TopFunds

Belfius Invest Top Funds Selection II

Tak 23 beleggingsverzekering

Belfius Invest Top Funds Selection II is een levensverzekering waarvan de waarde afhangt van de onderliggende fondsen die beleggen in aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten.

Lees de productfiche, de financiële informatiefiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen en de algemene voorwaarden voor u beslist om in te tekenen. U vindt de linken naar deze documenten hieronder, of vraag ernaar in uw kantoor.

Kenmerken

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement

Potentieel hoger rendement

Met deze tak 23-beleggingsverzekering neemt u meer risico met het oog op een hoger potentieel rendement.

Stop-Loss en Lock-Win opties zijn mogelijk.

Comfort-formule

Mogelijkheid om periodiek een vast bedrag (minimum €125 en met een maximum per jaar van 20% van de totale gestorte premies) van uw belegging te laten uitbetalen.

Langetermijnbelegging

Deze formule is bedoeld om op lange termijn (min. 5 jaar) te beleggen en uw geld te laten groeien

Fiscale kenmerken

Tak 23 is vrij van roerende voorheffing.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail

Klachten?

Dienst Klachtenbeheer Belfius: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.

Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer info

Tactic Dynamic