Begin 2020 schoven we vijf thema’s naar voren voor het komende decennium. Twee jaar later zijn we nog steeds overtuigd van het potentieel van deze thema’s1.

Gezondheid


Om tal van redenen waaronder demografische ontwikkelingen, innovatie, nieuwe overheidsinvesteringen en natuurlijk de hernieuwde publieke belangstelling, is de gezondheidszorg altijd een van onze sterke langetermijnovertuigingen geweest. Op de beurs deed de sector het in 2020 opmerkelijk goed maar in 2021 behoorde de farmaceutische sector niet tot de uitblinkers. Hierdoor is de waardering correct en lijkt de sector beter bestand tegen komende beursturbulenties. Tot slot vinden we binnen de deelsectoren ‘medische apparatuur’ en ‘laboratoriumonderzoek’ ondernemingen die een zeer sterke prestatie neerzetten in 2021.


Technologie


Aandelen van bedrijven uit de technologie- en roboticasector deden het de afgelopen jaren uitstekend. Ze zijn niet langer goedkoop en daarom namen we het afgelopen jaar wat winst. Technologiewaarden mogen echter niet ontbreken in een goed gespreide aandelenportefeuille.


Klimaatverandering


De strijd tegen de klimaatverandering blijft actueel. Op beleggingsvlak komt het milieu meer en meer op de voorgrond. De circulaire economie is de toekomst. Daar zijn bedrijven, consumenten en overheden het unaniem over eens. Lees er meer over in de volgende bijlage.


Demografie


Hoe kunnen 7,5 miljard mensen op aarde samenleven? Wat zijn de toekomstige uitdagingen die hiermee gepaard gaan? De bevolking wordt steeds ouder. De zilveren generatie is dan ook een belangrijke doelgroep voor bedrijven. Demografie is een thema dat u niet meer kan wegdenken uit uw portefeuille.

Groeilanden


De aandelen en obligaties uit de groeilanden hebben een moeilijk jaar achter de rug. Nochtans zijn de hoge grondstofprijzen positief voor veel groeilanden. China beroerde de beleggers echter door de bedrijven die vooral online actief zijn strenger te reglementeren. We blijven belegd in deze aandelen omdat:

  • er een inhaalbeweging van Covid-19-vaccinaties bezig is
  • groeilanden in 2022 terug aan een hoger tempo zullen groeien dan de ontwikkelde landen
  • kapitaalvlucht uit groeilandaandelen en -obligaties zou moeten stoppen

Klant staat centraal


Ook in 2022 zullen aandelen wellicht de belangrijkste motor zijn om rendement te creëren. Toch blijft het essentieel dat u belegt volgens uw eigen beleggingsprofiel. Kies beleggingen die passen bij uw risicoappetijt en uw beleggingshorizon. Spreiding blijft daarbij essentieel.

Een goed gespreide portefeuille is samengesteld uit:

  • gemengde fondsen die beleggen in alle activaklassen (aandelen, obligaties, goud…)
  • aandelenfondsen: we kiezen resoluut voor een thematische insteek met kwaliteitsbedrijven. De waarderingen ervan zijn misschien iets duurder, maar die zijn gerechtvaardigd door de stabiele resultaten en sterke balansen van die bedrijven. 
  • obligatiefondsen: we kiezen die fondsen die flexibel beleggen en het renterisico3 actief beheren. We leggen extra accenten met obligaties in vreemde munt (NOK, USD, AUD) of obligaties uit groeilanden. 
  • schuldinstrumenten met gedeeltelijk recht op bescherming van het kapitaal. De onderliggende indexen zijn steeds een van de veelbelovende toekomstthema’s.

Hoeveel u in elke categorie belegt, hangt af van uw eigen beleggings-DNA. Kijk bij de start van het jaar na of uw beleggingsportefeuille nog aansluit bij uw verwachtingen. Niet alleen uw verwachtingen qua risico/rendement, maar ook uw verwachtingen qua duurzaamheid. Uw relatiebeheerder helpt en inspireert u graag bij deze oefening.1Bron: Investment Strategy, Belfius Bank - De informatie is afkomstig uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen zoals Reuters-Refinitiv.
2Een sterke balans betekent dat de betrokken ondernemingen minder schulden hebben, over voldoende liquiditeiten beschikken en stabiele en voorspelbare inkomsten hebben.
3Renterisico: bij een rentestijging, daalt de prijs van een obligatie.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.