Uw activiteit efficiënt verzekeren

De continuïteit van uw activiteit verzekeren

Verzeker u tegen schade aan derden of exploitatieproblemen die uw activiteit in het gedrang kunnen brengen. Sommige dekkingen, zoals de BA Bedrijf, zijn wettelijk verplicht.

Uw goederen en materieel verzekeren

Uw bureaus, ateliers, gereedschap, informatica- en elektronische uitrusting enz. verdienen een aangepaste verzekering: de verzekering Alle Risico’s en de verzekering Machinebreuk.

Uw voertuigen verzekeren

Denk aan een verzekering Rechtsbijstand, een geschikte omniumformule (volledige of beperkte) en een bijstandsverzekering.