In 2020 daalde de dollar met bijna 8% ten opzichte van de euro. De dollar is vaak een vluchtwaarde in onzekere tijden, maar in 2020 waren beleggers toch bereid risico’s te nemen. Door o.a. de toegenomen risico-appetijt verloor de dollar terrein. Het eerste kwartaal van 2021 deed de dollar het opnieuw beter omdat de Amerikaanse economie sterker groeide. Daarna zette de dollar zijn neerwaartse trend voort. Toch mag een blootstelling van maximaal 10% behouden blijven in uw obligatieportefeuille. De dollar profiteert namelijk van zijn statuut van vluchtwaarde, waardoor hij nog steeds een goede bron van diversificatie vormt.

Vorig jaar werd de USD sterk gekenmerkt door zijn status als vluchtwaarde. Aanvankelijk leidde de onzekerheid over de gevolgen van Covid-19 voor de economie tot een grotere vraag, met een toename in waarde als resultaat. Vervolgens daalde de USD geleidelijk in waarde. De sterke en snelle reactie van de centrale banken en overheden stelde de markten gerust. Het ultrameegaand fiscaal en monetair beleid deed het optimisme en de durf toenemen, waardoor risicodragende activa (bv. aandelen, high yield obligaties, …) weer opveerden, maar de USD aan terrein verloor.

Het verband tussen de evolutie van de USD en de risico-appetijt verzwakte tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Het Amerikaanse relancebeleid en de vlotte vaccinatiecampagne hebben de economische groeiverwachtingen en de inflatie in de Verenigde Staten namelijk verbeterd, wat de risicodragende activa maar ook de dollar de hoogte heeft ingejaagd.

Sinds begin 2021 speelt ook de rente een belangrijke rol in de evolutie van de verhouding tussen euro en Amerikaanse dollar. Het is duidelijk dat een stijging van de rentevoeten een munt aantrekkelijker maakt bij beleggers. Dat blijkt trouwens uit onderstaande grafiek. Aan de ene kant (in het grijs), zien we het renteverschil op vijf jaar tussen de Verenigde Staten en Duitsland en, aan de andere kant, de evolutie EUR/USD.

Bovendien stegen de Amerikaanse rentetarieven sterker dan de Duitse (omgekeerde schaal rechts) in het eerste kwartaal van 2021. Waardoor de dollar 4% in waarde toenam vergeleken met de euro. Deze sterkere stijging van de Amerikaanse rente is deels te verklaren door een intensere economische opleving in de Verenigde Staten dan in Europa en door de zeer hoge verwachtingen van een Amerikaanse inflatie. In het tweede kwartaal veranderde dit, met een krimp van het renteverschil en een daling van de Amerikaanse dollar. Sinds april zijn de vooruitzichten voor de eurozone verbeterd door de toegenomen vaccinatiegraad, terwijl de recente gegevens over de Amerikaanse activiteit, vooral de werkgelegenheidscijfers, gematigder zijn.

MMI - UB - Small-caps-Grafiek1

Wat moeten we onthouden als belegger?


Het is niet eenvoudig om de evolutie van de Amerikaans dollar te voorspellen. Wat wordt bijvoorbeeld de impact van Covid-19 en van het fiscaal en monetair beleid op de economische groei, de inflatie en de lange rente? Zal het spaaroverschot worden aangewend voor consumptie of blijft het consumentenvertrouwen op een laag pitje? Structurele factoren zoals het dubbel deficit, of het overheids- en handelstekort, zullen op langere termijn vermoedelijk op de Amerikaanse dollar wegen. De centrale banken zullen mogelijk meer en meer alternatieven zoeken als reservemunt voor de dollar. Toch blijft de Amerikaanse dollar intussen aantrekkelijk vanwege zijn status als vluchtwaarde. Bovendien levert deze meestal een rentevoordeel op voor wie in obligaties belegt. Daaruit besluiten we dat een blootstelling van maximaal 10% in de obligatieportefeuille gerechtvaardigd is.Hebt u graag meer informatie hierover?


Ontdek deze thema’s in de Convictions van de Belfius-experten.
Ontdek al onze fondsen.
Raadpleeg onze muntfiches


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.