De beurzen kregen het hard te verduren in 2022. De wereldwijde beursindex MSCI World All Countries kijkt tegen een verlies aan van 20% (in usd). Brengt 2023 beterschap? De beurzen anticiperen alvast op de economische evolutie en houden rekening met de groeivertraging die zich in 2023 meer dan waarschijnlijk zal doorzetten.

Terugblik


In 2022 kregen vooral de groeiaandelen het hard te verduren. Zo daalde de Nasdaq 100, de index met de 100 meest verhandelde groeibedrijven op de Amerikaanse technologiebeurs, met een verlies van 33% (in usd)1. Groeiaandelen zijn gevoeliger voor een rentestijging omdat een groot deel van hun winst in de toekomst ligt. In de waarderingsmodellen van analisten worden die winsten minder waard bij hogere rentevoeten waardoor ze hun koersdoelen neerwaarts bijstellen.


Ook de Chinese beurs deed het tegen de verwachtingen in slecht in 2022. De besmettelijkere omikronvariant en de minder doeltreffende Chinese vaccins maakten dat China in 2022 zijn zerocovidbeleid met strenge lockdowns verder zette. Pas recent kwamen er versoepelingen aan dit beleid, waardoor de Chinese beurs opveerde.


Sectoraal zal het niet verbazen dat de energiesector, geholpen door de hoge olieprijzen, een goede prestatie neerzette. Fossiele brandstoffen zijn echter een uitdovend verhaal en passen niet in onze toekomstvisie. Een andere sector die wel beantwoordt aan de niet te stuiten trend van een vergrijzende en groeiende wereldbevolking, is de gezondheidssector. Zowel de traditionele farmabedrijven als de biotechbedrijven kunnen terugblikken op een succesvol beursjaar.


Aandelen: opportuniteiten?


De koers-winstverhouding zegt hoeveel keer de beurskoers hoger ligt dan de winst per aandeel. De K/W-ratio van bijna alle beursindexen daalde het afgelopen jaar door de daling van de koers (K), terwijl de winsten (W) ruimschoots op peil bleven. Dat geeft waarderingen die in lijn liggen met het historisch gemiddelde1. In 2023 zijn neerwaartse bijsturingen van de winstprognoses niet uit te sluiten. Ook al zouden die aanpassingen beperkt blijven, toch kunnen ze forse schommelingen veroorzaken


Regionale voorkeuren


We verkiezen de Verenigde Staten boven de eurozone. Waarom? Als grootste olieproducent leidt de VS minder onder de energiecrisis. In 2022 waren ze bovendien de grootste exporteur van vloeibaar gas (LNG). De economische vertraging die er eind vorig jaar werd ingezet, zal wellicht nog aanhouden. Maar in tegenstelling tot de Eurozone stevent het land af op een zachte landing met een licht positieve economische groei van 0,5% voor 2023 . De flexibele arbeidsmarkt en de gezonde winstgevendheid van haar bedrijven zijn extra troeven. Kwaliteit heeft natuurlijk een prijs. De Amerikaanse aandelen worden duurder gewaardeerd dan in de rest van de wereld.1Let op: rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen.

We zijn voorzichtiger voor Europese aandelen, ook al zijn ze goedkoper. Europa is gevoeliger voor de wereldwijde groei dan de Verenigde Staten. Die gevoeligheid werkt negatief als de groei vertraagt. Verder is er nog het zwaard van Damocles: een mogelijke opleving van de gasprijzen na de winter. Terwijl de voorraden in 2022 nog gedeeltelijk werden aangevuld met Russisch gas, zullen we in 2023 vooral moeten rekenen op de aanvoer van LNG. De dalende consumptie en de hoge energieprijzen zullen de eurozone in 2023 wellicht in een technische recessie duwen, met een verwachte groei tussen -1% en 0%.2


Naast ontwikkelde landen kiezen we ook voor groeilanden. De Chinese aandelen zijn in 15 jaar nog niet zo goedkoop geweest, met waarderingen op een historisch dieptepunt. Ook al is het afwachten hoe de pandemie verder zal evolueren, toch heeft het land bepaalde troeven. China heeft geen inflatieprobleem en de regering neemt maatregelen om de economie te ondersteunen.


Sectorale voorkeuren


De gezondheidszorg profiteert van de vergrijzing van de bevolking, maar ook van de verbeterde toegang tot gezondheidszorg in heel wat groeilanden en de opkomst van een middenklasse in die regio. De winstgroei is veel stabieler dan die van de markt en de bedrijven hebben vaak meer greep op de prijszetting en minder te lijden onder de stijging van de grondstofprijzen.


De klimaatopwarming is een zorg van iedereen, maar biedt ook kansen. Het REPowerEU-plan van de Europese Unie (EU) voorziet in bijna 300 miljard euro aan investeringen om tegen 2027 minder afhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen. In de VS is de Inflation Reduction Act klaar om enorme investeringen in groene energie aan te moedigen. Dat geld is nodig om de infrastructuur aan te passen. Investeringen in infrastructuur voor de opslag en het transport van vloeibaar gas bijvoorbeeld zijn essentieel voor de omschakeling van gas naar waterstof.


De ondernemingen die zich toeleggen op energietransitie zullen blijven groeien en outperformen. Het betreft hier talrijke ondernemingen uit de technologie- en industriesector. Alle bedrijven uit die sectoren zullen bovendien vermoedelijk profiteren van een stabilisering van de rentevoeten. Dit is een van onze sterkste overtuigingen voor 2023.Besluit


De economie vertraagt wereldwijd waardoor de winsten van bedrijven onder druk kunnen komen te staan. Afwachten of de beurzen hier al voldoende rekening mee houden. Weet wel dat beurzen steeds vooroplopen. Een opsteker voor de aandelen is alvast dat we verwachten dat de langetermijnrentes waarschijnlijk vrij stabiel zullen blijven. Door de gedaalde koers-winstratio’s zijn de beurzen aantrekkelijker gewaardeerd dan een jaar geleden.


Een oplossing voor de geopolitieke spanningen in Europa is jammer genoeg niet direct in zicht. De beurzen kunnen nog steeds vrij veel schommelen. Nadenken over uw risicobereidheid en uw beleggingshorizon is noodzakelijk. Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze website of bij uw vertrouwde contactpersoon.2 Bron: Belfius Research


Dit document werd opgesteld en wordt verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij zal graag samen met u bekijken welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en zijn onderhevig aan wijzigingen