We spraken met Nadège Dufossé, verantwoordelijk voor het beheer van de gemengde fondsen bij Candriam, over het economisch herstel in 2022.


2021 was een woelig jaar op economisch vlak. De coronaopstoten belemmerden regelmatig het groeiherstel. Hoe ziet u de groei in 2022 evolueren?


ND: "Zoals gehoopt was 2021 een jaar van wedergeboorte. Een jaar dat nog in het teken stond van de Covid-19-evolutie, maar ook van een geleidelijke heropening en een terugkeer naar het meer ‘normale’ leven. Verwacht wordt dat de sterke economische prestaties in 2022 zullen aanhouden, met een groei van ongeveer 4% in zowel de VS als de eurozone. De langste economische expansie in de geschiedenis van de VS - 128 maanden - werd gevolgd door de kortste recessie - 2 maanden - en de economie registreerde daarna een van de sterkste oplevingen ooit gemeten. En toch hebben we allemaal het gevoel dat we nu aan het begin staan van iets nieuws, aangezien de pandemie het spel heeft veranderd en de economieën er nog steeds door worden getekend."


Ziet u een hogere inflatie voor een langere tijd? Zal de Fed de rente verhogen?


ND: "We verwachten dat de inflatieverwachtingen in 2022 een piek zullen bereiken. De Amerikaanse centrale bank (Fed) zal in 2022 de rente wellicht minstens 3 keer verhogen om de inflatie te bestrijden. In dit klimaat kan de rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties nog wat verder aantrekken richting 2 à 2,5% tegen eind 2022. De overgang naar een Fed-cyclus met renteverhogingen is meestal een delicaat moment voor de beurzen. Een kleine correctie is nooit uitgesloten, maar we zijn nog altijd positief gestemd voor de aandelenbeleggingen. De groei zal blijven aanhouden omdat de rente slechts zeer geleidelijk zal stijgen en in historisch perspectief nog steeds laag is. Bovendien zullen de inflatiecijfers in de loop van het jaar wellicht afnemen."


Zal de rente in de eurozone ook stijgen?


ND: "Ook de economie in de eurozone blijft veerkrachtig. Positief is zeker de versnelde invoering van het Europese herstelplan ‘Next Generation EU’. We zijn in vergelijking met de VS nog wel verder verwijderd van volledige werkgelegenheid. Dit betekent dat de Europese Centrale Bank (ECB) nog niet naar het ‘rentewapen’ zal grijpen.1 Ook in de eurozone zien we de inflatie in 2022 geleidelijk dalen. Toch zal, in het zog van de VS, de obligatierente in de eurozone ook wat stijgen. We denken dat de Duitse 10-jaarsrente terug positief zal worden en mikken op een rente van 0,2% eind 2022."


U verkiest aandelen boven obligaties?


ND: "Klopt. In onze gemengde portefeuille worden de aandelen licht overwogen ten opzichte van het neutrale gewicht. Voor een medium portefeuille betekent dit dat we ongeveer 55% aandelen in portefeuille hebben. Belangrijk is om flexibel in te spelen op de markten. Momenteel hebben we een voorkeur voor aandelen, maar we beheren actief en zijn flexibel want de komende jaren staan we als maatschappij voor immense uitdagingen.


De Covid-19-pandemie was al een eerste wereldwijde wake-upcall. De klimaatverandering tegengaan wordt de komende jaren cruciaal. Als verantwoordelijke beleggers hebben we de plicht deze uitdaging aan te gaan door al onze beleggingen aan een duurzaamheidsscreening te onderwerpen. We geloven dat duurzaamheid een belangrijke motor is voor beleggingsresultaten en dat actief beheer essentieel zal zijn om bedrijven te selecteren waarvan de bedrijfsmodellen een positieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen."1Het interview werd afgenomen op 25 januari. Op de persconferentie van 3 februari weigerde de voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, te herhalen dat een renteverhoging in 2022 erg onwaarschijnlijk is.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.