was hierin zeer duidelijk: de inflatie bestrijden is topprioriteit, belangrijker dan eventuele zorgen om de economische groei.


De Amerikaanse economie vertoont al tekenen van vertraging. Gezien de historisch hoge renteverhogingen door de centrale bank is dit niet meer dan logisch. De economie, mede dankzij de sterke arbeidsmarkt, blijkt echter vrij weerbaar. Belfius Research verwacht zelfs een bescheiden groei van 0,5% in 2023.


Wat betekent dit voor beleggers?


Beleggers kijken uit naar signalen die tonen dat de inflatie1 daalt. De cijfers van december 2022 bevestigden opnieuw de neerwaartse trend voor inflatie sinds juni 2022. Kerninflatie daalde eveneens voor de derde keer op rij. Hoewel ze nog steeds te hoog ligt, is de piek mogelijk bereikt. Die cijfers wijzen voorzichtig in de richting van een minder strikt beleid van de Amerikaanse centrale bank dan dat in 2022. De grootste pijn ligt mogelijk al achter ons.1 U kunt de geciteerde macro-economische cijfers raadplegen op https://tradingeconomics.com/


Dit document, geschreven en uitgegeven door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen persoonlijk beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of onafhankelijk beleggingsonderzoek. Aarzel niet om contact op te nemen met uw financieel adviseur voor persoonlijk beleggingsadvies. Hij of zij bespreekt graag met u de mogelijke gevolgen van deze visie voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers weerspiegelen een situatie op een bepaald moment en zijn onderhevig aan verandering.