2022 was voor zowel aandelen als obligaties een moeilijk jaar. Biedt 2023 betere opportuniteiten voor aandelenbeleggers of mogen we meer van hetzelfde verwachten? We gaan na wat het moeilijke beursjaar net veroorzaakte en of er beterschap op komst is.
De sterk stijgende inflatie waarmee economieën wereldwijd te kampen kregen, zorgde ervoor dat centrale bankiers stevig moesten ingrijpen door de beleidsrente sterk te verhogen. Die stijgende rente oefent een neerwaartse druk uit op de beurzen.

Bereikt de beurs een bodem wanneer de inflatie piekt?1


Sinds afgelopen herfst reageren aandelenbeleggers elke keer enthousiast bij de bekendmaking van lagere inflatiecijfers. Ze hopen dat eens de inflatie haar piek bereikt, dat gepaard zal gaan met een bodem op de beurzen. De realiteit lijkt toch anders te zijn. Na verschillende euforische momenten op de aandelenmarkt, nam de zwaartekracht het opnieuw over. Vooral omdat de centrale bankiers waarschuwden en lieten verstaan dat er nog steeds renteverhogingen op de agenda staan.


Een blik op het verleden2 leert ons dat er geen eenduidig verband bestaat tussen een inflatiepiek en een bodem op de aandelenmarkt. Soms komen beide voor, zoals in 1974, 1980 en 1990. Zie de verticale groene lijnen op de onderstaande grafiek. Maar heel vaak ook niet: zoals in 1970, 2001 en 2008 of de verticale rode lijnen op de grafiek.).MMI Grafiek 1

Bereikt de beurs een bodem wanneer de centrale bank pauzeert?1


In 2023 focussen beleggers hun hoop op de Amerikaanse centrale bank die vroeg of laat zal stoppen met het verhogen van de beleidsrente. Als een inflatiepiek niet voldoende is om de aandelenmarkt duurzaam te ondersteunen, zal het einde van de renteverhogingen hopelijk wel het gewenste effect hebben. De logica ligt voor de hand: een stijgende inflatie veroorzaakte een stijgende rente en hierdoor een lagere waardering (en dus een lagere beurskoers). Wanneer beide elementen niet meer aanwezig zijn, kunnen aandelen opnieuw aantrekken.


Gaat deze redenering op wanneer we kijken naar het verleden2? Opnieuw is er geen eenduidig verband tussen de beleidsrente (of voor 2023 het verwachte einde van de verhogingscyclus door de centrale bank) en de reactie van de aandelenmarkt. Zij die positief zijn over aandelen verwijzen naar 1966, 1984, 1995 en 2018. Toen volgde na de laatste renteverhoging een sterke beursstijging (verticale groene lijnen op onderstaande grafiek). Er zijn echter verschillende historische voorbeelden waarbij het einde van renteverhogingen gevolgd werd door dalende aandelenkoersen: 1969, 1974, 1981, 2000 (verticale rode lijnen op de grafiek).MMI Grafiek 2


Interessant om op te merken is dat de Amerikaanse beurs na de laatste renteverhoging steeg en er geen recessie volgde. In de andere gevallen met een dalende S&P 500 na de laatste renteverhoging kon een recessie niet vermeden worden. Veel zal dus afhangen van de Amerikaanse economie.


Conclusie


Een analyse van de inflatie en beleidsrente leert ons dat het verdwijnen van een of meerdere elementen niet noodzakelijk een nieuwe katalysator voor een beursstijging is. Oude problemen mogen dan wel verdwijnen, nieuwe kunnen de kop opsteken. Het ziet er naar uit dat beleggers zich in 2023 minder zorgen zullen maken over inflatie en rentevoeten en dat zal wellicht een positieve impact hebben. De sterke beursstart in januari lijkt dat alvast te bevestigen.


Het risico bestaat wel dat de beleggersfocus zal verschuiven naar de zwakker wordende economie en de dalende bedrijfswinsten die hiermee gepaard gaan. 2023 belooft dus een woelig beursjaar te worden. Een extra positieve factor in 2023 is de heropening van de Chinese economie. Wellicht kan de tweede grootste economie ter wereld het potentiële risico op een recessie in de VS en Europa wat temperen.


Belfius behoudt haar neutrale convictie voor aandelen en kiest voor sectoren die minder gevoelig zijn aan de economische cyclus zoals defensieve consumptie, gezondheidszorg en bedrijven die oplossingen bieden voor het klimaatvraagstuk.

1 Bron: Belfius Investment Strategie

2 Let op: rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen.


Dit document is opgesteld en verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen persoonlijk beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of onafhankelijk beleggingsonderzoek. Aarzel niet om contact op te nemen met uw financieel adviseur voor persoonlijk beleggingsadvies. Hij/zij bespreekt met u de mogelijke gevolgen van deze visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers weerspiegelen een situatie op een bepaald moment en zijn aan verandering onderhevig.