Dit jaar laten aandelen van groeilanden teleurstellende prestaties optekenen. We stellen de vraag: hebben ze nog beleggingsopportuniteiten te bieden? Maud Reinalter (Chief Investment Officer, Belfius Investment Partners) en Stefan Keller (Asset Allocation Strategist, Candriam) analyseren de evolutie van beleggingen in aandelen en obligaties van groeilanden, met een focus op China.

Hoe verklaren jullie de mindere prestaties van de groeilanden en van China in het bijzonder?


Stefan: De rendementen van aandelenmarkten uit groeilanden waren uiteenlopend in 2022. De prestaties van Latijns-Amerika en in het bijzonder Brazilië waren positief. Ze scoorden veel beter dan de internationale indexen. Daartegenover staat dat Azië en China terrein verloren.

In China hebben het zero-COVID-beleid en de vastgoedcrisis gewogen op de binnenlandse markt. De Chinese offshore-indexen ondervonden de invloed van de verstrengde reglementering voor bedrijven met een grote beurskapitalisatie. De verstrenging van de Amerikaanse regelgeving aangaande de notering van de zgn. ADR (aandelen van buitenlandse ondernemingen op de VS-markt) droeg eveneens bij tot die mindere prestatie.


Maud: Het is begrijpelijk dat de meest volatiele beurzen meer afzien in moeilijke markten, omdat beleggers de voorkeur geven aan meer defensieve beleggingen.

Bovendien is de Amerikaanse markt (en dus de dollar) zeer goed vertegenwoordigd in de internationale beursindexen. Dat heeft gezorgd voor een outperformance van die laatste in vergelijking met de groeimarkten. We stellen verder vast dat beleggingen in Latijns-Amerika het er wel goed van hebben afgebracht.

De regelgeving woog op de brede Chinese aandelenmarkt. Achter het begrip ‘gemeenschappelijke voorspoed’, dat de aandacht vestigt op meer eerlijk verdeelde economische groei en rijkdom, schuilt een steeds grotere druk op bepaalde sectoren zoals de technologie of de cyclische consumptie. De Chinese Communistische Partij zal wellicht de voorkeur blijven geven aan activiteitssectoren die beter vertegenwoordigd zijn in de Chinese beursindex van de lokale A-aandelen (binnenland) zoals hernieuwbare energie, elektrische voertuigen, halfgeleiders, consumptie en biotechnologie.


Maken de groeilanden nog altijd deel uit van de Belfius Convictions?


Maud: Wij blijven gepositioneerd op de groeimarkten en op China via de binnenlandse markt.

We zijn ervan overtuigd dat er in de eerstkomende jaren een nieuwe middenklasse zal opstaan in China. Die positie sluit aan bij het beleid van ‘gemeenschappelijke voorspoed’ dat de regering voert om de rijkdom beter te verdelen en de loonkloof te verkleinen. Wat is het uiteindelijke doel van de Communistische Partij? Haar industriële uitvoereconomie omvormen tot een economie van consumptie van goederen en diensten die meer op het binnenland gericht is.

Om in te gaan tegen de negatieve gevolgen van COVID en de vastgoedcrisis heeft de Chinese regering een nieuw fiscaal ondersteuningsbeleid ingevoerd. Een groot deel van dat herstel was toegespitst op het stimuleren van investeringen in infrastructuur (1.000 miljard yuan aangekondigd in augustus).


Stefan: In deze fase blijven wij positief over de groeimarkten, ook voor Chinese aandelen.

In China biedt het soepel monetair beleid immers ondersteuning aan de economie, in tegenstelling tot wat de andere grote centrale banken doen, die bezig zijn met het strakker aanhalen van de financiële teugels. China biedt groeivooruitzichten (4,6% in 2023) die hoger liggen dan die van de ontwikkelde markten. De Chinese markt is aantrekkelijk gewaardeerd met een koers/winstverhouding van ongeveer 10. Ten slotte blijft de positionering van de internationale beleggers m.b.t. Chinese aandelen zwak, wat volgens ons de toekomstige negatieve flows op die markt beperkt.

Op politiek vlak kon Xi Jinping op het 20ste nationaal congres van de Communistische Partij zijn macht versterken door zich te omringen met zijn trouwste volgers, wat hem meer vrijheid zal bieden om zijn beleid uit te voeren. Toch lijken er een aantal aandachtspunten naar voren te komen. Al was de economie tijdens het vorige congres een prioriteit, nu lijkt veiligheid een meer prominente plaats in te nemen.


En wat met obligaties van groeilanden?


Stefan: Wij houden groeilandobligaties in portefeuille als extra diversificatie. In maart 2021 voegden wij Chinese obligaties toe in het licht van het economisch herstel. Dat herhaalden wij in december 2021 met het oog op diversificatie, aangezien de Amerikaanse centrale bank, in tegenstelling tot de Chinese, een agressief beleid aankondigde. Ten slotte verkleinden wij in maart 2022 die blootstelling gelet op de minder gunstige omgeving, met name door het Chinese COVID-beleid.


Maud: Wij hebben inderdaad een goed oog in het schuldpapier van de groeilanden (in harde valuta). door het hoger potentieel rendement van die activaklasse in vergelijking met andere obligaties. Ze vormen een extra bron van diversificatie in een obligatieportefeuille.


Dit document werd opgesteld en wordt verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij zal graag samen met u bekijken welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en zijn onderhevig aan wijzigingen


Let op: prestaties uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor de toekomstige rendementen.