104552216

Belfius Invest Belgian Economy

Combinatie van tak 21 en tak 23 beleggingsverzekeringen

De brede toekomstmogelijkheden van de Belgische economie kunnen u interessante opportuniteiten bieden. Profiteer hiervan door te beleggen in Belfius Invest Belgian Economy.

Lees de productfiche, de financiële informatiefiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen en de algemene voorwaarden voor u beslist om in te tekenen. U vindt de linken naar deze documenten hieronder, of vraag ernaar in uw kantoor.

1 belegging, 2 levensverzekeringen

 

 

Belfius Invest Belgian Economy bestaat uit 2 levensverzekeringen

Belfius Invest Belgian Economy fix, tak 21

De rente op uw storting in dit deel is gewaarborgd. Belfius Verzekeringen engageert zich tot de terugbetaling van het kapitaal (na kosten en taksen) dat u in tak 21 stort.

Belfius Invest Belgian Economy plus, tak 23

Met uw storting in dit deel neemt u meer risico: de waarde hangt af van een fonds dat belegt in aandelen en/of obligaties van bedrijven die voornamelijk actief zijn in België.

Kenmerken

Gedeeltelijke bescherming

Uw stortingen worden verdeeld over tak 21 en tak 23. Via het tak 21-gedeelte kunt u, naar keuze, 5 of 50% van uw totaal geïnvesteerd kapitaal (na kosten en taksen) terugkrijgen na 8 jaar.

Vast rendement

Het tak 21-gedeelte biedt u een vaste rentevoet die u op het moment van uw storting kent.

Potentieel hoger rendement

Met het tak 23-gedeelte neemt u meer risico met het oog op een hoger potentieel rendement. De onderliggende fondsen beleggen in bedrijven actief in België.

Langetermijnbelegging

Deze formule is bedoeld om op lange termijn (min. 8 jaar) te beleggen en uw geld te laten groeien.

Fiscale kenmerken

Bij tak 21 kunt u na 8 jaar uitstappen zonder roerende voorheffing te betalen. Stapt u uit tijdens de eerste 8 jaar, dan betaalt u wel roerende voorheffing.

Tak 23 is vrij van roerende voorheffing.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail

Klachten?

Dienst Klachtenbeheer Belfius: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.

Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer info

Tactic Dynamic