De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing

Gemoedsrust voor uitbaters van publiek toegankelijke inrichtingen

Gemoedsrust voor uitbaters van publiek toegankelijke inrichtingen

Maak een afspraak Schade aangeven

Bent u uitbater van een café, een restaurant, een sportzaal of een andere voor het publiek toegankelijke inrichting? Denk aan uw wettelijke verplichtingen en bescherm uw activiteit dankzij onze verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing.
Deze onmisbare waarborg zorgt voor de automatische vergoeding van schade aan derden zoals klanten, bezoekers of bewoners in geval van brand of ontploffing. Kies voor uw gemoedsrust en sluit deze verzekering nu af.

Bent u uitbater van een café, een restaurant, een sportzaal of een andere voor het publiek toegankelijke inrichting? Denk aan uw wettelijke verplichtingen en bescherm uw activiteit dankzij onze verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing.
Deze onmisbare waarborg zorgt voor de automatische vergoeding van schade aan derden zoals klanten, bezoekers of bewoners in geval van brand of ontploffing. Kies voor uw gemoedsrust en sluit deze verzekering nu af.

Een verplichting sinds 1992…

Volgens de wet van 30 juni 1979, van kracht sinds 1 maart 1992, zijn uitbaters van voor het publiek toegankelijke inrichtingen wettelijk aansprakelijk voor schade aan derden bij een brand of een ontploffing die zich voordoet in hun inrichting. Zelfs zonder bewijs van fout of gedeeltelijke verantwoordelijkheid van hun kant.

Een verplichting sinds 1992…

Volgens de wet van 30 juni 1979, van kracht sinds 1 maart 1992, zijn uitbaters van voor het publiek toegankelijke inrichtingen wettelijk aansprakelijk voor schade aan derden bij een brand of een ontploffing die zich voordoet in hun inrichting. Zelfs zonder bewijs van fout of gedeeltelijke verantwoordelijkheid van hun kant.

Wat dekt de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing?

Wat dekt de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing?

 • Lichamelijke letsels, stoffelijke en onstoffelijke schade aan derden in geval van brand of een ontploffing in uw eigen gebouwen en in voor het publiek toegankelijke inrichtingen
 • Lichamelijke letsels van of materiële schade aan bezoekers van aanpalende gebouwen ingeval de brand overslaat of als gevolg van een ontploffing in het verzekerde gebouw

Hoeveel bedragen de wettelijke schadevergoedingen?

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid keert drie soorten vergoedingen uit:

 • Lichamelijke letsels aan derden: tot 28.637.825,42 euro
 • Stoffelijke en onstoffelijke schade aan derden: tot 1.431.891,77 euro

Deze bedragen gelden per schadegeval en worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumptieprijzenindex (index 212,45 van juli 2022 – basis 1988).

Wat dekt de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing onder andere niet?

Deze gevallen worden niet gedekt door de verzekering:

 • Stoffelijke en onstoffelijke schade met opzet veroorzaakt of als gevolg van een grove fout van de verzekeringnemer
 • Stoffelijke en onstoffelijke schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid met betrekking tot de waarborg ‘Huurdersaansprakelijkheid’, ‘Gebruikersaansprakelijkheid’ of ‘Verhaal van Derden’ van een brandverzekeringspolis

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. U vindt de volledige lijst terug in het Informatiedocument (IPID) en in de Algemene voorwaarden van de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing.

Voor wie onder andere is de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid verplicht?

Het koninklijk besluit van 28 februari 1991 somt een gedetailleerde lijst op van ongeveer 25 categorieën van voor het publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor de uitbaters objectief aansprakelijk zijn en een verzekering moeten afsluiten. Een greep:

 • Restaurants en cafés (met een minimumoppervlakte van 50 m²)
 • Hotels en jeugdherbergen
 • Plaatsen bestemd voor verkoop (met een minimumoppervlakte van 1.000 m²)
 • Tentoonstellingsruimten, culturele centra, polyvalente zalen en sportzalen
 • Zorginstellingen en woonzorgcentra
 • Kantoorgebouwen (met een minimumoppervlakte van 500 m²)
 • Onderwijsinstellingen

Bekijk hier de volledige lijst

Voor wie onder andere is de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid verplicht?

Het koninklijk besluit van 28 februari 1991 somt een gedetailleerde lijst op van ongeveer 25 categorieën van voor het publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor de uitbaters objectief aansprakelijk zijn en een verzekering moeten afsluiten. Een greep:

 • Restaurants en cafés (met een minimumoppervlakte van 50 m²)
 • Hotels en jeugdherbergen
 • Plaatsen bestemd voor verkoop (met een minimumoppervlakte van 1.000 m²)
 • Tentoonstellingsruimten, culturele centra, polyvalente zalen en sportzalen
 • Zorginstellingen en woonzorgcentra
 • Kantoorgebouwen (met een minimumoppervlakte van 500 m²)
 • Onderwijsinstellingen

Bekijk hier de volledige lijst

Waarom uw verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing afsluiten bij Belfius?


 • Gemoedsrust
  Bij brand en/of een ontploffing bent u er zeker van dat derden die aanwezig zijn in uw gebouw, net als de personen daarbuiten of in de omgeving, correct worden vergoed.
 • De naleving van uw wettelijke verplichtingen
  Zonder deze verzekering kan de administratie overgaan tot het sluiten van uw onderneming of u geen uitbatingsvergunning geven.
 • Een snelle schadeloosstelling
  Uw tevredenheid is onze absolute prioriteit. U kan rekenen op een optimale service en een efficiënte follow-up van uw schadedossier.
 • Een efficiënte dekking
  De waarborgen en de verzekerde bedragen dekken zowel de lichamelijke letsels als de stoffelijke schade van de slachtoffers. Daarbij ook de kosten voor de redding, de erelonen van advocaten en experts, conform de wet.

Alvorens uw verzekering te onderschrijven, raden we u aan het informatiedocument door te nemen.

Waarom uw verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing afsluiten bij Belfius?


 • Gemoedsrust
  Bij brand en/of een ontploffing bent u er zeker van dat derden die aanwezig zijn in uw gebouw, net als de personen daarbuiten of in de omgeving, correct worden vergoed.
 • De naleving van uw wettelijke verplichtingen
  Zonder deze verzekering kan de administratie overgaan tot het sluiten van uw onderneming of u geen uitbatingsvergunning geven.
 • Een snelle schadeloosstelling
  Uw tevredenheid is onze absolute prioriteit. U kan rekenen op een optimale service en een efficiënte follow-up van uw schadedossier.
 • Een efficiënte dekking
  De waarborgen en de verzekerde bedragen dekken zowel de lichamelijke letsels als de stoffelijke schade van de slachtoffers. Daarbij ook de kosten voor de redding, de erelonen van advocaten en experts, conform de wet.

Alvorens uw verzekering te onderschrijven, raden we u aan het informatiedocument door te nemen.

Informeer u vóór u een verzekering afsluit

Informeer u vóór u een verzekering afsluit

U op elk moment een optimale bescherming bieden, ligt ons na aan het hart. Daarom willen we u duidelijk en transparant informeren, zodat u de juiste keuzes kan maken.

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing:

 • wordt afgesloten voor een in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur en kan stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes bepaald in de bijzondere voorwaarden
 • is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037
 • valt onder de Belgische wetgeving


Alvorens uw polis te onderschrijven, raden we u aan het Informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID), de Algemene voorwaarden (eigen risico, dekking, limieten enz.) en de commerciële fiche te lezen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar bij uw Business Banking-specialist in uw kantoor.


De Bijzondere en de Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op belfius.be.Wil u een gratis offerte met de berekening van uw premie?

Maak gerust een afspraak met uw Business Banking-specialist.

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?