Op 17 oktober 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de wet over de invoering van een taks op effectenrekeningen in strijd is met de Grondwet en besloot daarom om deze nietig te verklaren. Het Hof oordeelde evenwel dat die nietigverklaring enkel geldt voor de toekomst.

Effectentaks?


Ter herinnering: de effectentaks was verschuldigd door houders van (een) effectenrekening(en) met een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer aan belastbare financiële instrumenten, berekend over een bepaalde referentieperiode.


Gevolgen?


Kwam u in aanmerking voor de effectentaks, dan moet u deze nog betalen voor de referentieperiodes die eindigden vóór of op 30 september 2019. Op basis van het arrest van het Grondwettelijk Hof en de huidige wetgeving (wet van 7 februari 2018) is er voor de referentieperiodes die eindigen na 30 september 2019 geen effectentaks meer verschuldigd.

Concreet


  • In oktober verstuurden we een overzichtsbrief voor de referentieperiodes die eindigden vóór of op 30 september 2019.
  • In de loop van de maand november wordt de betaalrekening van wie 500.000 euro of meer aan belastbare financiële instrumenten heeft op een Belfius-effectenrekening, automatisch gedebiteerd.

Hebt u vragen?


Contacteer dan gerust uw financieel adviseur. Hij helpt u graag verder.