De verzekering Machinebreuk

Uw financiële bescherming bij schade aan uw machines

De verzekering Machinebreuk

Uw financiële bescherming bij schade aan uw machines

Tussenkomst in vele situaties

Schade tijdens de werking, het onderhoud, de verplaatsing... van machines

Ruime dekking

Vergoeding in lijn met de werkelijke waarde of de herstelkosten

Voor uw volledige machinepark

U kan alle soorten machines in uw verzekering laten opnemen

 

Schade aan uw (productie)machines kan u met een serieuze financiële kater opzadelen. Vooral ook omdat de klassieke brandverzekering niet altijd volstaat om al uw kosten te dekken. Met de verzekering Machinebreuk bent u extra beschermd. Een hele geruststelling, want naast een ruime dekking vergoedt ze bij ernstige schade ook de kosten voor een nieuwe machine.

Maak een afspraak   Schade aangeven
 
 

De verzekering Machinebreuk in detail

Voor uw volledige machinepark


 • De verzekering dekt alle soorten machines
 • U kiest zelf welke machines u in uw verzekering wil opnemen

Voor schade op elk moment


 • Machines die in gebruik zijn of niet
 • Ook tijdens onderhoud, revisie, herstelling, verplaatsing of (de)montage

Voor schade door uiteenlopende oorzaken


 • Warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering of vloeistof, waterslag en oververhitting
 • Falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of regeltoestel
 • Trilling, ontregeling, slechte uitlijning, loskomen van delen, abnormale spanning, materiaalmoeheid, doorslaan of te hoge snelheid, middelpuntvliedende kracht
 • Fouten of gebreken van het materiaal, constructie of montage
 • Bij vallen, stoten, botsen of indringen van een vreemde substantie
 • Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaad opzet
 • Inwerking van elektrische stroom
 • Wind, storm en vorst

Een ruime financiële vergoeding


Want de verzekering Machinebreuk vergoedt sowieso de:

 • herstelkosten of
 • de werkelijke waarde

Breid deze verzekering uit volgens uw specifieke behoeften

U kan de basisdekkingen uitbreiden met aanvullende waarborgen en opties volgens uw eigen behoeften. Een greep:

 • diefstal
 • brand
 • schade aan voetstukken en funderingen
 • afbraak- en heropbouwkosten
 • het inzetten van buitenlandse technici

En wat met uw ICT en computerpark? Bekijk zeker ook eens deze specifieke formules:


Wat dekt deze verzekering niet?


Onder andere:

 • Schade door brand, ontploffing of blikseminslag. Deze schade wordt gedekt door de brandverzekering.
 • Schade door een (poging) tot diefstal. Deze schade kan u laten dekken door de basiswaarborgen uit te breiden met aanvullende waarborgen en opties.
 • Schade door het niet tijdig of correct in werking treden van een automatische blusinstallatie.
business woman
business woman

Vraag gerust advies en een offerte

We maken snel een offerte met berekening van uw premie voor u klaar. En we doen met alle plezier een check-up van uw (bestaande) verzekeringen. Alweer een zorg minder!

Maak een afspraak

Vraag gerust advies en een offerte

We maken snel een offerte met berekening van uw premie voor u klaar. En we doen met alle plezier een check-up van uw (bestaande) verzekeringen. Alweer een zorg minder!

Maak een afspraak

 

Bijkomende info

U op elk moment een optimale bescherming bieden, ligt ons na aan het hart. Daarom willen we u duidelijk en transparant inlichten, zodat u de juiste keuzes kan maken.


De duur van de verzekering Machinebreuk bedraagt 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.


Alvorens uw contract af te sluiten, leest u best de algemene voorwaarden (franchises, gedekte goederen, dekkingslimieten… ) en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID). U kan ze uiteraard ook doornemen bij de Business Banking-specialist in uw kantoor.


De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op belfius.be.


De verzekering Machinebreuk is een verzekeringsproduct van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

U hebt een klacht?

We stellen alles in het werk om u de beste service te geven. Mocht u toch een klacht hebben, dan kan u ons die bezorgen via onze dienst Klachtenbeheer, de bemiddelaar of de ombudsman. We zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?