De internationale dag van de strijd tegen kanker en de vroegtijdige opsporing ervan valt op 4 februari 2023. Hoe zit het met de sector oncologie? De ideale gelegenheid voor een stand van zaken met Rudi Van Den Eynde, Head of Thematic Global Equity bij Candriam.

Waarom een beleggingsstrategie gelinkt aan oncologie?


"Kanker, een vreselijke ziekte met vele varianten, is de tweede grootste doodsoorzaak wereldwijd. De behoefte is dus overduidelijk. Bovendien is het aantal ondernemingen in de sector oncologie vandaag zo omvangrijk dat het beleggingsuniversum groot genoeg is."


"Anderzijds verbindt Candriam zijn beleggingen aan het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de Verenigde Naties. De derde doelstelling van de VN streeft ernaar ‘een goede gezondheid te verzekeren en het welzijn van iedereen op elke leeftijd te bevorderen’. De strategie van Candriam sluit dus naadloos aan bij deze doelstelling en wil ondernemingen begeleiden bij het zoeken naar remedies tegen kanker."


Is deze sector groot genoeg?


"Ons beleggingsuniversum omvat alle bedrijven die actief zijn in de strijd tegen kanker. Dat betekent dat we niet mikken op een welbepaalde sector, maar op alle sectoren die mogelijk actief zijn in dit domein. De behoeften zijn dan ook enorm groot. Eerst en vooral wat de diagnose betreft, met tests voor massale opsporing die eenvoudiger en aangenamer moeten zijn en die voor de profilering van de tumoren betere inzichten moeten verschaffen van de kanker van elke patiënt. Ook op technologisch vlak, met preciezere instrumenten voor een betere bestraling, en natuurlijk het geneesmiddelenaanbod."


"Onze geografische dekking is wereldwijd en we kunnen beleggen in de diverse ontwikkelingsstadia van de toepassingen in alle domeinen."

Hoe worden de bedrijven geselecteerd?


"In onze analyse hanteren we een benadering gebaseerd op het product, ongeacht welk. Het bedrijf moet toepassingen ontwikkelen en/of verkopen die de resultaten voor een patiënt duidelijk verbeteren. We nemen de klinische en medische gegevens onder de loep en vergelijken ze met de bestaande behandelingsmodaliteiten om in te schatten of ze een verbetering mogelijk maken. Daarom bestaat ons team uit wetenschappers, die in staat zijn de klinische kwaliteit van toekomstige therapeutische toepassingen te beoordelen. Zo pikken zij er de winnaars van morgen uit, alvorens dat concreet tot uiting komt in de beurskoers van het bedrijf."


"En dat is nog niet alles! We leggen die fundamentele analyse ook naast een beproefde waarderingsstudie: we willen geen té dure waarden met een beperkt stijgingspotentieel aankopen. Bovendien gebeurt onze selectie via een extra-financiële analyse om een inzicht te krijgen in de risico’s en opportuniteiten in verband met de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance). Ze berust dus op zeer uitgesproken overtuigingen."


"Onze strikte procedure heeft al vrucht afgeworpen. Al meer dan 20 jaar selecteren we waarden in farmacologische en medische domeinen en die knowhow wordt erkend door de hele markt."Bron: Candriam


Aarzel zeker niet uw adviseur te contacteren!


Dit door Belfius Bank document opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Candriam op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt graag samen met u welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.