We mogen spreken van een historisch 2022. Met grote verrassingen zoals de galopperende inflatie en een stevig gestegen rente. Het was ook het jaar van de Russische inval in Oekraïne, wat de rente en inflatie nog een extra duw gaf. De hogere rente was zowel voor de aandelen- als de obligatiekoersen nadelig. In dit artikel gaan we dieper in op de rente en obligatiemarkten.

Korte- versus langetermijnrente


De kortetermijnrente wordt vooral bepaald door het beleid van de centrale banken. Om de inflatie te beteugelen zagen de centrale bankiers zich verplicht de rente fors op te trekken. De Amerikaanse centrale bank verhoogde vanaf 16 maart 2022 de rente in verschillende stappen van 0% naar 4,50%. De financiële markten verwachten nog twee bijkomende renteverhogingen begin 2023. Mocht de Amerikaanse economie te sterk vertragen, dan is een rentedaling later op het jaar zelfs niet uitgesloten. Op voorwaarde dat de inflatiezorgen verder afnemen.


Ook de Europese centrale bank (ECB) kon niet achterblijven. Ze verraste de markten met een eerste verhoging op 21 juli 2022 en trok nadien nog 3 keer de rente op. Vermoedelijk zal de ECB de rente optrekken tot zo’n 3 à 3,25%. De hogere rentevoeten en de energiecrisis die harder toeslaat in Europa, maken dat onze economie in moeilijk vaarwater zit. De inflatie is hardnekkiger waardoor de hoop op een rentedaling in 2023 wellicht niet aan de orde is.


De langetermijnrente wordt dan weer meer bepaald door het economisch groeitempo. Vertraagt de groei, dan is er minder vraag naar kredieten en kan deze rente dalen. Dat zagen we al in 2022. Na een initieel sterke stijging, daalde sinds midden oktober de tienjaarsrente met 0,50%1. Voor 2023 lijkt het stijgingspotentieel van de langetermijnrente eerder beperkt. Dat is op zich goed nieuws voor de obligatiebelegger. Daalt de rente, dan stijgt de koers van de obligaties in uw portefeuille.


Horen obligaties terug thuis in de portefeuilles?


Goed nieuws voor de defensievere beleggers. Door de hogere rentes kunnen obligaties hun rol van buffer in een portefeuille blijven vervullen en tegelijk het potentieel rendement verbeteren. Bovendien werd het terug mogelijk om gestructureerde schuldinstrumenten2 te bouwen met volledig recht op terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag. Hun potentieel rendement is gelinkt aan de evolutie van bijvoorbeeld een aandelenindex.1Bron: Refinitiv – rente op 11 januari 2023

2Door aankoop van schuldinstrumenten met recht op terugbetaling van het belegde kapitaal, leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om minimaal het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag terug te betalen. In geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent of de garant, loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de eindvervaldag.

Na jaren van negatieve rentes, bieden kwaliteitsobligaties terug positieve rendementen. Zo biedt een obligatie van de Belgische staat met een looptijd van 5 jaar 2,45%1. De rentevoeten van bedrijfspapier van goede kwaliteit (Investment Grade) liggen hoger. We blijven bij onze sterke convictie voor de Investment Grade-bedrijfsobligaties in 2023. Die ondernemingen zullen dankzij hun robuuste balansen de verwachte periode van economische vertraging zonder al te veel kleerscheuren te boven komen. Het beperkt aantal verwachte uitgiftes de komende maanden en de grote vraag naar dit type papier zullen er wellicht toe bijdragen dat deze activaklasse goed standhoudt. Via een goed gespreid obligatiefonds beperkt u het debiteurenrisico.

Als extra accent binnen de obligatieportefeuille behouden we onze convictie voor obligaties uit de groeilanden. Het potentieel rendement (maar ook het risico) is een pak hoger. De vooruitzichten voor 2023 zijn beter omdat de Amerikaanse dollar haar piek waarschijnlijk bereikt heeft. Een goedkopere dollar en een Amerikaanse centrale bank die haar beleid van renteverhogingen wellicht zal stopzetten, voorspellen goed nieuws voor de groeilandobligaties. Het versterkt immers het terugbetalingsvermogen van groeilanden die schulden uitgeven in Amerikaanse dollar.


Let op: een belegging brengt steeds kosten en risico’s met zich mee.


Evolutie van de rentes de afgelopen 2 jaar


MMI Grafiek

Iboxx Euro Corporates AA is een referentie-index voor bedrijfsobligaties in euro met een IG-rating van minimum AA
JPM EMBI Global Diversified is een referentie-index voor groeilandobligaties in usd.

Let op: rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst, zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen.


Dit document werd opgesteld en wordt verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij zal graag samen met u bekijken welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en zijn onderhevig aan wijzigingen