De rentestijging in 2022 leidde tot soms significante verliezen voor obligaties. De stijging ging gepaard met dalende prijzen maar biedt evenwel kansen. Beleggers die onze publicaties regelmatig volgen, weten dat we al enige tijd de voorkeur geven aan 'investment grade' bedrijfsobligaties. Geldt dat ook voor hoogrentende obligaties?

Hoewel aan elke obligatie een ander risiconiveau is verbonden, is het voor de meeste particuliere beleggers moeilijk om een onderscheid te maken tussen een risicovolle en een minder risicovolle obligatie. Daarom beoordelen ratingbureaus zoals Standard & Poors, Moody's en Fitch1 bedrijven naargelang hun risico, met ratings van AAA (de beste) tot D (de slechtste). Daarvoor houden ze rekening met de solvabiliteit van bedrijven en hun vermogen om schulden terug te betalen. Dat is nuttig om een theoretisch idee te krijgen van hun risico op wanbetaling.


Vanaf welk risiconiveau kunnen we spreken van investment grade (kwaliteitsobligaties) of high yield (hoogrentende) obligaties? Doorgaans beschouwt men ratings lager dan BBB (in dalende volgorde BB, B, C en D) als high yield-obligaties (zie tabel 1).


Tabel 1: Ratingbureaus en de kwaliteit van emittenten


MMI Tabel

Zijn hoogrentende obligaties interessant als belegging?


De algemene rentestijging maakt de obligatiemarkt momenteel aantrekkelijker. De rendementen op hoogrentende obligaties stegen zo sterker dan die van investment grade obligaties. Waarom? Het sombere economische klimaat in 2022 tastte de financiële gezondheid van bedrijven aan, waardoor het aantal wanbetalingen waarschijnlijk zal toenemen. Dat zal vooral de meest kwetsbare bedrijven raken. Het is dan ook normaal dat beleggers een hoger rendement vragen voor die risicovollere activaklasse.


Grafiek 1: Rendement hoogrentende obligaties (wereldwijde index in USD)2


MMI Grafiek

De mogelijke stijging van de rente op obligaties is geen garantie voor goede toekomstige prestaties. Hoewel beleggen in hoogrentende bedrijven interessant kan zijn, blijft voorzichtigheid geboden. Deze bedrijven bieden potentieel hogere rendementen, maar gaan ook vaak gepaard met een hoger risico.


Enkele tips:

  • Concentreer beleggingen niet in een beperkt aantal posities.
  • Kies niet ten koste van alles voor rendement. Heel speculatieve bedrijven (CCC, CC of D) met soms heel hoge rendementen van 20% of meer kunnen - bij een faillissement van de uitgever - zeer slechte beleggingen zijn.
  • Zorg voor voldoende spreiding in termen van sectoren, geografische zones en looptijden.
  • Kijk naar de cijfers van de bedrijven waarin u belegt. Analyseer hun resultatenrekening en hun balans. Hoewel ratingbureaus kunnen helpen bij de beoordeling van het risico, zullen ze u nooit vertellen welke vergoeding u voor welk risico moet betalen.
  • Stel uzelf ook de vraag of die bedrijven goed zijn uitgerust om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, meer bepaald op het gebied van duurzaamheid.

Conclusie


Het staat vast dat een stijging van de rente kansen biedt. Investment grade obligaties zien er aantrekkelijk uit, maar dat geldt ook voor sommige hoogrentende bedrijven. In de huidige macro-economische en geopolitieke context lijken een grotere selectiviteit, op basis van een doorgedreven analyse, en een grotere diversificatie echt wel onontbeerlijk. Neem zeker contact op met uw financieel adviseur voor meer informatie.1Meer informatie over kredietratings vindt u op belfius.be/kredietrating. U kan ook de ratingadviezen lezen op belfius.be/ratings.

2Let op: in het verleden behaalde rendementen, simulaties van in het verleden behaalde rendementen en voorspellingen van toekomstige rendementen van een financieel instrument, financiële index, beleggingsstrategie of -dienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen.
Bron: Refinitiv Eikon


Dit document is opgesteld en verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen persoonlijk beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of onafhankelijk beleggingsonderzoek. Aarzel niet om contact op te nemen met uw financieel adviseur voor persoonlijk beleggingsadvies. Hij/zij bespreekt met u de mogelijke gevolgen van deze visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers weerspiegelen een situatie op een bepaald moment en zijn aan verandering onderhevig.