@rtronic

De flexibele verzekering voor al uw hard- en software

BA Medische en
Paramedische Beroepen

Verzeker u tegen ongevallen
en medische fouten

Compleet

Verzeker via 1 polis al uw hardware, en met een optionele waarborg ook uw software. Al uw ICT dus.

Op maat

U bepaalt zelf de verzekerde waarde van uw hardware en eventueel ook van uw software. U hoeft daarbij geen inventaris door te geven. Ook als u apparatuur vervangt, hoeft u de polis niet aan te passen.

De nieuwwaarde blijft

De vervanging van hard- en software is financieel voordelig, omdat we voor toestellen jonger dan 3 jaar geen rekening houden met bijvoorbeeld slijtage.

.
Maak een afspraak   Schade aangeven

Feilloos werkende hard- en software zijn cruciaal voor uw onderneming. Schade eraan ondermijnt uw productiviteit meteen. Bovendien kunnen de kosten bij de vervanging of herstelling van computers, printers, servers en programma’s hoog oplopen. Maak daarom kennis met de formule die u financiële gemoedsrust geeft: @rtronic. Een flexibele verzekering volgens het principe 'alle risico’s behalve'. U kiest dus zelf de waarde waarvoor u uw hard- en software wil verzekeren.


De verzekering @rtronic:

 • wordt afgesloten voor een in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur en kan stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes bepaald in die bijzondere voorwaarden
 • is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel, België RPR Brussel 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037
 • valt onder het Belgisch recht.
Maak een afspraak   Schade aangeven

Feilloos werkende hard- en software zijn cruciaal voor uw onderneming. Schade eraan ondermijnt uw productiviteit meteen. Bovendien kunnen de kosten bij de vervanging of herstelling van computers, printers, servers en programma’s hoog oplopen. Maak daarom kennis met de formule die u financiële gemoedsrust geeft: @rtronic. Een flexibele verzekering volgens het principe 'alle risico’s behalve'. U kiest dus zelf de waarde waarvoor u uw hard- en software wil verzekeren.


De verzekering @rtronic:

 • wordt afgesloten voor een in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur en kan stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes bepaald in die bijzondere voorwaarden
 • is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel, België RPR Brussel 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037
 • valt onder het Belgisch recht.
 
 
 


Wat houdt de waarborg Software in?De waarborg Software vergoedt:

 • de vervanging van standaardsoftware (zoals een MS Office-pack)

 • de herinstallatie van maatwerksoftware

 • de vervanging of herstelling van onderling verwisselbare informatiedragers

Voor deze schade bent u gedekt

 • Brand
 • Kortsluiting en blikseminslag
 • Diefstal (of poging tot)
 • Natuurrampen
 • Opzettelijke daden van personeel of derden
 • Onervaren gebruik, nalatigheid, verkeerde bediening

Voor deze schade bent u gedekt

 • Brand
 • Kortsluiting en blikseminslag
 • Diefstal (of poging tot)
 • Natuurrampen
 • Opzettelijke daden van personeel of derden
 • Onervaren gebruik, nalatigheid, verkeerde bediening

Breid @rtronic makkelijk uit met uw specifieke wensen


U kan @rtronic uitbreiden met een dekking van de kosten voor het sneller opstarten van uw activiteiten of voor werk dat u moet uitbesteden als gevolg van schade. Ook de tijdelijke huur van vervangende hardware en software is een optie.

Wil u zich verzekeren tegen cybercriminaliteit (cyberaanval, virus, hacking, diefstal van gegevens… ) of een panne van uw ICT-systeem? Dan raden we u graag Belfius Digi Cover aan.

Breid @rtronic makkelijk uit met uw specifieke wensen


U kan @rtronic uitbreiden met een dekking van de kosten voor het sneller opstarten van uw activiteiten of voor werk dat u moet uitbesteden als gevolg van schade. Ook de tijdelijke huur van vervangende hardware en software is een optie.

Wil u zich verzekeren tegen cybercriminaliteit (cyberaanval, virus, hacking, diefstal van gegevens… ) of een panne van uw ICT-systeem? Dan raden we u graag Belfius Digi Cover aan.

Uitsluitingen en beperkingen


Schade door al aanwezige gebreken of door slijtage komt niet in aanmerking voor terugbetaling.
Dat geldt ook voor prestaties gedekt door een onderhoudscontract. Esthetische schade zoals krassen en deuken valt niet onder de waarborgen.
Vraag uw Business Banking-specialist gerust naar het volledige overzicht van niet-verzekerde schade.Bijkomende info


U op elk moment een optimale bescherming bieden, ligt ons na aan het hart. Daarom willen we u duidelijk en transparant inlichten, zodat u de juiste keuzes kan maken.Alvorens uw contract af te sluiten, leest u best de algemene voorwaarden (franchises, gedekte goederen, dekkingslimieten… ), het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de commerciële fiche. U kan ze uiteraard ook doornemen bij de Business Banking-specialist in uw kantoor.


De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op belfius.be.

Vraag gerust advies

We maken snel een offerte met berekening van uw premie voor u klaar. En waarom niet even bekijken hoe u uw gebouw en uw machinepark efficiënt kan verzekeren?
Uw Business Banking-specialist maakt graag tijd voor u vrij!

Maak een afspraak

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?