Als er al een onderwerp is dat niemand koud laat, dan is het wel mobiliteit. Het is ook een sector die veel kansen biedt, zowel voor de maatschappij als voor de beleggers.

Zoals u wel weet is ons huidig mobiliteitsmodel niet meer houdbaar: wereldwijd ademt 91% van de bevolking ongezonde lucht in. Onze koolstofvoetafdruk is voor 98% toe te schrijven aan onze dagelijkse verplaatsingen. De files in ons land kosten ons tot 2% van het bruto binnenlands product (bbp). En wat te zeggen van onze openbare ruimte, die voor een heel groot deel enkel dient als parkeerplaats? Dit, wetende dat een auto gemiddeld 90% van de tijd stilstaat …

Gelukkig zijn heel wat ondernemingen bezig met initiatieven voor de mobiliteit van morgen. Door concrete oplossingen te bieden voor de verschillende uitdagingen, beschikken ze over een aanzienlijk groeipotentieel, en kunnen ze volgens Candriam worden ingedeeld op basis van drie belangrijke doelstellingen:


1. Een schone mobiliteit


Hieronder groeperen we alle bedrijven die werken aan elektrische voertuigen/E-bikes, batterijtechnologie, waterstof- of brandstofcellen of een gecontroleerde uitstoot. En daarnaast ook ondernemingen die zich toeleggen op gedeelde mobiliteit (openbaar vervoer).

De wereldwijde markt voor elektrische voertuigen wordt geraamd op 162,3 miljard dollar. Een cijfer dat tegen 2027 ongetwijfeld zal oplopen tot 803 miljard dollar. De markt van batterijen voor elektrische voertuigen zal naar verwachting van 44,24 miljard dollar tot 80,6 miljard dollar groeien tijdens de periode 2020-2024 en de markt voor elektrische fietsen waarschijnlijk van 21,1 miljard dollar in 2018 tot 38,62 miljard dollar in 2025.

Tesla is wereldwijd het meest bekende merk van elektrische voertuigen en hun Model 3 de meest verkochte elektrische wagen. Horiba is dan weer ’s werelds grootste fabrikant van emissie- en milieumeetinstrumenten voor de automobielindustrie.

2. Een veilige mobiliteit


Verschillende ondernemingen zijn actief in het domein van zelfrijdende wagens, geconnecteerde wagens of geavanceerde rijhulpsystemen. De markt voor autonoom rijden zal tegen 2035 wellicht 1.000 miljard dollar waard zijn, terwijl de markt voor geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS, wat staat voor "advanced driver-assistance systems") vermoedelijk zal groeien van 30 miljard dollar in 2019 tot 134,9 miljard dollar tegen 2027.

Wabtec levert spoorwegmateriaal aan nagenoeg alle grote spoorwegnetbeheerders in de wereld. De onderneming legt de nadruk op energie-efficiëntie in het goederentransport per spoor en op veiligheidssystemen voor passagierstreinen. Aptiv is een wereldwijd technologiebedrijf en een leider in de sector van voertuigarchitectuur. Het is de enige onderneming die zowel het brein als het zenuwstelsel van het voertuig levert.


3. Een slimme mobiliteit


We denken hier specifiek aan bedrijven die digitale mobiliteit ontwikkelen, maar ook aan slimme steden (smart cities) of de deeleconomie (sharing economy). We vermoeden dat carpoolen tegen 2025 tot 169,82 miljard dollar waard zal zijn en dat de technologie-uitgaven voor slimme steden zullen toenemen van 81 miljard dollar in 2018 tot 189,5 miljard dollar in 2023.

De Vuforia-technologie van PTC biedt een degelijke en nauwkeurige augmented reality-beleving in meerdere omgevingen. Met die augmented reality kunnen teams onsite of offsite deelnemen aan de werking, het onderhoud en de herstelling van allerlei soorten producten. Het op de cloud gebaseerde en gebruiksvriendelijke connectiviteitsplatform TeamViewer stelt organisaties in staat om telewerk en IT-ondersteuning efficiënt te organiseren, wat leidt tot meer flexibiliteit voor hun teams en een hogere productiviteit. De software van dit bedrijf werd sinds de lancering al 2 miljard keer geïnstalleerd en het verbindt elk jaar ongeveer 340 miljoen actieve gebruikers.

Spreekt dit thema u aan en wil u hierover meer weten, vooral als belegger? Neem dan zeker contact op met uw beleggingsadviseur, die zal u graag voorthelpen!


Voornaamste bron: Candriam
Deze ondernemingen worden louter ter illustratie vermeld en vormen geen koopadvies.Een fonds zoeken


Vind snel een fonds dat bij u past of voldoet aan uw criteria


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.