Klimaatthema’s worden steeds belangrijker in ons leven. Dat we rekening moeten houden met onze planeet om de opwarming ervan tegen te houden, staat als een paal boven water. Niet alleen de consument, maar ook bedrijven en overheden moeten nadenken over hoe ze hun ecologische voetprint kunnen verkleinen. Beleggen in circulaire economie heeft niet enkel een impact, het kan ook een mooi rendement bieden.

Beleggen in de transitie naar een circulaire economie


Men is er het unaniem over eens dat circulaire economie de toekomst is. Dit staat lijnrecht tegenover onze huidige lineaire manier van werken, waarbij grondstoffen en materialen op het einde van hun economische levenscyclus nog te vaak worden afgedankt. Denk maar aan elektronische gebruiksgoederen zoals gsm’s, laptops, tv’s en koelkasten. Afgedankte elektronica is een van de snelst groeiende afvalbergen ter wereld. Toch zit in elektronisch afval een schat aan zeldzame grondstoffen zoals goud, zilver, palladium en koper. De ontginning ervan zou gouden economische en ecologische kansen kunnen bieden.

Circulaire economie is een economisch systeem waarin bedrijven grondstoffen niet uitputten maar er duurzaam mee omgaan. Door materialen zo efficiënt mogelijk te gebruiken in het productieproces, daalt de druk op het milieu.

In praktijk kunnen bedrijven dat op verschillende manieren doen:

  • materialen herstellen zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt
  • gebruikte materialen een tweede leven geven
  • beschadigde materialen uit elkaar halen en deze omvormen tot nieuwe materialen

Uitdagingen over bedrijven, sectoren en regio’s heen


Ook verpakkingen en bijhorende plastic brengen uitdagingen met zich mee. Onderzoek toont aan dat er per jaar tot 13 miljoen ton aan plastic gedumpt wordt in de oceaan. Hierdoor zou 2/3 van alle vis die op ons bord terechtkomt microplastics bevatten. Daarom startte de Europese Commissie in 2018 het plan ‘European Strategy for Plastics in a Circular Economy’ op. Het plan omvat onder andere een regelgeving om het gebruik van plastic te reduceren en ondersteunt onderzoek naar duurzame en afbreekbare verpakkingen. Dit alles kadert binnen het ‘Circular Economy Action Plan’ van Europa1.

Naast de impact op het klimaat en het afvalbeheer zijn er nog heel wat redenen om van circulaire economie de standaard te maken:

  • grondstoffen zijn niet oneindig: het zal moeilijker worden om nieuwe bronnen te vinden
  • wanneer de vraag blijft stijgen, als gevolg van een groeiende bevolking, en het aanbod stagneert, zal dit logischerwijs een invloed hebben op de prijzen
  • stijgende grondstofprijzen kunnen een significante impact hebben op de productiekosten en bijgevolg ook op de winsten van bedrijven die afhankelijk zijn van de invoer van grondstoffen

Daarnaast biedt de transitie ook kansen op nieuwe jobs en expertise. Het loont zeker de moeite om snel te schakelen naar een circulair productieproces en de nodige investeringen hiervoor te doen.


Potentieel voor bedrijven die oplossingen aanreiken


Meer en meer bedrijven zetten al sterk in op de overgang naar een circulair productieproces. Andere bedrijven maken er hun businessmodel van: ze ondersteunen hun klanten bij het opzetten van een circulair productieproces. We onderscheiden 4 soorten van zulke bedrijven:

  • bedrijven die hernieuwbare energie aanleveren om zo fossiele brandstoffen te vervangen en bijgevolg zijn schadelijke impact te reduceren
  • bedrijven die de afvalberg van hun klanten helpen verkleinen door de levenscyclus van materialen te maximaliseren en ze een nieuw doel te geven
  • bedrijven die de gebruiksgoederen van hun klanten rationaliseren door bijvoorbeeld een deeleconomie op te zetten voor ongebruikte materialen
  • bedrijven die de afvalberg van hun klanten helpen te verkleinen door grondstoffen en materialen te recycleren

Ondernemingen kunnen op vele manieren inspelen op de kansen die de circulaire economie met zich meebrengt. Wanneer ze dit doen, blijven ze competitief tegenover hun concurrentie. Net daarom kan dit inspirerende beleggingsthema interessant zijn voor de belegger op lange termijn.


1 bron: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/circular-economy/plastics-circular-economy_en.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.