De Europese groei vertraagde in 2019. Vooral de industriesector heeft het moeilijk en de vertrouwensindicatoren zijn de laatste maanden gedaald. Toch zijn de beursresultaten sinds het begin van het jaar positief.

Hierover hadden we een gesprek met Geoffroy Goenen, verantwoordelijk voor het beheer van de Europese aandelen bij Candriam. Hij blijft ervan overtuigd dat Europese aandelen nog altijd een plaats verdienen in uw portefeuille, met een voorkeur voor aandelen van goede kwaliteit.

Wat is de economische situatie in Europa?


G.G.: "We verkeren in een nooit geziene situatie: globaal gezien blijven de economische fundamenten positief, maar de negatieve rente en de politieke onzekerheid veroorzaken nogal wat commotie. De consumptie blijft op peil, o.a. door de gedaalde werkloosheid.


De vertrouwensindicatoren doen het minder goed, meer bepaald in de industriesector (vooral in Duitsland). Een rechtstreeks gevolg van de politieke problemen (brexit, handelsoorlog tussen China en de VS). Toch blijven de beursprestaties sinds begin dit jaar overeind."


Geleidelijk aan komt er overheidssteun. Zal dat voldoende zijn om de economie weer op gang te trekken?


G.G.: "Dat zal de toekomst uitwijzen. In haar laatste mededeling gaf de Europese Centrale Bank duidelijk aan dat de rente uitzonderlijk laag zal blijven zolang de inflatie geen 2% bedraagt. Ze moedigt de regeringen ook aan om meer uit te geven en zo de economie te stimuleren, vooral in Duitsland en Nederland. Landen die tot dusver de grootste pleitbezorgers van de bezuinigingen in Europa waren.

Intussen werkte Duitsland een – weliswaar bescheiden – investeringsplan uit om de economie aan te zwengelen en de klimaattransitie te versnellen. Verwacht wordt dat de combinatie van de lage rente en de bereidheid van het land om meer te investeren, de Europese aandelen op termijn ten goede zal komen."


Zijn de Europese aandelen correct gewaardeerd?


G.G.: "Tal van internationale beleggers laten Europese aandelen links liggen, of geven er een kleiner gewicht aan en kiezen voor Amerikaanse effecten. Dat komt door de geopolitieke context en de daarmee gepaard gaande onzekerheid (brexit, Italië…). Toch zijn Europese aandelen nog altijd goedkoper dan Amerikaanse.


Welk type aandelen geniet de voorkeur?


G.G.: "We geven de voorkeur aan zogenaamde ‘kwaliteitsvolle’ ondernemingen: met sterke groeivooruitzichten op lange termijn en een geringe volatiliteit, wat ze minder afhankelijk maakt van het geopolitieke klimaat en een eventuele ommekeer van de markt. Afgaand op de geboekte resultaten lijkt die strategie in de huidige context trouwens vruchten af te werpen."