104552216

Belfius Invest Belgian Economy

Combinatie van tak 21 en tak 23 beleggingsverzekeringen

De brede toekomstmogelijkheden van de Belgische economie kunnen u interessante opportuniteiten bieden. Profiteer hiervan door te beleggen in Belfius Invest Belgian Economy.

Lees de productfiche, de financiële informatiefiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen en de algemene voorwaarden voor u beslist om in te tekenen. U vindt de linken naar deze documenten hieronder, of vraag ernaar in uw kantoor.

1 belegging, 2 levensverzekeringen

 

 

Belfius Invest Belgian Economy bestaat uit 2 levensverzekeringen

Belfius Invest Belgian Economy fix, tak 21

De rente op uw storting in dit deel is gewaarborgd. Belfius Verzekeringen engageert zich tot de terugbetaling van het kapitaal (na kosten en taksen) dat u in tak 21 stort.

Belfius Invest Belgian Economy plus, tak 23

Met uw storting in dit deel neemt u meer risico: de waarde hangt af van een fonds dat belegt in aandelen en/of obligaties van bedrijven die voornamelijk actief zijn in België.

Kenmerken

Gedeeltelijke bescherming

Uw stortingen worden verdeeld over tak 21 en tak 23. Via het tak 21-gedeelte kunt u, naar keuze, 5 of 50% van uw totaal geïnvesteerd kapitaal (na kosten en taksen) terugkrijgen na 8 jaar.

Vast rendement

Het tak 21-gedeelte biedt u een vaste rentevoet die u op het moment van uw storting kent.

Potentieel hoger rendement

Met het tak 23-gedeelte neemt u meer risico met het oog op een hoger potentieel rendement. De onderliggende fondsen beleggen in bedrijven actief in België.

Langetermijnbelegging

Deze formule is bedoeld om op lange termijn (min. 8 jaar) te beleggen en uw geld te laten groeien.

Fiscale kenmerken

Bij tak 21 kunt u na 8 jaar uitstappen zonder roerende voorheffing te betalen. Stapt u uit tijdens de eerste 8 jaar, dan betaalt u wel roerende voorheffing.

Tak 23 is vrij van roerende voorheffing.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail

 • Een product van Belfius Verzekeringen

  Belfius Invest Belgian Economy bestaat uit 2 beleggingsverzekeringen naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar. Zowel tak 21 als tak 23 zijn van onbepaalde duur.

 • Tak 21

  Tak 21 biedt u een gewaarborgd rendement (0,35% vanaf 02-07-2018) dat bepaald is op het moment van uw storting. De rentevoet is gewaarborgd op de gestorte nettopremie tot het einde van het 8e kalenderjaar na het jaar van de betaling. Vervolgens wordt de premie herbelegd aan de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

  Het gedeelte dat u belegt in tak 21 zorgt ervoor dat u na 8 jaar, naar keuze 5 of 50% van het geïnvesteerde kapitaal (na kosten en taksen) in Belfius Invest Belgian Economy kunt terugkrijgen.

 • Tak 23

  Het andere gedeelte van uw belegging wordt in tak 23 gestort waarvan de waarde afhangt van een verzekeringsfonds met 2 interne beleggingsfondsen. Als deze interne beleggingsfondsen het goed doen, kunt u potentieel een mooie meerwaarde realiseren. Als ze in waarde dalen, bv. omdat de aandelenkoers van de gekozen bedrijven daalt, dan daalt de waarde van tak 23 mee. U bent dus niet zeker hoe uw belegging zal evolueren.

  U hebt de keuze uit 2 interne beleggingsfondsen, die beide beleggen in de Belgische economie:

  • BI Belgian Allocation belegt voornamelijk in een goed gespreide portefeuille van aandelen van Belgische bedrijven of van bedrijven die actief zijn in België en beursgenoteerd vastgoed. Een deel van de portefeuille wordt ook belegd in obligaties van Belgische bedrijven of van bedrijven die actief zijn in België, obligaties van de Belgische staat en van (semi-)openbare Belgische instellingen.
  • BI Belgian Small & Mid Caps belegt in een goed gespreide portefeuille van aandelen van Belgische bedrijven of van bedrijven die actief zijn in België en beursgenoteerd vastgoed.
 • Risico's

  Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Invest Belgian Economy kan de volgende risico’s inhouden:

  • Kapitaalrisico: Bij Tak 23-fondsen is er een risico dat de waarde van het belegd kapitaal bij geldopneming (in EURO / in andere valuta) gedaald is door de financiële en economische situatie op de markten. De grootte van het kapitaalrisico is afhankelijk van de gevolgde strategie van het fonds. Bij het Tak 21-contract kan het zijn dat uw belegde kapitaal en/of uw rente niet of niet volledig wordt terugbetaald bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen in het Tak 21-contract vallen onder het wettelijke Belgische depositogarantiestelsel ten belope van 100 000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming.
  • Renterisico: Dit risico heeft betrekking op het Tak 21-contract of op het Tak 23-fonds dat (gedeeltelijk) belegt in obligaties. Bij een afkoop in geval van een gestegen marktrente kan er mogelijk een waardeverlies optreden. Bij een Tak 21-contract is waardeverlies enkel mogelijk bij een geldopneming (in EURO / in andere valuta) op momenten waarop uitstapkosten of de conjuncturele uitstapvergoeding worden aangerekend. Een gedaalde marktrente daarentegen kan bij het Tak 23-fonds een meerwaarde opleveren.
 • Minimumbedrag en kosten

  • Minimumbedrag: u belegt met een éénmalige premie vanaf €2.500 en bijkomende stortingen vanaf €25
  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
  • Instapkosten : maximum 2,5%
  • Uitstapkosten : maximum 5% (in sommige gevallen, geen uitstapkosten)
  • Afkoop/overnamevergoeding: een conjuncturele uitstapvergoeding kan aangerekend worden voor tak 21 en kan leiden tot een verlies in geval van rentestijging.
  • Arbitrage- of conversiekosten: 1%

  Beheerskosten:

  • voor tak 21: elke maand 0,01% op de verworven reserve

  • voor tak 23:
   • Intern beleggingsfonds BI Belgian Small & Mid Caps: 0%
   • Intern beleggingsfonds BI Belgian Allocation: 0%
   Deze kosten worden automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde.
Tactic Dynamic