TopFunds

Belfius Invest Top Funds Selection II

Tak 23 beleggingsverzekering

Kenmerken

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement

Potentieel hoger rendement

Met deze tak 23-beleggingsverzekering neemt u meer risico met het oog op een hoger potentieel rendement.

Stop-Loss en Lock-Win opties zijn mogelijk.

Comfort-formule

Mogelijkheid om periodiek een vast bedrag (minimum €125 en met een maximum per jaar van 20% van de totale gestorte premies) van uw belegging te laten uitbetalen.

Langetermijnbelegging

Deze formule is bedoeld om op lange termijn (min. 5 jaar) te beleggen en uw geld te laten groeien

Fiscale kenmerken

Tak 23 is vrij van roerende voorheffing.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail

 • Een tak 23-beleggingsverzekering van onbepaalde duur

  Belfius Invest Top Funds Selection II is een beleggingsverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar.

 • Fondsen van internationale fondsenbeheerders

  De waarde hangt af van een verzekeringsfonds met 14 interne beleggingsfondsen. Als deze interne beleggingsfondsen het goed doen, kunt u potentieel een mooie meerwaarde realiseren. Als ze in waarde dalen, bv. omdat de aandelenkoers van de gekozen bedrijven daalt, dan daalt de waarde van uw beleggingsverzekering mee. U bent dus niet zeker hoe uw belegging zal evolueren. Door de opties Stop-Loss en Lock-Win kunt u mogelijke toekomstige verliezen beperken en uw toekomstige winsten verankeren.

  Bij intekening kiest u een of meer fondsen en u kunt deze keuze altijd wijzigen.

  Belfius heeft voor u een selectie gemaakt van aandelen-, obligatie- en gemengde fondsen van internationale beheerders.

 • Risico's

  Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Invest Top Funds Selection II kan de volgende risico’s inhouden:

  • Renterisico: Dit risico heeft betrekking op de fondsen die (gedeeltelijk) beleggen in obligaties. Bij een afkoop in geval van een gestegen marktrente kan er mogelijk een waardeverlies optreden. Een gedaalde marktrente daarentegen kan bij een fonds een meerwaarde opleveren.
  • Wisselrisico: Dit risico heeft betrekking op de fondsen. die ook beleggen in een vreemde munt (niet ingedekt t.o.v. de euro) indien de vreemde munt ongunstig evolueert. Dit heeft dan een negatieve impact op de waarde van het fonds bij omzetting in euro. Bij een gunstige muntevolutie daarentegen zal de gunstige wisselkoers een meerwaarde opleveren.
  • Kapitaalrisico: Er is een risico dat de waarde van het belegd kapitaal bij geldopneming (in EURO / in andere valuta) gedaald is door de financiële en economische situatie op de markten. De grootte van het kapitaalrisico is afhankelijk van de gevolgde strategie van het onderliggend fonds.
  • Marktrisico: De onderliggende fondsen beleggen in financiële effecten (zoals aandelen en obligaties) die in waarde kunnen fluctueren. De waarde wordt onder andere beïnvloed door de financiële gezondheid van de emittent van de obligaties, de ontwikkeling van de rentevoet en de volatiliteit van de financiële markten.
 • Minimumbedrag en kosten

  • Minimumbedrag: stortingen vanaf €25
  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
  • Instapkosten : maximum 2,5%
  • Uitstapkosten : maximum 5% (in sommige gevallen, geen uitstapkosten)
  • Arbitrage- of conversiekosten: 1%

  Beheerskosten:

  • voor tak 21: elke maand 0,01% op de verworven reserve
  • voor tak 23:
   • Voor aandelenfondsen: 1,35%
   • Voor gemengde fondsen: 1,20%
   • Voor obligatiefondsen: 1,10%
   • Voor cashfonds: 0%
   Deze kosten worden automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde
Tactic Dynamic