Beleggen in groeilanden uit Azië, Latijns-Amerika of Afrika met aandacht voor de criteria van maatschappelijk welzijn, milieu en deugdelijk bestuur. Volgens Candriam, partner van Belfius voor het fondsbeheer, is dat zeker mogelijk. We hadden een gesprek over duurzaamheid met Lamine Saidi, senior fondsbeheerder van de Emerging Markets Equities.

Met welke uitdagingen wordt u geconfronteerd wanneer u ecologische, sociale en governance (ESG)-analyses uitvoert op opkomende markten?


L.S. "Duurzaam beleggen in de opkomende markten stelt ons als fondsbeheerder voor grotere uitdagingen dan in de ontwikkelde landen. Er zijn cultuurverschillen, de financiële markten zijn er vaak nog minder ontwikkeld, er is minder rapportering enz.


Daarom hebben we sinds 2008 een eigen ESG-methodologie ontwikkeld voor groeilandbedrijven. Eerst en vooral sluiten we bedrijven uit die controversiële activiteiten ontplooien. We voeren normatieve bedrijfsanalyses uit, maar belangrijk is het aspect positieve selectie. Op zoek gaan naar bedrijven die voordeel kunnen halen uit de door ons vastgestelde duurzaamheidstrends.1"


Hoe begint u daaraan?


L.S. "Eerst gaan we na in welke mate bedrijven betrokken zijn bij controversiële activiteiten – denk aan wapens, tabak, steenkool… maar ook activiteiten in landen met een onderdrukkend regime (bijvoorbeeld Soedan, Syrië…). Om in aanmerking te komen voor onze portefeuille mag een bedrijf er nul of maximaal 10% - afhankelijk van het type van controversiële activiteit - van zijn omzet uithalen. Vervolgens gaan we na of het bedrijf de internationaal geldende normen naleeft. Zo sluiten we bedrijven uit die één of meer van de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden, waaronder mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie.


Een volgende stap bestaat uit de analyse van de corporate governance of een correct bedrijfsbeheer. De relatie van het bedrijf met het milieu, haar aandeelhouders, werknemers, leveranciers, klanten, en de maatschappij is belangrijk. Aangezien groeilandbedrijven steeds vaker bereid zijn om de dialoog aan te gaan met hun beleggers, staan de bedrijven met een betere governance meer open om ecologische en sociale bedrijfsstrategieën op te nemen in hun groeiplannen."

Hoe spoort u beleggingskansen op?


L.S. "In de groeimarkten vinden we grofweg 1.700 beursgenoteerde bedrijven. Door onze ESG-analyse verminderen we dat aantal naar zo’n 700. Dan volgt er nog een extra analyse van de bedrijfsactiviteit op 5 duurzame toekomstige uitdagingen: klimaatverandering, grondstoffenschaarste, digitalisering en innovatie, gezondheidszorg en demografische veranderingen. Ook de koolstofafdruk (CO2-uitstoot) wordt in rekening gebracht. Nadien worden de financiële parameters van het bedrijf en het aandeel onderzocht. Zo komen we tot een goed gespreide portefeuille over verschillende landen, sectoren en thema’s met ongeveer 100 bedrijven."


Hoe zijn beleggers zeker dat ze effectief duurzaam beleggen?


L.S. "Candriam wil net zoals Belfius bijdragen aan een duurzamere samenleving. In het prospectus leggen we onszelf controleerbare doelstellingen op. Voor onze duurzame portefeuille in groeilandaandelen streven we naar een koolstofafdruk die minstens 30% lager ligt dan die van de referentie-index. Daarnaast berekent ons team van ESG-analisten voor elk bedrijf in de index een ESG-score. Onze duurzame portefeuille moet een ESG-score hebben die hoger is dan die van de referentie-index. Deze strategie heeft een positief effect op het milieu, zorgt ervoor dat de lat voor sociale normen hoger wordt gelegd en moedigt een verantwoord besluitvormingsproces aan binnen ondernemingen."


Hoe stemt u duurzaamheid en beleggingsrendement op elkaar af?


L.S. "Bij Candriam zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheid beleggingsrendement oplevert. Dat blijkt ook uit een studie van onze researchteams. Zij zetten de resultaten van bedrijven uit de groeilanden met de beste ESG-score af tegen die van de brede MSCI-groeilandenindex. Hieruit bleek dat de eerstgenoemden de afgelopen tien jaar gemiddeld 2,4% per jaar beter hebben gepresteerd2. De mate van koersschommelingen van de ESG-portefeuille was vergelijkbaar met die van de traditionele portefeuille."


Besluit


De integratie van ESG-criteria in de selectie van een portefeuille van groeilandaandelen kan op lange termijn toegevoegde waarde creëren, en dat tegen een gelijkaardig risico.


1 Bron: https://www.candriam.be/4a4af1/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/transparency-codes/en/tc-article-9-emerging-markets-sri-strategies-en.pdf
2 Periode april 2008 tot april 2018.


Hebt u nog vragen?


Neem dan gerust contact op met uw financieel adviseur! Hij of zij zal u graag voorthelpen.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.