De Mastercard Flex New in detail

Red flex Vanaf 16 september 2013 wordt de Mastercard® Flex niet meer door Belfius aangeboden.
Het is dus niet meer mogelijk om een Mastercard Flex aan te vragen.
Indien u reeds een Mastercard Flex heeft, kan u die gewoon blijven gebruiken. Het enige wat u niet meer kan doen, is de limiet van uw kaart (laten) aanpassen.
Hier vindt u alle nuttige details over uw Mastercard Red Flex

Mastercard® is een geregistreerd handelsmerk en het design van de cirkels is een handelsmerk van Mastercard® International Incorporated.

Verzekeringen en voordelen

Dankzij de Mastercard New geniet u 2 exclusieve verzekeringen die uw aankopen beschermen tegen ongevallen, diefstal en fraude.

Exclusieve verzekeringen

Aankoopbescherming

 • Als u goederen hebt aangekocht met Mastercard Red Flex, bent u verzekerd voor:
  • de aankoopprijs bij diefstal met geweld of inbraak
  • de herstellings- en vervoerkosten bij schade of de aankoopprijs als de goederen niet kunnen worden hersteld of als de herstellingskosten hoger zijn dan de aankoopprijs.
 • Geldig voor alle goederen ter waarde van minimaal 50 EUR die volledig of gedeeltelijk werden gekocht met de Mastercard Red (uitzonderingen: dieren, planten, cash geld, travellers’ cheques, vervoerbewijzen, schuldbewijzen, juwelen, edelstenen, etenswaren en drank).
 • Geldigheid: 90 dagen vanaf de aankoopdatum
 • Maximaal 1 000 EUR per schadegeval en 1 000 EUR per jaar per houder. Wanneer slechts een deel van de prijs werd betaald met Mastercard, is de schadevergoeding proportioneel.
Bij een schadegeval

Schadegevallen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan AIG Europe Limited, Pleinlaan 11 in 1050 Brussel - België

Safe Online

 • Verzekering die borg staat voor de terugbetaling of voor de bijstand bij de niet-levering of het ontbreken van een goed ter waarde van meer dan 50 EUR, op voorwaarde dat dit goed werd betaald met een Mastercard/Visa bij een handelaar of op het internet.
 • Maximaal 500 EUR per schadegeval en per jaar
Bij een schadegeval

Schadegevallen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan AIG Europe Limited, Pleinlaan 11 in 1050 Brussel - België

Andere voordelen

Schrapping van de franchise in geval van fraude

Schrapping van de gebruikelijke franchise van 50 EUR voor misbruik bij verlies of diefstal en op Internet. Behalve in geval van grove nalatigheid en op voorwaarde dat u onmiddellijk Card Stop verwittigt via Card Stop Online of op +32 78 170 170 en binnen 24 uur aangifte doet bij de lokale politie.

Betalen en geld opnemen

De kredietovereenkomst 'Flex' blijft onbeperkt geldig zolang geen van beide partijen een einde maakt aan de overeenkomst. Vanaf 16 september 2013 is het niet meer mogelijk om uw limieten aan te (laten) passen.

Betalen

Mastercard Red Flex: 1.250 EUR – 3.000 EUR

Naar keuze: 1.900 – 12.500 EUR.
Gratis betalen in de eurozone en voordelig geld wisselen buiten de eurozone (*)

Geld opnemen

Via geldautomaten in België en het buitenland: 620 EUR per periode van 4 kalenderdagen

In het buitenland in aangesloten bankkantoren en wisselkantoren: beschikbare bedrag van de gebruikslijn (indien toegelaten door de bank/wisselkantoor)

Geld opnemen in het buitenland (*) ? Raadpleeg de ATM-locator

Tarieven

Forfait inbegrepen in de Beats New-rekening

4,50 EUR/maand

Terugbetalingen

Het bedrag dat u hebt uitgegeven, kunt u in één keer of in verschillende schijven terugbetalen. Beslist u al uw uitgaven kort na ontvangst van uw maandelijkse overzicht te betalen, dan betaalt u geen intrest. Kiest u ervoor uw uitgaven gespreid terug te betalen, dan moet u slechts minstens 6% van het totale verschuldigde saldo terugbetalen; de rest betaalt u volgens uw mogelijkheden in één of meer keren terug.

Gespreide terugbetaling

 • u betaalt enkel intresten op het daadwerkelijk opgenomen bedrag.
 • elke maand betaalt u slechts 6% (met een minimum van 25 EUR) van het totale verschuldigde saldo of meer als u dat wenst.
 • daarna kunt u het terugbetaalde bedrag opnieuw benutten voor andere uitgaven.

Intrestberekening

 • de debetrente kan stijgen of dalen (zie Belfius-tarieven)
 • het JKP (Jaarlijks Kostenpercentage):
  • varieert volgens het opgenomen bedrag.
  • geeft de totale kostprijs van uw krediet (debetrente + alle andere kosten gekoppeld aan het krediet). Het wordt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het kredietbedrag en berekend volgens een formule die vastgelegd is bij Koninklijk Besluit.
  • Zo niet, worden de intresten elke dag berekend en afgetrokken van het saldo van uw kredietlijn op de eerste van elke maand.

Voorbeeld:

U hebt een Mastercard Flex New met een kredietlijn van 3.000 EUR
1/04/2013 Uw saldo
Uw beschikbare kredietlijn
0 EUR
3.000 EUR
5/04/2013 Uw uitgaven met de Mastercard Flex New
- Uw tankbeurt -85 EUR
- Uw aankoop -450 EUR
- Uw aankoop -715 EUR
-1.250 EUR
10/04/2013 Uw minimale terugbetaling (6%)
Uw extra terugbetaling
/
0 EUR
1/05/2013 Uw maandelijkse interesten
Uw nieuwe saldo
Uw beschikbare kredietlijn
-8 EUR
-1.258 EUR
1.742 EUR
5/05/2013 Uw uitgaven met de Mastercard Flex New
- Uw tankbeurt -85 EUR
- Uw aankoop -415 EUR
-500 EUR
10/05/2013 Uw minimale terugbetaling (6%)
uw extra terugbetaling
75 EUR
550 EUR
1/06/2013 Uw maandelijkse interesten
Uw nieuwe saldo
Uw beschikbare kredietlijn
-9 EUR
-1.142 EUR
1.858 EUR
05/06/2013 Uw uitgaven met de Mastercard Flex New
Uw aankoop -100 EUR
-100 EUR
10/06/2013 Uw minimale terugbetaling (6%)
Uw extra terugbetaling
69 EUR
650 EUR
01/07/2013 Uw maandelijkse intresten
Uw nieuwe saldo
Uw beschikbare kredietlijn
-5 EUR
-528 EUR
2.472 EUR

Voorbeeld gebaseerd op een kredietopening van 3 000 EUR, een actuariële debetrente van 9,13% en een kostprijs van 20 EUR per jaar voor de kaart. Het JKP wordt berekend op basis van de debetrente die van toepassing is bij ondertekening van het contract, de recurrente jaarlijkse kosten voor de kaart en in de veronderstelling dat het krediet onmiddellijk en volledig wordt opgenomen en uitsluitend wordt terugbetaald via minimale maandelijkse aflossingen.

Nuttig

In detail

In pdf (**)Let op, geld lenen kost ook geld.(*)

Betalen/geld opnemen met uw Mastercard®/Visa buiten de SEPA: op de verwerkingsdag van de verrichting wordt een wisselmarge van 1,50% toegepast t.o.v. de referentiekoers van de Europese Centrale Bank (ECB). Raadpleeg de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank op http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html


(**)

De algemene voorwaarden van Visa/Mastercard en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de inhoud van deze webpagina.


 • Contacteer ons via

  Vragen & Contact