Dankzij toegangs- en stemrechten kunnen beleggers een actieve rol spelen in de overgang naar een rechtvaardigere en duurzamere wereld. Een woordje uitleg...

Vermogensbeheerders houden meer en meer rekening met ecologische, maatschappelijke en governance1 -aspecten (ESG) in hun beleggingsbeslissingen. Die kunnen worden toegepast in de portefeuilles, onder meer via de selectiestrategie, die:

  • negatief kan zijn: toegespitst op risico’s, zoals uitsluitingen die berusten op internationale normen en omstreden activiteiten
  • positief kan zijn: gericht op de beste ESG-prestaties in termen van risicobeperking, opportuniteiten en ESG-impact

Maar daar houdt de verantwoordelijkheid niet op


Het ESG-beleggingsuniversum is nooit zwart-wit. De overgrote meerderheid van de ondernemingen bevindt zich ergens in het midden. Het toepassen van zo’n binaire benadering komt dus niet overeen met de maatschappelijke, ecologische en economische realiteit vandaag.


Daarom zijn we van mening dat een goede ESG-strategie de ondernemingen ook begeleidt bij het verbeteren van hun ecologische, maatschappelijke en governance-praktijken. Een belegger heeft namelijk ook bepaalde rechten en een invloed, met name via het stemgedrag en de betrokkenheid.


- Stemgedrag


Het stemgedrag is vooral relevant voor beleggers in aandelen. De aandeelhouders kunnen hun stemrecht, rechtstreeks of via volmacht, uitoefenen op de algemene vergadering. Ze stemmen voor of tegen de agendapunten van de bestuurders van de onderneming. In een beursgenoteerde onderneming kunnen aandeelhouders ook agendapunten laten toevoegen.


- Betrokkenheid


De interacties tussen beleggers (of hun vertegenwoordiger) en ondernemingen, met name over ESG en relevante strategieën, vallen onder het concept betrokkenheid. Dat kan als rechtstreekse dialoog, door deel te nemen aan samenwerkingsinitiatieven met andere beleggers of via stemgedrag. De jaarlijkse algemene vergaderingen vormen een legitiem forum om hierover van gedachten te wisselen.

1 Governance of deugdelijk bestuur

Stemgedrag, betrokkenheid en beleggen vullen elkaar aan


Een goed beheer omvat zowel stemgedrag als betrokkenheid bij het beleggingsproces. Experts inzake stemgedrag en betrokkenheid moeten nauw samenwerken met de portefeuillebeheerders en de ESG-analisten. Stemgedrag en betrokkenheid mogen niet los van elkaar gezien worden, maar moeten op elkaar worden afgestemd. De resultaten van de stemmingen in de algemene vergaderingen kunnen leiden tot een dialoog, vooral wanneer de standpunten verschillen.
Een dialoog met een onderneming betrokken bij een omstreden activiteit kan zo helpen om na te gaan of de onderneming significante maatregelen heeft genomen ter verbetering. Dat kan bijdragen tot het bijsturen van latere stemmingen.


Stemgedrag en betrokkenheid zijn dus noodzakelijk voor een relevante ESG-beleggingsstrategie. Ze vormen een essentiële bijdrage voor het afzwakken van de risico’s en zijn een bron van waardecreatie op lange termijn. De beleggers, die de vermogensbeheerders evalueren aan wie zij hun geld toevertrouwen, hebben er dus alle belang bij om niet alleen te kijken naar de kwaliteit van de financiële analyse en naar ESG maar ook naar het stemgedrag en de betrokkenheid.


De coronapandemie vestigde de aandacht op het belang en de draagwijdte van de betrokkenheid en het stemgedrag. Ecologische, sociale en governance-kwesties kwamen nog meer op de voorgrond te staan door de crisis en hadden een weerslag in de dialoog met ondernemingen.Candriam, een verantwoordelijk vermogensbeheerder


Candriam, onze belangrijkste vermogensbeheerder, beschouwt het uitoefenen van zijn stemrechten als een essentieel aspect van zijn overtuiging en verantwoordelijkheid. Het stemgedrag vormt dus een onlosmakelijk onderdeel van zijn duurzaamheidsstrategie. Ook betrokkenheid speelt een cruciale rol in het pleidooi voor gezonde praktijken inzake deugdelijk bestuur. Alleen al in 2022 nam Candriam deel aan iets minder dan 2.000 algemene vergaderingen van de diverse ondernemingen waarin het belegt, en stemde het over ongeveer 22.000 agendapunten van het management en 700 agendapunten van de aandeelhouders.
Dit door Belfius Bank opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij/zij zal graag samen met u bekijken welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.