De strijd tegen kanker, bron van hoop én mogelijkheden


Ter gelegenheid van de Wereldkankerdag op 4 februari moeten we vaststellen dat de ziekte, ondanks de grote therapeutische vooruitgang die de voorbije jaren werd geboekt, een van de voornaamste oorzaken van vroegtijdig overlijden in België blijft. Recente statistieken geven aan dat 1 man op 3 en 1 vrouw op 4 getroffen wordt door kanker vóór de leeftijd van 75 jaar1.


Onderzoekers bleven niet bij de pakken zitten en boekten al tal van overwinningen tegen deze ziekte. Wereldwijd verbetert het percentage overlevers. Op het einde van de jaren 60 had minder dan 40% van de kankerpatiënten (voor alle types samen) hoop om nog 5 jaar of langer te blijven leven. Momenteel is 70% van de patiënten 5 jaar na hun diagnose nog in leven. En sinds 1960 is het risico op overlijden van kinderen die getroffen worden door kanker gedaald met 75%1!


De wetenschap blijft evolueren…


Dankzij meer wetenschappelijk inzicht over de werking van kankercellen, zijn er talloze nieuwe (potentiële) behandelingen die de huidige genezingskansen in de nabije toekomst kunnen verbeteren. Het aantal geïnitieerde klinische tests binnen oncologie is min of meer verdubbeld tijdens het voorbije decennium, tot een historisch aantal van 1.600 studies in 2020. De toename aan klinische tests leidt jaarlijks tot de goedkeuring van tientallen nieuwe unieke behandelingen. We hebben het dan onder meer over zeer doelgerichte enzymremmers, therapieën met antilichamen, en celtherapieën, waarbij immuuncellen van de patiënt worden afgenomen. Die cellen worden dan gewijzigd in het laboratorium en opnieuw geïnjecteerd in het organisme van de patiënt om de kankercellen te bestrijden. Er verschijnen geregeld nieuwe categorieën therapeutische producten op de markt, zoals eiwitafbrekers, ter aanvulling van de brede waaier van reeds goedgekeurde behandelingen2.


… en is een bron van mogelijkheden


Beleggen in ondernemingen die actief zijn in het domein van de oncologie is niet eenvoudig. De selectie moet idealiter een combinatie zijn van vele aspecten:

  • economische en financiële criteria (businessmodel, schuldniveau enz.)
  • milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG)
  • criteria omtrent onderzoek en ontwikkeling (klinische tests)

2021 leverde diverse succesverhalen op. Neem nu Trillium Therapeutics. Dit Canadees bedrijf ontwikkelt een innoverende therapie door het organisme bepaalde kankercellen zichtbaar te laten maken die anders onder de radar zouden blijven. Zo kunnen ze snel onschadelijk gemaakt worden door het immuunsysteem. Trillium Therapeutics werd door Pfizer overgenomen met een overwaardering van 200%3!


En dat is geen alleenstaand voorbeeld. Volgens McKinsey zal wellicht 30% van toekomstige oncologische therapieën uiteindelijk uitgroeien tot sterproduct, waarvan de omzet meer dan 1 miljard dollar bedraagt4.


Besluit


De marktprognose voor oncologie is erg veelbelovend: in 2019 vertegenwoordigde die 242 miljard dollar, een bedrag dat waarschijnlijk zal uitkomen op 470 miljard dollar in 2024. De groeimotoren zijn onder meer innovatie, betere diagnoses en een verbeterde toegang tot gezondheidszorg en technologische vooruitgang2.


Daarom behoort gezondheidszorg, en meer bepaald oncologie, tot de Belfius Convictions op lange termijn.


Interesseert u dat als belegger? Uw adviseur helpt u graag verder hiermee!1Bron: Stichting tegen kanker
2Bron: Candriam
3Deze bedrijven worden bij wijze van illustratie genoemd; dit vormt m.a.w. geen aankoopadvies
4Bron: McKinsey Perspectives voor de oncologiemarkt voor 2020 – sterproducten: de verkoop zal vermoedelijk meer dan 1 miljard dollar bedragen.


 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.