Gemengde fondsen die zowel in aandelen als obligaties beleggen, zijn en blijven populair. Ze worden dan ook al meer dan 30 jaar verdeeld op de Belgische fondsenmarkt. Het beheer werd regelmatig bijgestuurd om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de wensen van de belegger. We hadden een gesprek met Nadège Dufossé, verantwoordelijke bij Candriam voor het beheer van de gemengde fondsen.


Wat waren de belangrijkste trends het afgelopen jaar?


ND: "Het gamma aan gemengde fondsen is heel breed zodat elke belegger zijn gading vindt. We bieden steeds drie risicoprofielen aan: laag, gemiddeld en hoog. De belangrijkste trend is zeker de vraag naar meer duurzaamheid. Dat vinden we samen met Belfius zeer belangrijk. We willen bijvoorbeeld een impact hebben op de energietransitie of op het goed bestuur van bedrijven. De analisten van Candriam screenen al onze beleggingen aan de hand van een consistente en strenge ESG-analyse (Environmental, Social and Governance). Transparantie dragen we hoog in het vaandel. We willen voldoen aan de strengste criteria van de SFDR1-reglementering, inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering. Zo kan de belegger er zeker van zijn dat we een impact hebben."


Kiezen jullie voor individuele bedrijven of werken jullie ook met andere fondsen?


ND: "Beide. We streven naar een optimale spreiding over de verschillende obligatiecategorieën. En binnen het aandelengedeelte is een goede verdeling tussen de verschillende regio’s en sectoren noodzakelijk. Om die optimale spreiding te bekomen, zijn obligatie- en aandelenfondsen belangrijke bouwstenen.


En we leggen extra accenten. We hebben er dan ook voor gekozen om onze overtuigingen in bepaalde bedrijven te versterken door directe beleggingen (aandelen en/of obligaties) te integreren. Het zijn bedrijven met bijzonder aantrekkelijke groeivooruitzichten omdat ze bijvoorbeeld oplossingen zoeken voor de klimaatverandering, infrastructuur, gezondheid en welzijn, digitalisering, demografische en consumptietrends, etc. Ze hebben een project dat overeenstemt met onze eisen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en ze behoren tot de ondernemingen met de hoogste score wat betreft deze ESG-criteria."


Hoe zullen deze fondsen het doen in het huidige economische klimaat?


ND: "Omwille van de goede diversificatie kunnen gemengde fondsen de basis van de beleggingsportefeuille vormen. Fondsen bieden geen kapitaalbescherming. Het is dus belangrijk een fonds te kiezen dat past bij uw risicoappetijt en uw beleggingshorizon. Kortetermijnschommelingen zijn minder relevant. Onze gemengde fondsen zijn, omwille van hun duurzame impact, van nature meer blootgesteld aan kwaliteitsbedrijven met een goed bestuur. We geloven ook dat ESG-gerelateerde thema's op middellange termijn tot een sterkere groei zullen leiden omdat ze inspelen op een behoefte aan verandering. De ondernemingen waarin we beleggen, vormen een potentieel aantrekkelijke belegging op lange termijn, met een groei van de omzet en robuustere resultaten. Het obligatiegedeelte van het fonds omvat staats- en bedrijfsobligaties, maar ook ‘groene obligaties’ die een duurzamere economie financieren."


Benieuwd naar de visie van Nadège Dufossé op de huidige economie: inflatie, groei, rente? Lees dan zeker het volgende artikel.1SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.