Belfius wil graag bijdragen aan een betere toekomst voor België door de transitie naar een duurzamere samenleving en economie te promoten. Onze ambitie: "To be Meaningful and Inspiring for Belgian Society. Together!"

Om dat te bereiken en om zowel vandaag als morgen een voorbeeld te zijn, willen we ons beleid rond milieu, samenleving en ethisch ondernemen meer dan ooit aanscherpen. Daarom scharen we ons resoluut achter de principes van de verschillende internationale duurzaamheidspacten, waarop onze Transition Acceleration Policy (TAP) geïnspireerd is. Zo ondersteunen we ons engagement om aan een betere samenleving voor de toekomstige generaties te bouwen.


Om op lange termijn en op een geloofwaardige manier duurzame waarde te creëren voor de Belgische samenleving, moeten we duidelijk zijn over wat we wel en niet willen doen.


Wat is de Transition Acceleration Policy?


De TAP is een interne beleidslijn waarin wordt gepreciseerd welke activiteiten Belfius niet of slechts mits bepaalde voorwaarden wil financieren, met een dubbel doel:

 • Inzetten op duurzame sectoren en onze professionele klanten waar nodig aanmoedigen en begeleiden bij hun overgang naar duurzamere activiteiten;
 • De negatieve impact van onze activiteiten verminderen door onze steun aan niet-duurzame activiteiten stop te zetten of te beperken.

Waarom een TAP?


Belfius wil de ondernemingen aanmoedigen en helpen om het over een duurzamere boeg te gooien. In die zin zullen de vereisten van de TAP bij Belfius als hefboom dienen om het positieve effect ervan op mens, samenleving en economie te versterken. Door in te zetten op de transitie en door niet-duurzame activiteiten niet langer te ondersteunen, willen we ook de negatieve effecten van onze activiteiten verminderen.


De TAP zal onvermijdelijk mettertijd evolueren onder invloed van de veranderende regelgeving, de technologische vooruitgang, de herstructurering van de sector, de veranderende verwachtingen van de stakeholders enz. Het is dus best mogelijk dat er bij een jaarlijkse herziening bedrijfstakken worden toegevoegd of regels worden verstrengd.

Sectoren waarvoor de beperkingen gelden:


 • Tabak
 • Gokken
 • Wapens
 • Niet-conventionele olie-, gas- en steenkoolwinning
 • Conventionele olie- en gaswinning
 • Elektriciteitsproductie
 • Landbouwgrondstoffen
 • Mijnbouw
 • Palmolie
 • Soja

Wat zijn de gevolgen voor uw beleggingen?


We zullen de TAP geleidelijk uitvoeren. De criteria ervan moeten 100% vervuld zijn tegen 31 december 2022. Als er drempels van toepassing zijn, overwegen we die in de loop van de volgende jaren geleidelijk te verlagen, startende vanaf 1 januari 2022.


Over welke beleggingen gaat het?


Over alle beleggingsproducten, uitgegeven door Belfius! Om de deadline van 31 december 2022 te respecteren, zullen onze beheerspartners (Belfius Asset Management, Candriam, JP Morgan & BlackRock) de TAP stapsgewijs integreren in de fondsen en mandaten. Idem dito voor de beleggingsverzekeringen.


En voor de aandelen?


Als u op het beursbeleggingsplatform Re=Bel een aandeel wil kopen dat niet aan de TAP-principes voldoet, ontvangt u automatisch een waarschuwingsbericht met het verzoek uw keuze te herbekijken.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.