Pensioensparen, het beste plan voor vandaag en voor uw toekomst


Pensioensparen,
het beste plan
voor vandaag en
voor uw toekomst


U kan vandaag al profiteren van een belastingvermindering.
Hoe vroeger u begint, hoe groter uw eindkapitaal.
Het kan al vanaf 25 euro/maand!

 


 

 
 

Wil u 40 euro krijgen?

U krijgt €40* van ons als u uw pensioenspaarrekening opent vóór 31 juli 2024 en als u een doorlopende opdracht aanmaakt van minimaal €30/maand gedurende minstens 2 jaar, of als u meteen €1.020 stort.

Ik start met pensioensparen


* Ontdek alle voorwaarden in het reglement.


 

Verminder uw belastingen, niet uw pensioen!


Het lijkt misschien nog ver weg, maar denkt u soms na over uw leven na uw pensioen? Wat u wil doen met de vrijgekomen tijd: langverwachte projecten realiseren, verre reizen maken of gewoon genieten met uw geliefden?

Hoe u uw pensioen ook wil doorbrengen, het is niet onbelangrijk te weten dat het gemiddeld wettelijke pensioen in België slechts 1.200 euro/maand bedraagt1.

Gelukkig kan u dankzij pensioensparen een bijkomend kapitaal opbouwen om, eens u op pensioen bent, uw gewenste levensstandaard te behouden en volop te genieten van de zeeën van tijd die u dan hebt.

Bovendien hoeft u niet tot dan te wachten om van de voordelen te profiteren! Want elk jaar dat u spaart voor uw pensioen, geniet u in principe een belastingvermindering2:

 • tot 306 euro als u 1.020 euro/jaar spaart (ofwel 30% van het gespaarde bedrag)
 • tot 327,50 euro als u 1.310 euro/jaar spaart (ofwel 25% van het gespaarde bedrag)
 

Verminder uw belastingen, niet uw pensioen!


Het lijkt misschien nog ver weg, maar denkt u soms na over uw leven na uw pensioen? Wat u wil doen met de vrijgekomen tijd: langverwachte projecten realiseren, verre reizen maken of gewoon genieten met uw geliefden?

Hoe u uw pensioen ook wil doorbrengen, het is niet onbelangrijk te weten dat het gemiddeld wettelijke pensioen in België slechts 1.200 euro/maand bedraagt1.

Gelukkig kan u dankzij pensioensparen een bijkomend kapitaal opbouwen om, eens u op pensioen bent, uw gewenste levensstandaard te behouden en volop te genieten van de zeeën van tijd die u dan hebt.

Bovendien hoeft u niet tot dan te wachten om van de voordelen te profiteren! Want elk jaar dat u spaart voor uw pensioen, geniet u in principe een belastingvermindering2:

 • tot 306 euro als u 1.020 euro/jaar spaart (ofwel 30% van het gespaarde bedrag)
 • tot 327,50 euro als u 1.310 euro/jaar spaart (ofwel 25% van het gespaarde bedrag)

 


 

En u, wat zou u graag doen na uw pensioen?


Zorg ervoor dat alles meezit om uw projecten te realiseren!

Kies de pensioenspaarformule die bij u past


Kies de formule van pensioensparen die het best bij u past in functie van uw risicogevoeligheid.

Een pensioenspaarfonds


U spaart via een fonds3 dat belegt in aandelen en obligaties. De waarde van het fonds waarin u belegt, is gevoelig aan schommelingen.

U streeft naar een hoger potentieel rendement, maar dat is niet gegarandeerd en op basis van een langetermijnhorizon, waardoor negatieve marktevoluties worden afgevlakt.

U hebt geen recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal.

Beleg meteen online, via uw Belfius-app of Belfius Direct Net! Superhandig!

Meer info     Start online met pensioensparen

Een pensioenspaarfonds


U spaart via een fonds3 dat belegt in aandelen en obligaties. De waarde van het fonds waarin u belegt, is gevoelig aan schommelingen.

U streeft naar een hoger potentieel rendement, maar dat is niet gegarandeerd en op basis van een langetermijnhorizon, waardoor negatieve marktevoluties worden afgevlakt. .

U hebt geen recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal.

Beleg meteen online, via uw Belfius-app of Belfius Direct Net! Superhandig!

Meer info
Start online met pensioensparen

Een pensioenspaarverzekering


U spaart via een beleggingsverzekering.

U streeft naar een volledige bescherming van uw kapitaal en een minimale gegarandeerde rentevoet bij elke storting, net als een eventuele jaarlijkse winstdeelname, niet gegarandeerd, in functie van de resultaten van de verzekeraar.


U kan starten met sparen via een pensioenspaarverzekering in uw Belfius-kantoor.

Meer info     Maak een afspraak

Een pensioenspaar-
verzekering


U spaart via een beleggingsverzekering.

U streeft naar een volledige bescherming van uw kapitaal en een minimale gegarandeerde rentevoet bij elke storting, net als een eventuele jaarlijkse winstdeelname, niet gegarandeerd, in functie van de resultaten van de verzekeraar.


U kan starten met sparen via een pensioenspaarverzekering in uw Belfius-kantoor.

Meer info
Maak een afspraak

Het is nooit te vroeg om aan pensioensparen te denken


Hoe vroeger u begint te beleggen, hoe langer uw beleggingshorizon en hoe interessanter uw potentieel rendement. Afhankelijk van het moment waarop u start met pensioensparen, kan uw eindkapitaal dus groter of kleiner zijn.

Het voorbeeld in deze infografiek is louter illustratief en in geen geval een garantie voor uw rendement.4

Het is nooit te vroeg om aan pensioensparen te denken


Hoe vroeger u begint te beleggen, hoe langer uw beleggingshorizon en hoe interessanter uw potentieel rendement. Afhankelijk van het moment waarop u start met pensioensparen, kan uw eindkapitaal dus groter of kleiner zijn.

Het voorbeeld in deze infografiek is louter illustratief en in geen geval een garantie voor uw rendement.4

Benieuwd hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen?


Ontdek het op mypension.be!

Benieuwd hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen?


Ontdek het op mypension.be!

1 1 op 2 Belgen vindt dat het wettelijk pensioen enkel essentiële uitgaven moet dekken - Recht en Geld - Plusmagazine, knack.be

2 In functie van uw persoonlijke situatie en op voorwaarde dat u voldoende belastbare inkomsten hebt.

3 Een fonds, ook ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ of ‘bevek’ genoemd, is een financieel instrument waarmee u kan beleggen in een effectenportefeuille (met aandelen, obligaties…) door een welbepaalde strategie te volgen. Ook al bieden fondsen meerdere voordelen, ze brengen ook risico’s en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is/zij niet gegarandeerd. We raden u aan het document met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de productfiche te lezen alvorens te beslissen om te beleggen.

4 Resultaten uit het verleden en de toekomstprognoses van een financieel instrument zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Ook al bieden fondsen meerdere voordelen, ze brengen ook risico’s en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is/zijn niet gegarandeerd. We raden u aan het document met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de productfiche te lezen alvorens te beslissen om te beleggen.

 • Stortingen voor pensioensparen zijn maar mogelijk vanaf het jaar dat men 18 jaar wordt tot en met het jaar waarin men 64 jaar wordt.
 • Bij deze simulatie wordt geen rekening gehouden met de eventuele indexatie van de storting,
 • De belastingvermindering bedraagt in principe 30%, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
 • Bij deze simulatie wordt rekening gehouden met een taxatie tegen een aanslagvoet van 8%. Deze is van toepassing op kapitalen opgebouwd in het kader van pensioensparen, wanneer ze uitgekeerd worden aan de rechthebbende naar aanleiding van zijn pensionering op de normale datum of in 1 van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan, of naar aanleiding van zijn brugpensionering of naar aanleiding van het overlijden van de persoon van wie hij de rechtverkrijgende is.
 • In deze simulatie werd uitgegaan van een fictief rendement van 4%
 • In deze simulatie werd uitgegaan van 0% onkosten
 • In deze simulatie werd geen rekening gehouden met gemeentebelastingen
 • In deze simulatie werd uitgegaan van jaarlijkse betalingen van 1.020 euro
 • In deze simulatie werd het belastingvoordeel berekend op basis van een belastingvermindering van 30% op de betalingen

Belfius Bank geeft geen garantie betreffende de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie en de gegevens die hierin worden meegedeeld. De informatiebronnen in de markt zijn evenwel met de grootste zorg geselecteerd. Deze simulatie houdt geen rekening met eventuele latere wijzigingen van de wetgeving of van de fiscale regels.
Dit houdt geen advies in, noch een aanbod tot aankoop van of intekening op eender welk bank-,verzekerings- of beleggingsproduct gecommercialiseerd door Belfius Bank.
Belfius Bank neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de schade die zou voortvloeien uit de onvolledigheid of de onjuistheid van enige informatie in dit document, behoudens in geval van een zware fout of opzet. Evenmin zal Belfius Bank aansprakelijk zijn voor enig verlies dat zou voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie hierin weergegeven, alsook eender welke beleggingsbeslissing die op basis hiervan genomen zou worden.