Het einde van het jaar komt stilaan in zicht. Dat betekent dat u nog maar enkele weken de tijd hebt om het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag voor uw fiscaal sparen (pensioensparen en/of langetermijnsparen) te storten. En dus op een fiscaal voordelige manier te bouwen aan een kapitaal voor later.

Gunstige fiscaliteit


Door jaarlijks uw fiscale ruimte in uw belastingaangifte maximaal te benutten loopt u geen fiscaal voordeel mis. U wordt later wel belast op uw opgebouwd kapitaal via fiscaal sparen, maar deze taxatie ligt normaal lager dan de genoten belastingvermindering van normaal 30% op uw stortingen. Daardoor verhoogt de gunstige fiscaliteit uw finaal rendement.


Doorlopende betalingsopdracht


Fiscaal sparen kan u makkelijk doen via een doorlopende betalingsopdracht, bv. maandelijks. Want door maandelijks te storten belegt u gespreid in de tijd met relatief kleine bedragen. Bovendien biedt de doorlopende betalingsopdracht u nog 2 belangrijke voordelen:

  • U stort automatisch altijd het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag en geniet dus ook altijd het maximaal belastingvoordeel
  • U vergeet niet te storten

Hebt u nog geen doorlopende betalingsopdracht voor uw fiscaal sparen en stortte u dit jaar nog niet het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag? Doe dat dan zeker nog vóór het einde van het jaar om het onderste uit de fiscale kan te halen.


Pensioensparen


U kan kiezen tussen 2 systemen:

  • het standaardsysteem, waarbij u voor 2019 maximaal 980 euro stort en een belastingvoordeel van normaal 30%* op uw storting(en) geniet, dus maximaal 294 euro*
  • het keuzesysteem, waarbij u maximaal 1.260 euro stort en een belastingvoordeel van 25%* op uw storting(en) geniet, dus maximaal 315 euro* (dit is 21 euro meer dan in het standaardsysteem)

De keuze voor het 2e systeem moet u wel elk jaar opnieuw bevestigen. In bepaalde gevallen is dit keuzesysteem ook niet mogelijk. Check dit met uw financieel adviseur.


Bij Belfius kan u op verschillende manieren aan pensioensparen doen, volledig volgens uw risicobereidheid en uw verwachtingen rond rendement.

Langetermijnsparen


Als belastingplichtige geniet u een belastingvermindering van normaal 30%* op uw stortingen. U betaalt er wel een taks van 2% op. Er is een fiscaal plafond, berekend op basis van uw netto beroepsinkomen. Voor 2019 is de formule: 176,4 euro + 6% x netto beroepsinkomen, met een maximum van 2.350 euro. Dit maximum bereikt u bij een netto beroepsinkomen van 36.226,67 euro/jaar. Uw fiscaal voordeel bedraagt dan maximaal 705 euro*.


Ook voor langetermijnsparen hebt u bij Belfius een ruime keuze aan beleggingen.


Tip

Dit fiscaal plafond is geen vast bedrag, tenzij u boven de inkomensgrens zit waarbij u het maximum van 2.350 euro geniet. Bereken daarom best jaarlijks uw fiscale grens. Gaat u bv. binnenkort deeltijds werken, dan zal uw fiscale grens mogelijk zakken. Als u het bedrag van uw vroeger maximum blijft storten, geniet u geen belastingvermindering op het saldo boven uw nieuwe fiscale grens. Maar u wordt er later wel op belast.


Goed om te weten


Het fiscaal voordeel van langetermijnsparen valt onder dezelfde limiet als het fiscaal voordeel van uw lopend hypothecair krediet voor uw gezins- of 2e woning. Hebt u een hypothecair krediet, dan is er voor 2019 waarschijnlijk weinig of geen fiscale ruimte meer voor langetermijnsparen. Met de huidige fiscale wetgeving geldt dit niet voor een recent afgesloten hypothecair krediet voor de gezinswoning:

  • Voor Vlaanderen: kredieten afgesloten tussen 2016-2019 (geïntegreerde woonbonus) en vanaf 2020 (geen fiscaal voordeel)
  • Voor Wallonië: kredieten afgesloten vanaf 2016 (Cheque Habitat)
  • Voor Brussel: kredieten afgesloten vanaf 2017 (geen fiscaal voordeel).


*Te verhogen met gemeentebelastingen.


Als u vóór 28 februari 2020 bij Belfius een pensioenspaarrekening opent met een doorlopende opdracht van min. 25 euro/maand voor min. 2 jaar, krijgt u 40 euro cadeau1.


Doet u het al bij een andere bank? Zet uw pensioensparen dan over naar Belfius en krijg 100 euro cadeau2.


Meer info op belfius.be/sparen-pensioen


1Meer info vindt u in het reglement.
2Meer info vindt u in het reglement.