De wereldeconomie hapert. Om de groei nieuw leven in te blazen, verlagen centrale banken wereldwijd de rente. Voorlopig zitten hogere rentevergoedingen er dus niet in. En de komende jaren beloven weinig beterschap. ‘Lower for longer’ typeert de verwachte rente-evolutie.

Structurele oorzaken


  • De onzekerheid die gepaard gaat met de actuele geopolitieke spanningen (handelsoorlog, brexit, protesten in Hongkong), weegt op de economische groeivooruitzichten. En zolang de groei slabakt, is er weinig opwaartse druk op de rente.
  • Door de vergrijzing, een meer fundamentele factor, is er een overvloed aan spaargeld en minder vraag naar kredieten. Een evolutie die de komende jaren nog zal versterken, met een voortdurend neerwaartse druk op de rente tot gevolg.

Uw koopkracht


Elk jaar wordt het leven 1,5 à 2% duurder, waardoor uw geld op spaarrekeningen gestaag aan waarde verliest. Want de rentevergoeding (0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie) compenseert de inflatie, of het verlies aan koopkracht, niet meer. Het effect op lange termijn is ontnuchterend.


Voorbeeld


Zet u vandaag 10.000 euro op een spaarrekening, dan hebt u na 10 jaar 10.111 euro. Alleen kan u daar dan een winkelkarretje mee aanschaffen dat vandaag slechts 8.694* euro waard is (zie grafiek).


Alternatief


U kan voorkomen dat uw spaargeld verdampt door het actief te beleggen in producten met een verwacht jaarlijks rendement van ten minste 1,5 à 2%. Als u een dergelijk rendement zoekt op de obligatiemarkten, komt u terecht bij risicovollere categorieën, bv. hoogrentend papier (uitgegeven door minder kwaliteitsvolle bedrijven), groeilandobligaties of obligaties uitgegeven in vreemde munten. Ook de aandelenmarkten kunnen een uitkomst bieden. Een goede spreiding over de verschillende beleggingscategorieën, rekening houdend met uw risicobereidheid, is hierbij van groot belang. Zo behoudt u niet alleen uw koopkracht, maar ziet u uw spaargeld ook mooi aangroeien. Al moet u wel rekening houden met de nodige koersschommelingen.

  • Een beleggingsportefeuille met een jaarlijks rendement van 2% (0,5% na inflatie) laat de koopkracht van uw 10.000 euro de komende 10 jaar aangroeien tot 10.511 euro.
  • Levert uw portefeuille een jaarlijks rendement van 4% op (2,5% na inflatie), dan hebt u na 10 jaar 12.801 euro aan koopkracht.
  • En biedt uw portefeuille een jaarlijks rendement van 4,5% na inflatie, dan stijgt uw koopkracht de komende 10 jaar tot 15.530 euro!


Wil u uw koopkracht de komende jaren beschermen? Zet uw spaargeld dan aan het werk en kies voor beleggingen met een potentieel hoger rendement dan de jaarlijkse inflatie. Uw financieel adviseur helpt u graag bij het samenstellen van uw beleggingsportefeuille. En bekijk zeker ook onze maandelijkse beleggingsovertuigingen.*We rekenen met een jaarlijkse inflatie van 1,5%. Een voorzichtige inschatting, want de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank is 2%. Met een rentevergoeding van 0,11% verliest uw spaargeld dus elk jaar 1,39% (0,11% - 1,5%) aan koopkracht.


Wil u uw koopkracht de komende jaren beschermen?


Kies voor beleggingen met een potentieel hoger rendement dan de jaarlijkse inflatie


Meer info